het is nooit te laat

Het is nooit te laat

Heb jij op dit moment een wonder nodig, en het lijkt alsof God te laat komt? God is nooit te laat, en het is nooit te laat voor een wonder. God is precies op tijd. Word in dit getuigenis, verteld door evangelist R.W. Schambach, bemoedigd in je geloof vandaag! 

‘Een tijdje geleden toen ik in Seattle, Washington (Verenigde Staten) was, bracht ik een preek over Lazarus. De Bijbel zegt dat Lazarus al vier dagen in het graf lag toen Jezus eindelijk kwam. Ook al leek het alsof Hij te laat was gekomen, Hij kwam precies op tijd. Hij is nooit te laat. Met andere woorden, het is nooit te laat voor een wonder.

God heeft geen tijdslimiet

Soms zetten we tijdslimieten op God. Maria en Martha waren gelimiteerd in hun geloof. Zij zeiden tegen Jezus:

Here,’ zei Martha tegen Jezus, ‘als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn.’ – Johannes 11:21,32

Zij waren vergeten dat Jezus was de Christus, de Zoon van God – Emmanuel: God met ons. Zij waren vergeten dat Jezus de Opstanding en het Leven is. Jezus wachtte met een bedoeling en ze wisten dat niet. Hij wilde dat Zijn volgelingen getuigen zouden zijn van Zijn wonderwerkende kracht. We zouden nooit Gods tijdstabellen moeten willen uitvogelen. Hij is altijd op tijd. Het is nooit te laat.

Een definitief besluit

Na de dienst kwam er een vrouw naar mij toe en stopte een papiertje in mijn hand. Ze zei: ‘Nu, ik daag u uit om te zeggen dat het nooit te laat is.’ Weet je wat er op het papiertje stond? Een scheidingspapier. Een definitief besluit. Zij had dit net ontvangen van de rechter. Het was definitief. De echtgenoot was weg. Ze keek mij recht in de ogen aan en zei weer: ‘Nu, ik daag u uit om te zeggen dat het niet te laat is.’ Dus ik glimlachte en nam de uitdaging aan en zei: ‘Het is nooit te laat.’ Ze zei: ‘En het papiertje dan?’ Ik antwoordde haar: ‘Je kijkt naar het verkeerde papiertje. Mijn papiertje zegt:

En geen mens mag scheiden wat God heeft samengebracht.’ – Mattheüs 19:6

Dat is wat ik geloof. Hoe lang bent u getrouwd?’ Ze vertelde me dat ze 27 jaar getrouwd zijn en vijf kinderen hebben. Ik zei tegen haar: ‘Die man heeft geen reden om je te verlaten.’ Ik legde haar mijn handen op en bad: ‘Heilige Geest, breng die kerel tot zijn verstand en red hem. Breng hem niet terug hoe hij was. Here, red hem en vul hem met de Heilige Geest.’ Ik keek de vrouw aan en zei: ‘Ga naar huis en maak je klaar voor je echtgenoot. Hij komt eraan.’ Natuurlijk was dat makkelijk voor mij om te zeggen. Ik ben een evangelist en zou de stad weer uit gaan. Ik kan zeggen wat ik wil en weggaan. Maar in alle eerlijkheid, ik geloofde wat ik had gezegd.

God is nooit te laat

Mijn vrouw en ik reden van Seattle naar Philadelphia. Toen we aankwamen in Philadelphia, lag er een brief van die vrouw op me te wachten. Ik opende het en de eerste regels zeiden: ‘Beste broeder Schambach, God is nooit te laat! God kreeg vat op die kerel, redde hem en vulde hem met de Heilige Geest. De Here bracht hem thuis en we zijn weer helemaal opnieuw getrouwd.’

Dat is een krachtig aspect van geloof. Neem je stand in het geloof en zeg: ‘Duivel, je bent een leugenaar. Ik ga God geloven voor een wonder want Hij gaat deze situatie omkeren.’ Spreek geloof. Spreek tot die berg en zeg dat die berg jouw woorden moet gehoorzamen. Dat is hoe je de kracht van geloof zal ervaren.’

Dit artikel is geschreven door R.W. Schambach.

Tags:
Next Post

Advertentie Livestream