Psalm 113:3

Wallpaper: Psalm 113:3

Elke dag wordt gekenmerkt door het opgaan en ondergaan van de zon. Het is een teken dat aangeeft dat de dag begint en de dag aan zijn einde komt. Ook is het als een herinnering voor ons om de Here te prijzen voor alles wat Hij doet. Want in Psalm 113 bemoedigt de psalmist ons […]

Kom, laten wij aanbidden!

Wist je dat kerstfeest een feest van aanbidding is? Aanbidding heeft alles te maken met een nederig hart dat aan God is overgegeven. Het is Gods verlangen dat wij Hem aanbidden met ons hele hart. Aanbidding is er al geweest vanaf het begin van de wereld. In het eerste Bijbelboek, Genesis, lezen we al over […]

Is muziek belangrijk?

Muziek wordt in de Bijbel meer dan 839 keer genoemd. God moet muziek wel belangrijk vinden om het zó vaak in Zijn Woord te noemen. Ter vergelijking: de hel wordt ongeveer 70 keer genoemd. Toch weten de meesten er genoeg vanaf om er een levendige beschrijving van te geven. Muziek wordt 12 keer zoveel genoemd […]