Song story - O het bloed van het Lam

Song Story: O, het bloed van het Lam

Micha Maasbach, schrijver van het lied O, het bloed van het Lam van Maasbach Worship, vertelt ons het verhaal achter dit lied.

‘Bij Maasbach Worship wilden we al een tijdje een soort hymne schrijven. Een lied zoals de oudere generatie vroeger zong. Maar het moest ook de jongere generatie aanspreken. O, het bloed van het Lam begon voor mij bij het horen van de volgende Bijbeltekst:

‘Toen zag en hoorde ik miljoenen engelen om de troon en ook de wezens en de ouderlingen. ‘Het Lam dat geslacht is,’ juichten zij, ‘is het waard om alle macht, rijkdom, wijsheid, kracht, heerlijkheid, lof en eer te ontvangen!’ En ik hoorde alle schepselen in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee daarmee instemmen: ‘Alle lof, eer, heerlijkheid en macht is voor Hem die op de troon zit en voor het Lam, voor altijd en eeuwig.’’ – Openbaring 5:11-13

Dit lied was voor mij een zoektocht naar de diepte naar het verlossingsplan van God. Ik wilde dat het lied verder ging dan alleen: ‘Jezus stierf aan het kruis. Het bloed van het Lam. Dank U.’ Want het verlossingsplan van God voor de mens is zo prachtig. Jezus is onze Redder en Verlosser. Hij werd als een Lam voor ons geslacht. Hij is aan het kruis gestorven, zodat wij mogen leven. Het bloed van het Lam moet ons blijven herinneren aan de geweldige daad van Jezus. Namelijk dat God Zijn eigen Zoon heeft gestuurd en Jezus aan het kruis is gegaan uit liefde voor ons. Hij maakte daarmee de toegang tot God vrij. En door Zijn bloed zijn wij witter dan sneeuw.

Muziek en zang is een van de manieren om belangrijke gebeurtenissen vast te leggen. Hoe langer iets geleden is, hoe moeilijker het wordt om dingen te herinneren. Mijn gebed is dat ik mensen mag helpen herinneren door de liederen die ik schrijf. Dat dit lied jou mag herinneren aan het moment dat God jou heeft gered en al jouw zonden wegnam. Zodat jij Hem daarvoor kunt danken, prijzen en loven. Wij zijn gered. Niet door onze goede daden, maar door de genade van God en het offer van het Lam.’

Lees ook: ‘Song story: Er is een naam’

Tags:
Next Post

De onbegrijpelijkheid van God | Gods beste geheimen