Boodschap - Overwin Amalek

Overwin Amalek!

In het Oude Testament van de Bijbel lees je vaak over Amalek en de Amalekieten, een interessant volk uit het verleden. Wie was Amalek? En wat voor geestelijke les kunnen wij vandaag leren van de strijd tussen Amalek en Israël?

Wie was Amalek?
Esau, de tweelingbroer van Jakob, ging in het gebergte Seïr wonen, weg van zijn broer Jakob. Omdat Esau ook wel ‘Edom’ werd genoemd, droegen zijn afstammelingen de naam ‘Edomieten’. Amalek was een zoon van Esau’s oudste zoon Elifaz en zijn bijvrouw Timna. Hij was een van de stamhoofden van Esau’s nakomelingen. Amalek was van generatie op generatie een vijand van het volk Israël.

Wanneer kwam Amalek?
Nadat Israël gedronken had van het water dat uit de rots tevoorschijn was gekomen, toen kwam Amalek. Israël was al uit Egypte bevrijd en door de Rode Zee heen gegaan. Ze waren op weg naar het beloofde land, het land dat overvloeide van melk en honing, terwijl ze door de woestijn trokken.

Waar Israël doorheen is gegaan, zijn als typebeelden voor ons als christenen. Egypte is het typebeeld van de wereld, de Rode Zee staat voor de waterdoop en het beloofde land is een typebeeld van de ‘rust’. Wanneer we als christen een keuze maken om de wereld achter ons te laten en ons te laten dopen, kan het zijn dat we in de woestijn terechtkomen.


De reis door de woestijn is een leven van vallen en opstaan. Op deze reis leren wij het ware geloofsleven kennen, totdat we de Jordaan overtrekken en het beloofde land binnengaan. Veel gelovigen kunnen dit land niet binnengaan, omdat ze zien op de omstandigheden en het in eigen kracht willen doen.

Typebeeld van de oude mens
In Amalek zien wij een typebeeld van onze oude mens. Als we opnieuw geboren zijn, dan zijn we een nieuwe schepping. Maar onze oude, zondige natuur zal altijd blijven strijden tegen ons. In onze strijd tegen het oude leven staan wij gelukkig niet alleen.

Op het moment dat wij opnieuw geboren worden, woont Jezus Christus in ons door Zijn Heilige Geest. In Zijn kracht zijn wij in staat om te strijden tegen Amalek. Zo kunnen we steeds weer de overwinning behalen op ons oude leven.

Hoe Israël Amalek overwon
Mozes zei tegen Jozua:

‘Roep de mannen te wapen en vecht tegen het leger van Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf van God in mijn hand!’ – Exodus 17:9

Jozua deed wat Mozes hem had gezegd en streed tegen Amalek. Mozes, ­Aäron en Chur waren bovenop de heuvel geklommen. Zolang de handen van Mozes met zijn staf omhoog bleven, was Israël de sterkste. Maar als hij zijn handen liet zakken, dan was Amalek de sterkste.

Terwijl de strijd gaande was, werden de armen van Mozes moe. Daarom hielpen Aäron en Chur zijn armen omhoog te houden tot zonsondergang. Door de staf van God, waarin Gods kracht was, overwon en vernietigde Jozua de Amalekieten.

De staf in de handen van Mozes, ondersteund door Aäron en Chur, is een typebeeld van het kruis van Jezus op de heuvel van Golgotha. De Kerk van Jezus Christus (de gelovigen) zal alleen staande blijven en overwinnen door Jezus te verhogen. Zoals de staf door Mozes omhoog gehouden werd, zo moet ook Jezus verhoogd worden.


Een opnieuw geboren christen moet helemaal afrekenen met Amalek (de oude mens die hij nog altijd met zich meedraagt), zoals Saul helemaal met Amalek moest afrekenen. Dit kunnen wij niet door eigen kracht, maar alleen door te kijken naar Jezus, die aan het kruis op Golgotha het werk heeft volbracht.

Dit artikel is genomen uit: ‘En toen … kwam Amalek’ door Johan Maasbach, van Gazon Uitgeverij.

Tags:
Next Post

Ik heb een mening. Jij ook?: Ben jij geroepen door God?