Studie - Ontwikkel een mentaliteit voor oogst

Ontwikkel een mentaliteit voor de oogst

Over Gonny Maasbach
Gonny Maasbach is de oudere zus van David Maasbach. Ze is het hoofd van een vrouwenbediening in Californië (USA) en heeft ook een evangelisatiebediening onder vrouwen, vooral in de armere wijken. Tijdens buitenlandse campagnes gaat ze regelmatig met haar broer John mee naar het zendingsveld om speciale vrouwendiensten te leiden. Ook is ze een geliefd spreekster voor vrouwengroepen van verschillende kerkgenootschappen.

De voornaamste boodschap in al mijn preken gaat over het plan en het doel van God voor ons leven en voor de Kerk. Ik bemoedig de mensen en daag hen uit om te bidden, op te staan, door te blijven gaan, te blijven groeien en voorwaarts te gaan in geloof. En om Gods beloften en ons erfgoed in bezit te nemen. Vooruit te blijven kijken en te gaan en altijd nieuwe en grotere dingen van God te verwachten. Dit is iets wat door de Heilige Geest in mijn ouders is gelegd en wat zij ook in hun kinderen hebben gezaaid.

We zijn opgevoed met de gedachte dat God altijd iets groters en iets nieuws wil doen. Wij hoeven alleen voorwaarts te gaan, geloof te hebben en te verwachten dat God het zal doen. Dat is een mentaliteit van geloof. Een mentaliteit betekent een onbeweeglijk gevestigde, volhardende of vasthoudende mentale instelling die gevormd wordt door je ervaring, opleiding of mening.

Wat voor mentaliteit heb jij?
Wat is jouw invloed op de mensen om jou heen? God verandert onze mentaliteit van overleven in een mentaliteit van een winnaar. Om het beloofde land in bezit te nemen, kun je geen overlevingsmentaliteit hebben, zoals je in de woestijn had. Je moet weten wat het is om een overwinnaar te zijn. Daarom zitten we soms in een geweldige strijd. De Bijbel zegt:

‘Door die moeilijkheden en problemen wordt jouw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang niet zoveel waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als jouw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij Zijn terugkeer geëerd en geprezen worden.’ – 1 Petrus 1:7

Op momenten dat mijn geloof getest wordt, weet ik dat mijn geloof op deze manier gezuiverd wordt. Het echte geloof komt naar boven. Dus God, in Zijn goedheid en genade, test ons geloof door vuur, omdat Hij ons wil zegenen en al Zijn beloftes en plannen in ons leven wil vervullen. Zo maakt Hij van ons geloof een wonderwerkende kracht en kan Hij Zichzelf aan ons laten zien.


Een echte overwinnaar leeft en wandelt in geloof. Een echte overwinnaar zal niet stoppen, voordat hij in bezit heeft genomen wat hij zich voorgenomen heeft om in bezit te nemen. Daarom is het zo belangrijk dat we voorwaarts blijven gaan. Als overwinnaar moeten we een mentaliteit voor de oogst ontwikkelen. Als jij alles wilt ontvangen wat God aan jou heeft beloofd, dan moet je een mentaliteit voor de oogst bezitten. En daarvoor moet je in staat zijn te zien met geestelijke ogen.

Het hebben van een mentaliteit voor de oogst, een mentaliteit van vreugde en feestviering, geeft ons kracht om door te breken en het nieuwe in bezit te nemen. De vreugde van de Here is onze kracht!

‘Gelukkig is het volk dat U eert, Here, zij gaan hun weg met U, in Uw licht.’ – Psalm 89:16

‘Laat de hele aarde voor de Here juichen. Breek maar uit in gejubel en zing psalmen en lofliederen voor Hem.’ – Psalm 98:4

Ons gejuich komt bij God aan als lofprijs, maar bij de vijand als een strijdkreet tegen hem. Het roept de overwinning van de Heer op de vijand uit, door Zijn arm en door Zijn sterke hand. De vijand weet dit en wij als Kerk worden gevaarlijk. Dus probeert hij allerlei afleidingen op ons af te vuren. Door ontevredenheid wil hij om onze vreugde roven, zodat we een mentaliteit van mopperen ontwikkelen. Dit is een van satans belangrijkste strategieën om ons te doen stoppen voorwaarts te gaan. Op die manier houdt hij ons tegen om de overwinning te behalen en het nieuwe in bezit te nemen. Maar de Bijbel zegt dat al Gods plannen zullen zegevieren. Job zegt:

‘Ik weet dat U alles kunt en dat niemand U kan tegenhouden.’ – Job 42:2

Laten we onze gedachten focussen op God. Dan zal Hij ons vrede geven en ons hart en onze gedachten leiden door Jezus Christus.

Tags:
Next Post

Verbreek jouw onbreekbare slechte gewoontes