Geloof & bewijzen

God is een God van wonderen. De Bijbel, het Woord van God, staat vol met de bewijzen van Zijn kracht. Geloof jij dat God ook vandaag nog wonderen kan doen?

Zonder wonderen geen evangelie
Jezus beschuldigt hier niemand, maar stelt eenvoudig een feit vast. De mensen geloven niet in Hem als ze geen zichtbare bewijzen zien van Zijn bovennatuurlijke realiteit. Hij verwacht niet van ons dat we in Hem zouden geloven zonder de bewijzen van Zijn kracht. Jezus zei namelijk:

‘Als Ik niet dezelfde wonderen doe als Mijn Vader, hoef je Mij niet te geloven. Maar als Ik dat wél doe en je gelooft Mij nog niet, geloof dan in de dingen die Ik doe!’ – Johannes 10:37-38

‘Geloof toch dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is. De dingen die Ik doe, zijn het bewijs daarvan.’ – Johannes 14:11

Zonder de wonderen zouden ook wij niet in Hem geloofd hebben. Zonder de wonderen zou er geen evangelie geweest zijn om in te geloven.

Wonderen door geloof in het Woord
In Johannes 4 lezen we dat een hoge ambtenaar bij Jezus kwam voor zijn ernstig zieke zoon.

‘De man bleef aandringen: ‘Here, kom toch mee! Anders sterft mijn kind nog!’ ‘Ga maar naar huis’, zei Jezus. ‘Uw zoon blijft leven.’ De man geloofde Hem en ging op weg naar huis.’ – Johannes 4:49-50

En het gebeurde zoals Jezus had gezegd: zijn zoon was genezen! Het geloof in het Woord brengt het wonder. De mens die daarop handelt, bewijst zijn geloof. De hoge ambtenaar vertelde iedereen wat Jezus had gedaan. Zijn hele familie kwam tot het geloof door dit wonder (zie vers 53).

Wonderen zijn Gods natuurlijke weg
Zonder het bovennatuurlijke heeft het geloof geen basis, geen leven. De grote God wordt dan als een mens: hulpeloos. Maar voor God zijn wonderen de natuurlijke weg voor genezing. Gods enige weg in omstandigheden waar geen natuurlijke uitweg is, zijn wonderen.

Jezus genas de zoon van de hoge ambtenaar, terwijl Hij niet bij de jongen aanwezig was. Hij geneest terwijl de zieken niet tot Hem kunnen komen. Hij geneest terwijl er nog geen enkel teken voor ons zichtbaar is. Hij geneest als wij alleen maar Zijn Woord geloven en het blijven geloven.

Het Woord geloven, is het Woord gehoorzamen. Het Woord gehoorzamen, is het Woord geloven. Het geloof in het Woord brengt de genezing. Het Woord geneest. Psalm 107:20 zegt:

‘Hij zond Zijn woord uit en genas hen.’

Wat een belangrijke les is dit ook voor vandaag! Het Woord horen, geloven en doen. We moeten onszelf daarin oefenen.

Geloof in wonderen
Hopeloze zaken en toestanden kunnen alleen door een wonder opgelost worden. Een wonder is iets wat de wetenschap niet kan verklaren. Het is namelijk bovennatuurlijk. Maar men kan het ook niet ontkennen, want er gebeuren wonderen.

God is een God van wonderen. Het hele reddingsplan voor de mens is een wonder. De wedergeboorte is een wonder. De schepping is een wonder. Niet in wonderen geloven betekent: niet in God geloven. In God geloven betekent: in wonderen geloven.

Een kerk die niet meer in wonderen van redding, genezing en bevrijding gelooft, heeft de wereld in nood weinig te bieden. Het waren juist de wonderen waardoor de Kerk bloeide en groeide.

Je bent blij en gelukkig als je vasthoudt aan de Bijbel, het Woord van God. God is trouw, rechtvaardig en bij machte om te helpen. Geloof vandaag in een wonder van God in jouw situatie!

‘Je zult nooit in Mij geloven als je geen duidelijke bewijzen en wonderen ziet.’ – Johannes 4:48

Lees ook: ‘Geloof jij écht in wonderen?’

Tags:
Next Post

The unstoppable fire of the Holy Ghost