De-storm-2021

De storm

In Marcus 4:35-41 lezen wij over de storm op het meer. In dit verhaal zien we duidelijk hoe de discipelen door de situatie overmand werden, waardoor vrees de plek innam van hun geloof. Hierdoor werden ze negatief in hun denken en zagen zij geen andere uitkomst dan dat zij om zouden komen in de golven.

In dit alles waren ze helemaal vergeten wie Hij was die hun gezegd had:  ‘Kom, wij gaan naar de overkant van het meer.’ (Marcus 4:35). Hoe vaak vergeten ook wij wie Hij is, die tot ons gezegd heeft: ‘Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’ (Mattheüs 28:20).

Het was Jezus die deze woorden zei. Misschien ga je op dit moment door een vreselijke storm. Je bent misschien bang om ter verdrinken in de zee van problemen en ellende. Misschien hebben geliefden of vrienden je verlaten. Of heb je financiële moeilijkheden, huwelijks- of gezinsproblemen. Misschien ben je eenzaam en voel je je ongewenst en ongeliefd. Je kan niet vergeten wat mensen je hebben aangedaan.

Wat je nood ook is, Jezus wil je uit de zee van ellende helpen. Als je Hem in je leven toelaat dan gaat Hij met je door de storm.

De discipelen waren met Jezus in de storm en terwijl de storm zo aan het razen was, lag Jezus heerlijk te slapen.  De golven sloegen de boot in en vulde de boot al gauw met water. De storm jaagde deze ervaren vissers die al vaker stormen hadden meegemaakt angst aan.

Vaak hebben geloof, zo lang het water niet in ons bootje komt. Wij hebben geloof voor hulp en uitkomst zolang het water buiten het scheepje blijft. Maar, o wee, als de hulp niet komt op de tijd die wij in gedachten hebben, dan laten we vrees toe en worden we angstig en benauwd.

Mijn beste vriend of vriendin, er zijn wel eens tijden in ons leven dat we een emmer moeten pakken en het water uit de boot moeten scheppen. Wees hier niet bang voor, maar begin juist te zingen en lach tegen de storm en weet dat onze God het heelal regeert. Hij is dicht bij jou en helpt je!

Het is dwaas om te zeggen dat wij vergaan, als Jezus aan boord is van onze levensboot. Want met Hem aan boord zullen wij  nooit ten ondergaan. ‘Wij zijn met Hem meer dan overwinnaars’ (Romeinen 8:37, HSV). Wij leven met Hem! Wat is het goed dat we zulke voorbeelden hebben, zodat wij kunnen weten wat we moeten doen in dergelijke stormachtige omstandigheden.

De discipelen riepen:

”Here, wij vergaan.’ Jezus stond op en bestrafte de wind en de zee en zei: ‘Zwijg, wees stil’ En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. Toen zei Hij tot de discipelen: ‘’Waarom waren jullie zo bang?’ vroeg Jezus. ‘Hebben jullie nu nog geen vertrouwen in Mij?’’ – Marcus 4:40

De discipelen waren verbaasd en zeiden:

‘Wie is Hij eigenlijk? Zelfs de wind en de golven doen wat Hij zegt.’ – Marcus 4:41

God laat weleens toe dat de duivel de elementen gebruikt. Gewoonlijk betekent het dat er een grote zegen op komst is. Dat was ook hier het geval. We lezen hierna hoe een bezeten man in de Gerasenen bevrijd werd van een legioen demonen.

Heerlijk dat we door de stormen van het leven heen Jezus’ stem mogen horen die ons toeroept:

‘Wees maar niet bang, Ik ben het.’ – Mattheüs 14:27

‘In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet’ – 1 Johannes 4:18

Wat je nood ook is, hoe groot de storm ook is en hoe de vijand je ook in het nauw probeert te brengen, richt je ogen op Jezus. Hij is je Helper en Vriend.  Hij is je altijd bij je en helpt je. Als we weten dat God met ons is, wie kan dan tegen ons zijn!

Laat je niet overmeesteren door het monster van angst en vrees, de vijand van ons geloof, maar zoek je hulp en toevlucht bij Jezus. Hij kan, wil en zal je helpen! Hij zal je niet laten zinken. Hij geeft vertroosting, verfrissing en nieuw leven als je het Hem vraagt en … geloof dat je het ontvangen zult en je geloof zal niet beschaamd worden!

Lees ook: ‘Toegewijd blijven’

Tags:
Vorig artikel

Maak je eigen wandbord

Volgend artikel

Er is een weg