Boodschap - Grenzen trekken

Grenzen trekken

Veel mensen hebben geen controle over hun leven, omdat ze niet weten waar ze wél en niet verantwoordelijk voor zijn. De sleutel voor dit probleem is: grenzen trekken. Grenzen laten ons zien wat ons eigendom is en waar we zorg voor moeten dragen.

Onze verantwoordelijkheid
God vertelt ons in de Bijbel wat ons eigendom is als mensen. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en verantwoordelijk voor een bepaald gebied in zijn leven. Het is goed om jezelf af te vragen: ‘Wat is het deel waarvoor ik verantwoordelijk ben in mijn leven?’

Je hebt wijsheid nodig en moet keuzes maken wat je wél en niet moet doen in je leven. Want je kunt gewoonweg niet alles doen. Sommige mensen hebben hier veel moeite mee. Ze hebben hun leven niet onder controle. Ze nemen te veel hooi op hun vork, totdat ze er uiteindelijk bij neervallen.

De reden daarvan is dat deze mensen altijd conflicten willen voorkomen. Deze mensen zijn overladen met allerlei zaken waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn. Dit heeft effect op de dingen waarvoor ze wél verantwoordelijk zijn, zoals hun huwelijk, gezin, werk, en zelfs de kerk.

Grenzen trekken
Hoe kun je je leven onder controle hebben en houden? Door grenzen te trekken. In de zichtbare wereld kun je heel duidelijk grenzen trekken. Of je nu een hekwerk van hout, steen of prikkeldraad bouwt, de boodschap is hetzelfde, namelijk: ‘hier begint mijn eigendom’.

Als eigenaar ben je verantwoordelijk voor wat er op jouw stuk land gebeurt. Ook in de geestelijke wereld zijn er grenzen. Maar deze grenzen zijn niet duidelijk zichtbaar. Zoals een landeigenaar een hekwerk optrekt om de grenzen van zijn land aan te geven, zo moeten wij ook grenzen trekken in ons geestelijk leven.

Veel oprechte en toegewijde christenen worstelen met het trekken van grenzen. Ze vragen zich af: ‘Wanneer is het Bijbels om een grens te trekken?’ ‘Als ik een grens trek, dan weet ik: er komt een conflict.’ ‘Als ik een grens trek, dan doe ik hem of haar pijn.’ ‘Als ik een grens trek, dan voel ik mij schuldig.’ ‘Als ik een grens trek, ben ik dan eigenlijk nog wel geliefd?’ ‘Als ik een grens trek, denk ik dan niet alleen aan mijzelf?’

Het niet trekken van duidelijke grenzen is vandaag de wortel van veel problemen in onze maatschappij, ook in het christendom. Het niet in staat zijn om op de juiste tijd, de juiste grens te trekken, kan een hoop ellende veroorzaken.

Wat zijn grenzen?
Het concept ‘grenzen’ komt van God Zelf, de Schepper. Zijn ‘ja’ is ‘ja’ en Zijn ‘nee’ is ‘nee’. Een grens maakt onderscheid tussen wat wél en niet van jou is. Het laat zien wat jouw eigendom is en waarvoor jij verantwoordelijk bent. God heeft voor ons mensen een wereld geschapen om in te leven: de wereld binnen in ons; onze ziel; ons hart; ons denken.

De Bijbel zegt:

‘Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet.’ – Spreuken 4:23

‘Elk hart kent zijn eigen verdriet en een ander kan zijn vreugde niet begrijpen.’
– Spreuken 14:10

Het is dus onze taak om af te rekenen met dat wat er in ons eigen hart zit of verborgen ligt.

Hoe kunnen wij ons hart en onze ziel bewaren? Door de dingen die goed voor ons zijn, binnen de grenzen van ons hart te houden. En de dingen die slecht voor ons zijn, buiten de grenzen van ons hart te houden. Met andere woorden: grenzen helpen ons het slechte buiten te houden en het goede binnen. Grenzen zijn nodig om onze waardevolle eigendommen te ­bewaken.

