Getuigen van Jezus: Corrie ten Boom DEEL 1

Veel mannen en vrouwen zijn op een buitengewone manier door God gebruikt. Zo ook heeft God familie Ten Boom op een speciale manier gebruikt, en in het bijzonder Corrie ten Boom. In een tijd waar er grote strijd en onderdrukking was, hielden zij stand en waren zij geweldige getuigen voor Jezus.

Corrie ten Boom werd geboren op 15 april 1892 in Amsterdam. Familie Ten Boom bestond uit 4 kinderen: Betsie, Willem, Nollie en Corrie. Zij waren van huis uit vrijgevige christenen die van Jezus hielden en Hem gehoorzaam waren.

Haar vader en haar grootvader waren allebei horlogemakers. Corrie volgde in hun voetstappen en werd de eerste gediplomeerde vrouwelijke horlogemaker in Nederland. Maar dat was niet het enige wat Corrie deed. Zij had gestudeerd voor huishoudkundige, kinderverzorging en handelwerken. Hierdoor kreeg zij een goede baan. Daarnaast had ze ook een Bijbelschool gedaan, waardoor zij ook Bijbels onderwijs mocht geven op scholen.

Corrie werkte hard. Ze hielp haar vader in de winkel bij het repareren van horloges. Ze gaf godsdienstonderwijs op openbare scholen en op zondagsscholen. Ze zorgden ook voor de pleegkinderen die het gezin had opgenomen. In de avond leidde zij daarnaast een meisjesclub, waar ze tante Kees werd genoemd.

Familie Ten Boom was een gelovig gezin. Zij baden voor Israël en voor de Joden. Ze zetten zich in voor de mens en voor de maatschappij. Het waren betrokken mensen, die met hun medemens meeleefden, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de oorlogsjaren kwamen veel mensen bij de familie Ten Boom voor steun. Dan bad vader Ten Boom met hen, waardoor zij met vrede en vertrouwen naar huis konden gaan.

Niet lang nadat de oorlog was uitgebroken, begonnen de Duitsers maatregelen te nemen tegen de Joden. Zij moesten een gele ster dragen en Joden met belangrijke banen werden ontslagen. De familie Ten Boom werd bewogen door het lot van de Joden.

Vader Ten Boom wilde zelfs in solidariteit met de Joden een gele ster dragen, maar zijn dochters wisten hem ervan te overtuigen dat hij de Joden beter kon helpen op een andere manier. En dat deden ze ook. Ze openden hun huis aan de Barteljorisstraat in Haarlem voor Joden en andere mensen die moesten onderduiken. Zij hielpen hen te ontsnappen en zorgden voor hen met Gods hulp.

Dat de familie mensen hielp met onderduiken was niet gepland. Het gebeurde gewoon toen een paar mensen hen vroegen om een schuilplaats, omdat de Gestapo hen op de hielen zat. Toen ze hier eenmaal mee begonnen waren, kwamen er steeds meer mensen bij. Dit viel niet op, omdat ze een winkel hadden.

Zo kwam er op 28 februari 1943 een onbekende man om hulp vragen. Hij kwam de winkel binnen en vroeg Corrie om 600 gulden om iemand te betalen die zij wilden bevrijden. Die persoon was gearresteerd, omdat zij Joden had geholpen. Corrie gaf hem het geld. Het duurde niet lang voordat de Gestapo het huis had omsingeld. De man die het geld had gevraagd, was een verrader.

Zo gebeurde het dat de familie Ten Boom werd gearresteerd in het huis waar Corries grootvader voor de Joden had gebeden. Corries vader, zussen, broer, neefje en zijzelf werden meegenomen. Corrie zei hierover het volgende:

‘Wat een eigenaardig antwoord op een gebed. Honderd jaar geleden was grootvader begonnen te bidden voor de Joden. En nu waren zijn zoon, zijn kleinkinderen en zijn achterkleinkind martelaars voor Gods volk, omdat zij de Joden hadden geholpen. Wat kan iets er anders uitzien als men het van Gods standpunt bekijkt. Hij vergist Zich nooit, zelfs niet als Hij toelaat dat er verschrikkelijke dingen gebeuren in het leven van Zijn kinderen. Meer dan 50 jaar waren we gerespecteerde burgers geweest. Nu moesten we in het politiebureau op de grond slapen. We hadden niet meer dan de kleren die we droegen.’

De volgende dag werden ze allen op een soort vrachtwagen geladen en naar de gevangenis in Scheveningen gebracht. Daar begonnen de ondervragingen pas goed. Vader Ten Boom was heel zwak. De chef van de ondervragers riep uit: ‘Die man is de ergste van allemaal! Hij praat over niets anders dan Jezus en de koningin!’

Corrie zag haar zussen, broer en neefje in de gangen verdwijnen en hoorde hoe de stalen deuren achter hen sloten. Het afscheid van haar vader viel haar zwaar. Tien dagen later overleed hij in een ziekenhuis.

Lees meer over Corrie ten Boom in DEEL 2.

Tags:
Next Post

Nieuw Leven Mei