Boodschap - Onverwachte turbulentie

Onverwachte turbulentie

In ons leven krijgen we allemaal te maken met onverwachte turbulentie. Plotseling gebeuren er dingen die je niet had verwacht. De vraag is dan: hoe ga je ermee om? Het geheim is om niet bij de pakken neer te zitten, maar hoopvol vooruit te blijven kijken.

Veel zorgen en problemen kunnen de gelovige treffen, maar de Here zal altijd voor uitredding zorgen.’ – Psalm 34:20

Turbulentie komt onverwachts
Zoals een vliegtuig regelmatig turbulentie meemaakt, gaan we in ons leven door moeilijke tijden heen. Ook als christenen hebben wij hiermee te maken. De moeilijkheden en problemen blijven ons niet bespaard. De Bijbel zegt:

‘God laat Zijn zon opgaan voor goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen.’ – Mattheüs 5:45

Het is één ding om in een turbulentie terecht te komen die je ziet aankomen. In het vliegtuig hoor je de bemanning zeggen: ‘Dames en heren, over enige ogenblikken vliegen we door luchtstromen die enige turbulentie kunnen geven. We verzoeken u vriendelijk te blijven zitten en uw stoelriemen vast te maken.’

Door hun rustige stem word je op je gemak gesteld. Je kan je mentaal voorbereiden op wat komen gaat. Maar het is iets anders om in een onverwachte turbulentie terecht te komen. Van het ene op het andere moment staat je leven op zijn kop. Denk aan een onverwachte ziekte, een onverwachte scheiding, de onverwachte dood van een geliefde, een onverwachte financiële crisis.

Je was er totaal niet op voorbereid. Het overkomt je als een donderslag bij heldere hemel. De vraag is: hoe ga je om met onverwachte turbulentie?

Turbulentie is tijdelijk
Terwijl je midden in zo’n turbulentie zit, kan je het gevoel hebben dat je er nooit meer uitkomt. Er komen allerlei gevoelens op je af. Gevoelens van onzekerheid, angst en paniek proberen zich meester van je te maken. Je raakt dan makkelijk je rust, vrede en blijdschap kwijt. Maar onthoud: jij werd misschien verrast door die onverwachte crisis in jouw leven. Maar God is niet verrast! Hij heeft een oplossing voor alles en kan altijd voor een uitweg zorgen.

Het geheim is om niet bij de pakken neer te zitten en de moed niet op te geven. Blijf in plaats daarvan hoopvol vooruit kijken en verwacht dat de turbulentie weer voorbijgaat. Het spreekwoord zegt: ‘Na regen komt zonneschijn.’ Weet dat de turbulentie maar tijdelijk is en niet eeuwig duurt.

God zit op Zijn troon en Hij regeert. Onthoud dat Hij alles onder controle heeft, ook in jouw leven. Hij heeft jou niet zo ver gebracht om jou hier te laten omkomen. God heeft beloofd dat Hij altijd bij jou zal zijn. Houd dus vast in het geloof en wees niet bang. Het moment komt dat de turbulentie stopt.

Tegenstand zal er altijd zijn
Juist wanneer je op Gods weg wandelt, kun je veel tegenstand en problemen verwachten. Je bent dan namelijk een bedreiging voor de vijand. De boze zal jou niet met rust laten. Hij doet er alles aan om te voorkomen dat jij op de plaats komt waar God jou kan gebruiken en zegenen. Hij wil jouw leven zuur maken en jou vernietigen, zodat je aan Gods goedheid gaat twijfelen en Hem de schuld geeft van je ellende.

Maar weet: het licht wint het altijd van de duisternis. Geef je vrede, vreugde, blijdschap en overwinning niet prijs! Overwin het kwade door het goede te doen. En zoals er onverwachte turbulenties in je leven komen, komt God ook met onverwachte zegeningen. Een onverwachte doorbraak, een onverwachte financiële meevaller, een onverwacht extraatje.

Vliegen op de instrumenten
In het donker of bij slecht zicht vliegt men ‘op de instrumenten’. Dit betekent dat de piloot compleet op de instrumenten vertrouwt om zijn koers te bepalen. Wij christenen hebben ook een instrument van God gekregen, namelijk de Bijbel. Gods Woord wijst ons de weg in het leven, zodat we de juiste koers vliegen.

‘Uw Woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst.’ – Psalm 119:105

Wanneer je plotseling in de crisis van je leven terechtkomt, raak dan niet in paniek. Houd je vast aan Gods belofte:

‘In die tijd zal geen enkel wapen dat tegen jou wordt opgeheven, succes hebben.’ – Jesaja 54:17

Vertrouw erop dat God de situatie zal omdraaien in jouw voordeel. Verwacht Zijn genade. Verwacht Zijn kracht. Verwacht Zijn uitkomst. Verwacht Zijn voorziening. Verwacht Zijn genezing.

Een nieuwe manier van denken en praten
Er zijn mensen die in de crisis van hun leven alleen maar schelden en mopperen. Ze zijn boos op alles en iedereen, en ook op God. In plaats daarvan moeten we bidden en zeggen: ‘God, U zit op de troon, U regeert. U hebt alles onder controle, ook in mijn leven. Met U kom ik erdoorheen. U bent sterk, U bent machtig. U hebt gezegd dat U mij nooit in de steek laat.’ Dat is de juiste manier van denken en praten.

Zie je tegenstand als een mogelijkheid voor God om te laten zien hoe sterk en machtig Hij is. Zo maakt God jouw crisis tot een getuigenis van Zijn liefde, genade, trouw, grootheid en almacht. Dat wat bedoeld is om jou te beschadigen, draait God om in jouw voordeel. En wanneer je eenmaal door je turbulentie heen bent gekomen, zal God jou zegenen en verhogen. Geloof dat God jou in een nieuw seizoen van overvloed en zegeningen gaat brengen!

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik ga op dit moment door een onverwachte turbulentie heen in mijn leven. Ik geloof dat U altijd bij mij bent en mij nooit alleen laat. U zorgt voor mij. Ik weet dat deze turbulentie tijdelijk is. Deze storm is een opstap naar een nieuw seizoen van overvloed en zegeningen. Ik geloof dat deze situatie zal meewerken ten goede. U hebt een hoopvolle toekomst voor mij klaarliggen. Dank U dat U mij de overwinning geeft en erdoorheen helpt. In Jezus’ naam. Amen!’

Tags: