Relaties en vriendschappen

‘Vertel me wie je vrienden zijn, en ik vertel je wie jij bent.’ Vrienden zeggen veel over wie we zijn. Wie kiezen wij uit als onze vrienden? En wat zegt de Bijbel over relaties en vriendschappen?

‘Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.’ – Johannes 15:13

Relaties en vriendschappen vormen een belangrijk deel van ons leven. Er zijn verschillende meningen over wat een echte vriend is. Eén ding is zeker: een echte vriend is iemand die je liefhebt en vertrouwt. Volgens het woordenboek is een vriend: iemand aan wie men door genegenheid en persoonlijke voorkeur verbonden is. Je kiest dus zelf wie je vrienden zijn.

Er zijn mensen die denken dat ze geen enkele vriendschap nodig hebben om hun roeping te vervullen. Maar zulke mensen vergissen zich. Ons hele bestaan is namelijk gebouwd op relaties en vriendschappen. Het is een feit dat we in het leven veel meer kunnen bereiken met de hulp van anderen dan alleen.

Sterker nog, op sommige gebieden in het leven kun je niet zonder een door God gegeven vriendschap of relatie. De Bijbel zegt:

‘Twee mensen kunnen door samenwerking meer bereiken dan één. Als er één valt, helpt de ander hem overeind. Maar als er één valt en hij is alleen, zit hij in moeilijkheden.’ – Prediker 4:9-10

Abraham, Gods vriend

In Genesis 15 lezen we dat God een verbond sloot met onze geloofsvader Abraham. Een verbond is een overeenkomst, een verdrag, een verbintenis tussen twee of meerdere personen. God vertelde Abraham dat hij de vader van vele natiën zou worden. Door dit verbond zou uit zijn nageslacht duizenden jaren later Gods Zoon geboren worden.

‘Abraham geloofde God en daardoor beschouwde God hem als rechtvaardig. God noemde hem zelfs Zijn vriend.’ – Jakobus 2:23

Ware vriendschap

Een echte vriend is meer dan iemand met wie je zo nu en dan afspreekt. Ware vriendschap is iets heel dierbaars. Dit geldt voor zowel de zonnige kanten van het leven, als de schaduwkanten. Echte vriendschap wordt geboren uit een verbond, een verbintenis, een belofte. Een echte vriend zal altijd zijn best doen om meer te geven dan te nemen.

Veel mensen gaan een relatie aan op basis van het voordeel dat zij eruit kunnen halen. Dat zijn de mensen die jou altijd weten te vinden wanneer ze een nood hebben, maar ineens verdwenen zijn wanneer jij hen nodig hebt. De Bijbel zegt:

‘Een echte vriend blijft altijd een vriend en in de tegenspoed blijkt de ware vriendschap.’ – Spreuken 17:17

In de moeilijke tijden kom je erachter wie je echte vrienden zijn. Goede vrienden zijn een zegen, en slechte vrienden een vloek. Goede vrienden doen altijd hun uiterste best om je te helpen om succesvol te zijn, terwijl verkeerde vrienden maken dat je faalt.

Ware vriendschap slijpt je, bouwt je op en bemoedigt je. Echte vrienden helpen elkaar om hun zwakke punten in te ruilen voor sterke punten. Daarmee help je elkaar om de roeping van God voor je leven te vervullen.

Drie niveaus van vriendschap

Er zijn drie niveaus van vriendschap. Als voorbeeld kijken we naar de tabernakel in het Oude Testament van de Bijbel, in de tijd van Mozes. De tabernakel was een grote tent waarin God woonde. De Bijbel zegt dat deze tabernakel bestond uit drie delen: de buitenplaats, de binnenplaats en het heilige der heiligen. Dit heilige der heiligen lag achter een groot en zwaar gordijn, waar maar een paar mensen mochten komen.

Het eerste niveau van vriendschap is de buitenplaats. Hier mogen de mensen komen tegen wie je vriendelijk bent op school, op je werk, de sportschool, de hobbyclub, in de kerk enz. Dat zijn de mensen die wij ‘kennissen’ noemen.

Het tweede niveau is de binnenplaats. Daar mogen de mensen komen met wie je zo nu en dan afspreekt. Je deelt met hen de gewone, alledaagse dingen en hebt plezier van hun gezelschap. Die mensen noemen we ‘metgezellen’, ‘reisgenoten’ of ‘medescholieren’.

Het derde en laatste niveau van vriendschap is het heilige der heiligen. Maar een paar mensen – één persoon, misschien twee, en hooguit drie personen – hebben toegang tot het heilige der heiligen in je leven.

‘Heilige der heiligen-vrienden’

‘Heilige der heiligen-vrienden’ kennen je diepste verlangens, je diepste geheimen en je grootste dromen. Ze bemoedigen je in tijden van nood; vertroosten je in tijden van verdriet; lachen met je in tijden van blijdschap. Ze zijn er als je ze nodig hebt en staan dag en nacht voor je klaar.

‘Heilige der heiligen-vrienden’ houden van je, wat er ook gebeurt. Een van hun karaktereigenschappen is loyaliteit, ofwel trouw. Een ‘heilige der heiligen-vriendschap’ bereikt het niveau van onvoorwaardelijk vertrouwen.

Degenen die altijd met je meeleven, zijn niet altijd je beste vrienden. Een echte vriend vertelt in liefde de waarheid, ook als het pijn doet. Want hij heeft het beste met je voor.

‘De berispingen van iemand die van jou houdt, worden ingegeven door vriendschap. Maar vriendelijkheid van iemand die jou haat, komt voort uit bedrog.’ – Spreuken 27:6

‘Geurige olie maakt het hart blij, net zoals de goede raad die de ene vriend de andere geeft.’ – Spreuken 27:9

Een echte Vriend

Jezus Christus is het perfecte voorbeeld van een echte Vriend. Hij vertroost, steunt, spreekt in liefde de waarheid, en geeft het juiste advies. Hij houdt van je met een onvoorwaardelijke en vrijwillige liefde, wat je ook gedaan hebt en waar je ook vandaan komt. Je kunt Hem helemaal vertrouwen en al je geheimen, wensen en dromen met Hem delen. Ken jij Hem al? Hij leert ons wat een echte vriend is, namelijk:

‘Wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft, heeft de grootste liefde.’ – Johannes 15:13

Wees wijs wie je toelaat in je ‘heilige der heiligen’, want je relaties en vriendschappen hebben grote invloed op je levensroute.

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik kom tot U in de naam van Uw Zoon Jezus. Ik geloof dat U bestaat en dat U van mij houdt. Vandaag wil ik mijn hart en mijn leven aan U geven. Vergeef al mijn fouten en was mijn hart schoon. Ik neem mijn vergeving aan en dank U dat ik Uw kind mag zijn. U bent de beste Vriend die ik mij kan wensen. Help mij om de juiste vrienden te kiezen in mijn leven. Geef mij christelijke vrienden, die mij bemoedigen en helpen mijn roeping te vervullen. In Jezus’ naam. Amen.’

Lees ook: ‘Kies voor goede vrienden in je leven!’

Tags:
Next Post

Word wakker!