Boodschap - Er is maar één God

Er is maar één God

Het is voor een mens onmogelijk het mysterie van de Goddelijke Drie-eenheid helemaal te begrijpen, omdat dit het menselijke verstand te boven gaat. God is soeverein en almachtig. Zijn gedachten en wegen zijn veel hoger dan de onze. ‘Israël, luister: de Here is onze God, de Here is één.’ – Deuteronomium 6:4 God is één […]