Maria Woodworth-Etter – Geloofslessen van de Oude Leermeesters

Tegenwoordig werken er veel vrouwen in het evangelie. Maar vroeger, in de tijd dat Maria Woodworth-Etter (1844-1924) leefde, was dat totaal niet het geval. Vrouwen hadden niet het recht om te prediken, was de gedachte binnen de kerk van toen. Maar wat zegt de Bijbel over vrouwenrecht? Pinksteren ‘Op de Pinksterdag waren zij allemaal bij […]

Hanna, een ouderwetse moeder

Hanna, de moeder van Samuël, was een gewone vrouw. Zij woonde in een eenvoudige omgeving. Maar omdat zij zo Godvrezend was, staat zij door alle eeuwen heen bekend als een rolmodel voor ‘de christelijke moeder’. ‘Elk jaar maakte zijn moeder een mantel voor hem en bracht hem die wanneer zij en haar man hun offer […]

Mijn rijke erfenis| Speciaal voor vrouwen

Deze maand is het Moederdag. Over de hele wereld wordt deze dag gevierd. Dit artikel is speciaal bedoeld voor vrouwen. De Bijbel spreekt over een rijke erfenis die de vrouw met zich meedraagt. Het is belangrijk dat jij als vrouw een goed beeld van jezelf hebt. Niet het beeld dat anderen van jou hebben of […]

Elke vrouw bouwt haar huis

God heeft de mens geschapen als kroon op Zijn schepping. Hij maakte de mens naar Zijn beeld. Man en vrouw schiep Hij als gelijken, met verschillende kwaliteiten, zodat ze elkaar kunnen aanvullen. ‘Wijze vrouwen bouwen hun huis op, maar een die zeer dwaas is, breekt het met haar handen af.’ – Spreuken 14:1 (HSV) De […]

Boodschap - Laat de vrouwen zwijgen

Laat de vrouwen zwijgen!

Door alle eeuwen heen worden vrouwen vanwege traditie in de kerk tegengehouden. De meeste kerken geven de vrouw niet de vrijheid die de Bijbel hun wél geeft. Zij mogen in de gemeente niet spreken of voorgaan. Maar wat betekenen eigenlijk de Bijbelteksten die vaak over dit onderwerp aangehaald worden? ‘Waar gelovigen bijeenkomen, moeten de vrouwen […]

Lifestyle - Wallpaper Moederdag

Wallpaper: Moederdag

Met Moederdag worden alle moeders in het zonnetje gezet. ‘Moeder zijn’ vraagt veel van een vrouw. Het is dan mooi om te weten dat God je nooit meer geeft dan je aankunt. Spreuken 31 schrijft over de vrouw, de moeder en de echtgenote. In vers 25 en 30 wordt beschreven dat kracht en waardigheid van […]

Inspiratie - De vrouw door God hersteld

De vrouw door God hersteld

Als vrouw heeft God je uitgekozen om bepaalde eigenschappen van Zijn karakter te weerspiegelen, waartoe de man niet in staat is. In Gods ogen ben je van onschatbare waarde en heb je een bijzondere taak. Een waardige vrouw We zien dat de vrouw zowel in het Oude als ­het Nieuwe Testament een heel belangrijke plaats […]