Twee tuintjes
Ter illustratie zal ik je een voorbeeld geven. Je buurman hoeft nooit zijn tuin te besproeien, omdat jouw sproeier niet alleen jouw tuin sproeit, maar ook die van je buurman. Elke dag kijkt hij tevreden uit zijn keukenraam en denkt: mijn tuintje ziet er mooi uit. Zo profiteert hij ervan dat jij wél jouw taak doet.

Misschien vraag je je af: ‘Hoe moet ik dan grenzen trekken?’ Heel simpel: je moet je grassproeier zó afstellen, dat het jouw tuin besproeit, en niet die van je buurman. Dan ziet jouw tuin er mooi en groen uit, en zijn tuin is dor, droog en lelijk. En dat is precies wat je wilt bereiken. Als hij ook een mooi, groen tuintje wil, moet hij zelf zijn verantwoordelijkheid nemen.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld als die persoon door een slechte fysieke conditie niet in staat is om het zelf te doen. Dan sproei je zijn tuintje met liefde. Maar als dat niet het geval is, dan trek je een grens om zijn problemen uit jouw leven te halen en neer te leggen waar ze thuis horen. Zijn dorre tuin is niet jouw probleem, maar zijn probleem. Want hij heeft zelf de verantwoordelijkheid om zijn eigendom te onderhouden.

Open de grenzen van je hart
De Bijbel zegt:

‘Geef de dingen van God niet aan de vijanden van God. Zorg ervoor dat zij geen vat op jou krijgen. Gooi geen parels voor de zwijnen. Zij zullen de parels vertrappen, zich omdraaien en jou aanvallen.’ – Mattheüs 7:6

Met andere woorden: grenzen houden de parels binnen en de zwijnen buiten. Het is nodig dat we de grenzen van ons hart openen, zodat het slechte eruit gaat, en het goede erin komt. Als je zonde en pijn in je hart hebt, open dan je hart voor Jezus Christus, zodat Hij je kan vullen met Zijn liefde, vrede, rust, blijdschap en overwinning. En tegelijkertijd zal Hij ook alle slechte dingen uit je hart verwijderen. De Bijbel zegt:

‘Als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde.’ – 1 Johannes 1:9

En Jezus zegt:

‘Ik klop op de deur. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen.’
– Openbaring 3:20

‘Maar allen die Hem aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.’ – Johannes 1:12

Nu zijn er ook goede mensen die ons goede dingen willen geven. Ook voor hen moeten wij ons hart openen.


Het eist veel aandacht om een grens vast te houden in je leven. Maar je staat niet alleen: je hebt Gods Woord, de Heilige Geest en de wapenrusting van God. Kortom: hoe kun je je leven onder controle hebben en houden? Door grenzen te trekken. Het trekken van grenzen zal je leven redden en je ziel bewaren!

Gebed
Bid met mij mee

… voor vergeving van zonden
‘O God, wees mij, zondaar, genadig en red mijn ziel. Ik heb spijt van alles wat ik verkeerd heb gedaan. Ik dank U voor Jezus Christus, Uw enige Zoon, die voor mijn fouten gestorven is aan het kruis van Golgotha. Ik open mijn hart voor U, Here Jezus. Was mij schoon van al mijn zonden en schuld. Ik geloof dat Uw bloed al mijn zonden wegwast en mij witter maakt dan de sneeuw. Ik dank U voor deze genade. Ik geloof in Uw offer, Uw bloed, dat ook voor mij gevloeid heeft. Dank U dat ik nu Uw kind mag zijn. Amen!’

… om de Heilige Geest
‘Vader in de hemel, ik kom tot U in de machtige naam van Jezus Christus, die voor mijn zonden gestorven is aan het kruis van Golgotha. Vul mij met Uw Heilige Geest. Ik wil een levend getuige zijn van Uw genade en kracht, een visser van mensen. Maar in mijn eigen kracht lukt het mij niet. O God, geef mij Uw Heilige Geest. Vul mij nu en laat mijn lichaam een tempel zijn van Uw glorie en kracht. Ik open mijn hart en leven voor U. Zonder Uw kracht ben ik niets. Maar in U is kracht om te kunnen overwinnen. Ik sta op Uw Woord en Uw belofte. Ik geloof dat U mij nu vult met Uw Geest. Amen!’

Tags:
Next Post

Discipelprofiel: Andreas