Uit de nood

Er zijn periodes in het leven dat het misschien niet zo goed gaat. Mogelijk ga je nu door zo’n periode heen. Ik wil je met dit artikel graag bemoedigen en oproepen om de hoop niet op te geven, want het evangelie van Jezus brengt hoop, redding en genezing.

Ik wil je iets vragen: waarop heb jij je oog gericht? Is het gericht op je eigen bekwaamheid of op de genade van Jezus? Ben je gefocust op je problemen en moeilijkheden of op de uitkomst die Jezus biedt? Ons leven en onze toekomst worden bepaald door dat waarop wij ons oog richten. Als wij blijven zien op de omstandigheden, dan worden de muren van onze problemen steeds hoger. God is liefde en Hij leeft.

Wanneer wij ons vernederen, God zoeken en ons bekeren van onze fouten, dan zal God ons helpen. Hij is een machtige Helper die steeds bereid is om ons uit de moeilijke situaties te helpen. De Bijbel zegt:

‘Als Mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.’ – 2 Kronieken 7:13-14

Uit deze tekst kunnen we belangrijke punten halen:

1. We moeten ons vernederen
Wanneer wij ons vernederen, erkennen wij dat wij God nodig hebben. We geven toe dat we het zelf niet kunnen. Veel mensen geven God de schuld van alle ellende, maar hierdoor is hun hart gesloten voor de liefde van God.

God is niet de schuldige, want God is een goede God! Hij heeft goede dingen voor ons gedaan. Hij heeft Zijn enige Zoon voor ons gegeven om onze schuld te dragen en van ons weg te nemen. Daarom is het belangrijk om nederig te zijn en ontzag voor God te hebben. Erken het feit dat je Jezus nodig hebt.

2. We moeten God zoeken
De Bijbel zegt dat wij moeten bidden en God moeten zoeken. Er zijn verschillende voorbeelden in de Bijbel van mensen die in de problemen kwamen, omdat ze God niet hadden gezocht. Misschien dachten zij dat ze alles zelf wisten en Hem niet nodig hadden.

Het kan ook zijn dat ze bang voor God waren en daardoor niet naar Hem toe durfden te gaan. Of misschien waren ze boos op Hem en gaven ze Hem de schuld van hun problemen. Het gevolg hiervan is dat ze alleen nog maar erger wegzinken in de poel van ellende. Dat is niet wat God wil.

Wanneer wij bidden, komen wij tot God. De Bijbel zegt in Hebreeën 4:16 dat wij vrijmoedig naar Gods troon mogen gaan om genade van Hem te ontvangen. Als wij God zoeken, dan zullen ons veel problemen bespaard blijven. Wanneer wij bidden, ervaren we vaak Gods leiding in de keuzes die wij moeten maken.

‘Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking.’ – Jakobus 5:16

3. We moeten ons bekeren
Op het moment dat je je bekeert, kan je niet je eigen weg gaan én Gods weg. Alleen Gods weg is de beste. Wanneer je Hem Heer van je leven maakt, dan kies je voor de vrijheid die je alleen in Jezus kan vinden. Je kiest voor leven en overvloed (zie Johannes 10:10).

Wanneer wij ons bekeren en vergeving vragen voor onze zonden, dan zal God ons horen en onze zonden vergeven. Wanneer onze zonden vergeven zijn, ervaren wij vrijheid, rust en vrede in ons binnenste. Dan begint er een nieuw leven met hoop voor de toekomst.

Wij ontvangen vergeving van zonden door het offer van Jezus aan te nemen. Jezus gaf Zijn leven voor jou en mij aan het kruis van Golgotha. Met Zijn leven betaalde Hij de prijs van onze schuld. Na drie dagen stond Hij op uit de dood. De Bijbel zegt dat als wij in Hem geloven en Hem aanroepen, wij gered worden.

4. God herstelt ons
Ten slotte staat er in de tekst dat God ons weer gezond zal maken en herstellen. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij kan een ommekeer brengen in elke situatie in ons leven. Eén ontmoeting met Jezus verandert je hele leven.

Jezus Christus is de naam die God Jezus heeft gegeven. Maar in de Bijbel staan er nog veel andere namen die ook aan Hem zijn gegeven. Zoals: Wonderbare Raadsman, Vredevorst, Licht van de Wereld, Helper, Geneesheer, de Weg, de Waarheid en het Leven, en nog veel meer namen.

Misschien is er een naam die je nu kunt gebruiken. Als je problemen hebt, is Hij je Raadsman. Als je niet kunt slapen, is Hij je Vredevorst die je rust geeft. Als je geen uitweg meer ziet, is Hij je Helper. Als je de weg niet meer weet, je de waarheid zoekt of als je bang bent voor de dood: Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. En als je ziek bent, is Hij is je Geneesheer.

‘Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof.’ – Hebreeën 12:2

God wil je helpen. Hij wil jouw leven – dat misschien helemaal kapot is – herstellen. Je hoeft niet te wachten. Je kunt nu een ontmoeting hebben met Jezus, de Zoon van God. Richt je oog op wat de Bijbel zegt, geloof de Bijbel en doe wat de Bijbel zegt. Ik verzeker je dat God je zal horen en je gebeden zal verhoren. Hij zal je helemaal herstellen, want Gods Woord is de waarheid.

‘Ieder die wordt verdrukt, mag bij Hem komen. Hij is een schuilplaats voor wie in nood is.’ – Psalm 9:10

Lees ook: ‘Share your story: Fernando & Sylvia’

Tags:
Next Post

Uit het leven van Noach