Boodschap - Een nieuw begin

Een nieuw begin

‘Net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn Mijn gedachten hoger dan de uwe.’ – Jesaja 55:9

‘In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.’ Deze zin hoor je regelmatig bij reclames over geld en beleggen. Dat wil zeggen: het feit dat iets vijf jaar geleden werkte, hoeft niet te betekenen dat het vandaag ook werkt. Met andere woorden: we moeten niet zo vastgeroest zitten in onze gewoonten, dat we niet openstaan voor veranderingen, voor nieuwe dingen. Want als je in je denken helemaal vastzit aan jouw manier, dan loop je op een doodlopende weg.

Dat is de reden dat het bij zo veel mensen ontbreekt aan enthousiasme en frisheid in hun leven. Elke keer als er een moment van vernieuwing langskomt, trekken zij zich terug en zeggen al meteen: ‘Dat is toch niks voor mij.’ Maar op die manier kom je nooit op een hoger niveau kom je nooit aan iets nieuws toe in je leven.

Je moet niet verbaasd zijn als God in dit nieuwe jaar 2019 nieuwe dingen in jouw leven gaat doen. Hij wil jou nieuwe kansen, mogelijkheden en gelegenheden geven. Misschien krijg je een baan aangeboden die je verwachting te boven gaat. Misschien ben je gekwetst in het verleden en durf je daarom geen nieuwe relatie aan te gaan. Of je bent bang om te falen.

Maar… als je Gods zegen wilt ontvangen, dan zul je ook risico’s moeten durven nemen. Sta open en verwacht dat God nieuwe dingen in jouw leven kan en gaat doen. Nieuwe dingen in je huwelijk; nieuwe dingen in je gezin; nieuwe dingen op je werk; nieuwe dingen in de gemeente.

Een nieuwe tijd
God wil dat je fris en groen blijft en veerkracht hebt als een palmboom. Met andere woorden: je moet niet alleen in de overwinning van het verleden blijven leven. Veel christenen hebben eens wat moois meegemaakt – 10, 20, 30 jaar geleden – maar daarna is er nooit meer iets nieuws gebeurd. Er is geen nieuw leven; alleen maar die ‘goede oude tijd’.

Maar God heeft vandaag een hele goede NIEUWE TIJD voor je! 2019 is een NIEUW JAAR; een NIEUW BEGIN! Het beste ligt niet achter je, maar vóór je!

Misschien ben je jouw passie voor het leven kwijtgeraakt, en spreek je alleen maar over de dingen van vroeger. Je bent teleurgesteld in mensen; in de kerk; in de regering; in je werk; in vrienden. Alles is eigenlijk zo anders gelopen dan je gedacht had. Jouw leven is een grote sleur geworden; elke dag is weer hetzelfde. Maar vandaag is een NIEUWE dag! We gaan een NIEUW jaar in. God gaat iets NIEUWS in jouw leven doen! Hij staat klaar om jou NIEUWE dingen te geven. De Bijbel zegt:

‘Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er al mee begonnen. Zie je het niet?’ – Jesaja 43:19

‘Nu zal Ik jou nieuwe dingen vertellen waarover Ik nog niet eerder heb gesproken. Geheimen die jij nog nooit hebt gehoord.’ – Jesaja 48:6

Nieuwe gaven en talenten
Denk niet te laag van jezelf; denk niet dat je niets anders kunt doen dan wat je nu doet. Ontvang vandaag een nieuwe visie voor jouw leven. God wil jou nieuwe gaven en talenten geven. Gebruik die gaven en talenten voor Hem. Als je dat doet, ga je zien dat  God nieuwe deuren voor je gaat openen. Houd je ogen open voor die nieuwe wegen, kansen, mogelijkheden en gelegenheden. Als je je openstelt voor nieuwe dingen, ga je ze ook zien.

Nieuwe dromen
Misschien had je eens een droom. Maar die droom is nooit uitgekomen. Je vraagt je af: heeft het leven eigenlijk nog wel zin? Maar lieve lezer, luister: misschien is er niets meer van je droom over, maar je kunt NIEUWE DROMEN dromen. Als de ene droom weg is, dan komt er weer een nieuwe droom. Het feit dat je vorige droom niet is uitgekomen, betekent niet dat je nieuwe droom ook niet zal uitkomen. Wij moeten op God blijven vertrouwen en Hem geloven op Zijn Woord. De Bijbel zegt:

‘Wie op Hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden.’ – Romeinen 10:11

Blijf vasthouden aan de gedachte: als deze deur sluit, dan opent God wel een nieuwe deur. Als deze droom mislukt, dan zal er wel een nieuwe droom komen. Onthoud: Gods weg is altijd de beste! Hij heeft het beste met jou voor. God heeft gezegd:

‘Ik weet welke plannen Ik voor u heb. Met deze plannen heb Ik jouw geluk voor ogen, niet jouw ongeluk. Ik wil jou weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’ – Jeremia 29:11

De overtocht
In Jozua 3 lezen we over de overtocht over de Jordaan. Jozua en het volk van Israël stonden voor de rivier de Jordaan. Jozua wist hoe Mozes in het verleden het volk door de Rode Zee had geleid. Toen hij zijn staf ophief over de zee, splitste het water in tweeën en kwam er een droog pad, waardoor het volk naar de overkant kon. Maar Jozua stond open voor een nieuwe manier. God gaf hem de opdracht dat hij de priesters met de ark vooruit moest sturen.

‘Toen het volk zich in beweging zette en de voeten van de priesters die de ark van het verbond droegen het water raakten, begon het rivierwater zich plotseling ver stroomopwaarts bij de stad Adam, dicht bij Saretan, op te hopen alsof het een dam was! Het water beneden dat punt stroomde verder naar de Zoutzee, tot de rivierbedding droogstond. Toen stak het hele volk de rivier over ter hoogte van Jericho.’ – Jozua 3:14-16

Jozua had hetzelfde kunnen doen als Mozes. Maar God wilde iets nieuws doen. Zo moeten ook wij openstaan voor nieuwe dingen.

Wees niet ontmoedigd als het niet gaat zoals je gepland had. Blijf geloven en vertrouwen. Blijf dromen! God zal een nieuwe deur voor je openen, om je op je plaats van bestemming te brengen. Hij heeft alles onder controle. Sta open en verwacht nieuwe dingen in jouw leven. 2019 is een nieuw begin!

Tags:
Next Post

Rakesh & Febe’s Kerst