Het paasverhaal in 6 stappen

Het paasverhaal in 6 stappen

Wat vieren we met Pasen? Lees hier het paasverhaal in 6 stappen.

1) De intocht in Jeruzalem

Toen Jezus, de Zoon van God, op aarde was, waren er mensen die geloofden dat Hij koning over Israël zou worden. Toen Hij Jeruzalem binnenreed op een ezel, werd Hij welkom geheten met palmtakken. De mensen riepen blij: ‘Gezegend is de Koning!’

2) Het laatste avondmaal

Er waren ook mensen die niet geloofden dat Jezus de Zoon van God was. De religieuze leiders in die tijd hadden een hekel aan Hem en wilden Hem zelfs doden. Voordat dit gebeurde, vierde Jezus met Zijn leerlingen het Pascha (Joods Paasfeest). Voor de laatste keer hadden ze een maaltijd met elkaar. Jezus stelde het ‘Heilig Avondmaal’ in. Dit betekent dat men, door brood te eten en wijn te drinken, denkt aan Jezus’ dood.

3) De haan kraait

Petrus, een bekende leerling van Jezus, was Hem drie jaar lang overal gevolgd. Toen Jezus gevangen werd genomen, was Petrus erg bang en vluchtte. Mensen herkenden hem en zeiden: ‘Jij hoort toch ook bij Jezus?’ Maar hij antwoordde: ‘Ik ken Hem niet eens!’ Nadat hij dit drie keer had gezegd, kraaide de haan. Petrus had zijn beste Vriend verloochend.

4) Jezus draagt onze straf

Onder druk van het volk, gaf Pilatus, de Romeinse gouverneur, Jezus over om gekruisigd te worden. De Romeinse soldaten maakten Jezus belachelijk, deden een doornen kroon op Zijn hoofd en sloegen Hem. Jezus was zonder fouten, maar werd als een misdadiger behandeld. Hij nam onze plaats in en leed voor onze fouten.

5) Jezus sterft aan het kruis

Daarna brachten ze Jezus naar de heuvel Golgotha. Daar werd Hij met spijkers aan het kruis gehangen. Net voordat Hij stierf, riep Hij: ‘Het is gedaan!’ Jezus stierf aan het kruis om te betalen voor de fouten van alle mensen. Door Zijn dood kunnen wij vrij zijn van zonde en schuld, en kunnen wij eeuwig leven ontvangen.

6) Jezus is opgestaan!

Toen Jezus was gestorven, werd Zijn lichaam in een graf gelegd. Voor het graf werd een grote steen gerold. Op de derde dag, toen de sabbat voorbij was, gingen een paar vrouwen naar het graf van Jezus om Zijn lichaam te balsemen. Maar toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen was weggerold. Het graf was leeg! Een engel zei: ‘Jezus is hier niet meer. Hij is opgestaan!’

Lees ook: ‘Het paasverhaal in beeld’

Tags:
Next Post

De vraag die jouw bestemming bepaalt