Het eenvoudige evangelie

Het eenvoudige evangelie

Het eenvoudige evangelie van Jezus Christus is voor iedereen. Elk mens heeft redding nodig en moet daarom het evangelie horen. Het is een boodschap van hoop voor iedereen die het gelooft en aanneemt.

De naam van Jezus

In Nederland zijn er vandaag helaas te weinig kerken die het eenvoudige evangelie van God bij de mensen brengen. Vaak wijken kerken af naar allerlei zijpaden, waardoor Jezus niet meer centraal staat. Terwijl de mens alleen redding, vergeving, genezing en bevrijding ontvangt door Jezus. Door Zijn dood aan het kruis, betaalde Hij de prijs voor de zonde van de mens.

Het is belangrijk dat we spreken over de naam van Jezus Christus. Dit hoeft niet met moeilijke woorden die veel theologen gebruiken. De woorden die wij gebruiken, zijn misschien eenvoudig, maar wel door God geïnspireerd, zodat iedereen het kan begrijpen.

Vaak denkt men dat eenvoudige woorden voor niet intelligente mensen zijn. Maar dat is niet waar. Want Jezus, de meest wijze man op deze aardbodem, sprak door gelijkenissen. Dit deed Hij zodat Zijn discipelen hem konden begrijpen, die niet konden lezen en schrijven.

Het evangelie is voor iedereen

Het evangelie van Jezus Christus is voor iedereen

Waarom doen we vaak zo moeilijk? Het evangelie van Jezus Christus is een eenvoudige, blijde boodschap voor IEDEREEN. Dus ook voor jou die dit leest! Of je nu katholiek, protestant, hervormd, moslim, boeddhist of atheïst bent. Het doet er allemaal niet toe, want God heeft geen kerkgenootschappen aan deze wereld gegeven om gered te worden. Het is heel belangrijk om te weten wat er in de Bijbel staat. Gods Woord zegt:

‘Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij (Jezus) is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden.’ – Handelingen 4:12

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Jezus is de enige weg tot God

Er staat dat God Zijn enige Zoon heeft gegeven voor iedereen. Dit betekent dat NIETS Zijn plaats kan innemen. Alleen het bloed van Jezus, dat bijna 2.000 jaar geleden op Golgotha’s kruis vloeide, brengt herstel tussen God en de mens (zie 1 Johannes 1:7). De zonde bracht scheiding tussen God en de mens, en alleen het bloed van Jezus kan deze scheiding wegnemen. Toen Jezus aan het kruis uitriep: ‘Het is volbracht’, werd de toegang weer vrij voor elk mens om bij God te komen. Daarom zei Jezus:

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.’ – Johannes 14:6

Elk mens kan alleen vergeving van zonden ontvangen door Jezus Christus; door wat Hij voor ons heeft gedaan! En niet door wat wij doen of hebben gedaan. Het is een gift van God. Je kunt er niet voor betalen. De apostel Paulus zegt:

‘Dat je gered bent, is enkel en alleen genade van God … Door je geloof in Hem ben je gered en dat komt door Zijn genade. Dat is niet je eigen verdienste, maar een geschenk van God.’ – Efeziërs 2:5, 8

‘De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.’ – Romeinen 6:23

Jezus is gekomen voor jou

Jezus Christus is gekomen voor ALLE mensen. Dus ook voor jou! Je hoort bij die ‘iedereen’, waarover Johannes 3:16 spreekt. Verder zegt de Bijbel:

‘De genade van God is bekend geworden, waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd.’ – Titus 2:11

Dus of je nu licht of donker bent, dik of dun, intelligent of niet zo intelligent, kort of lang, rijk of arm, jong of oud … Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan, waar je ook bent; Jezus is gekomen voor jou. Om jou te redden, te verlossen en te bevrijden. Hij is gekomen om je rust en vrede te geven.

Geloof wat God zegt in Zijn Woord. Door deze waarheid aan te nemen, zal er een nieuwe wereld voor je opengaan. Want het evangelie is een kracht die redding geeft voor iedereen die erin gelooft (zie Romeinen 1:16).

Om het je makkelijk te maken, nodig ik je uit om het gebed op de volgende pagina met mij mee te bidden.

Gebed
Bid met mij mee

‘Almachtige God in de hemel, ik kom bij U met al mijn fouten. Here God, ik heb U nodig in mijn leven. Ik heb spijt van alles wat ik verkeerd heb gedaan en wil een nieuwe start maken. Wilt U mij al mijn fouten vergeven? Ik geloof in het bloed van Uw Zoon Jezus, die ook voor mij stierf aan het kruis van Golgotha. Reinig mijn hart en gedachten. Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn Redder en Verlosser. Kom in mij wonen en vul mijn hart met Uw liefde, vrede en blijdschap. Ik geef al mijn problemen aan U over. Zorg voor mij en help mij een leven te leiden zoals U dat wilt. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!’

Lees ook: ‘De wonderwerkende kracht van het bloed’

Tags:
Next Post

De Vader houdt van jou!