Boodschap - Vraag Hem!

Vraag Hem!

De God van de Bijbel is een goede God. Hij is een God die echt van jou houdt en jou overvloedig wil zegenen. De vraag is alleen: durf jij God te vragen om jou grote dingen te geven en jou te zegenen? Hij wil het jou graag geven!

‘Jabes genoot het meeste aanzien van zijn broers. Zijn moeder noemde hem Jabes omdat de bevalling zo moeilijk verliep. Hij was degene die de God van Israël vroeg: ‘Och, zegent U mij alstublieft! Help mij met wat ik doe, opdat mijn bezittingen worden uitgebreid. Bewaar mij voor het kwaad en alle onheil.’ En God voldeed aan dat verzoek.’ – 1 Kronieken 4:9-10

Je hebt niet, omdat je niet vraagt
Veel mensen denken: als God mij wil zegenen, dan doet Hij dat toch wel. Daar hoef ik echt niet om te vragen. Maar als je zo denkt, dan heb je het mis! God verwacht juist van ons dat wij Hem om dingen vragen. De Bijbel zegt:

‘De enige reden dat je niet hebt wat je wilt, is omdat je God er niet om vraagt.’ – Jakobus 4:2

Als je Hem niets vraagt, kun je ook nooit je geloof in actie brengen. En dat is nodig om van God te kunnen ontvangen.

‘Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt.’
– Marcus 11:24

‘Vraag Mij wat Je wilt en Ik zal Je alle volken in bezit geven.’ – Psalm 2:8

Dit zijn de woorden van God aan ons! Veel mensen zijn erg bescheiden in hun vragen aan God. Ze bidden: ‘Heer, het zou fijn zijn als ik dit jaar een klein beetje opslag kan krijgen.’ Dit klinkt misschien mooi en vroom, maar het kan zijn dat je precies krijgt wat je vraagt: een klein beetje. Daarom is het belangrijk dat wij vrijmoediger bidden.

Bid: ‘Heer, dat ik deze maand niet alleen de eindjes aan elkaar kan knopen, maar dat U mij – net als Jabes – overvloedig zult zegenen, zodat ik meer heb dan ik nodig heb en zelfs zal overhouden.’ En: ‘Heer, dat ik het in mijn huwelijk niet alleen zal kunnen uithouden met mijn man/vrouw, maar dat mijn huwelijk vol zal zijn van Uw liefde, blijdschap, vreugde en overvloed.’

Vraag Hem
Jezus zei vaak: ‘Het gebeurt zoals je gelooft.’ Dit betekent heel simpel: als je bidt en gelooft voor weinig, dan krijg je weinig; als je bidt en gelooft voor veel, dan krijg je veel. God wil dat je leert om Hem vrijmoedig om grote dingen te vragen.

Vraag Hem om je verborgen dromen en wensen in vervulling te laten gaan. Vraag Hem om herstel te brengen in je familie. Vraag Hem om je te genezen van je ziekte. Vraag Hem om een volle bloei en groei in je zaken, je gaven en talenten. Vraag Hem, als je een eigen zaak wilt beginnen. Vraag Hem, als je graag een wereldreis wilt maken.

Vraag Hem, als je opslag wilt krijgen op je werk. Vraag Hem, als je slechte gewoonten in je leven wilt verbreken. Vraag Hem, als je een zendeling in het buitenland wilt worden. Vraag Hem, als je een prediker van het evangelie wilt worden. Vraag Hem, als je een worship leader wilt zijn in de kerk. Vraag het Hem!

‘Bid en je zult ontvangen waarvoor je bidt. Zoek en je zult vinden wat je zoekt. Klop en de deur zal voor je worden opengedaan.’ – Mattheüs 7:7

Wees vrijmoedig
Sommige mensen denken: God heeft belangrijkere dingen aan Zijn hoofd; ik wil Hem niet lastigvallen. Maar lieve lezer, weet je dan niet dat juist jij belangrijk bent voor God? Hij heeft de allerhoogste prijs voor jou betaald. Hij stuurde Zijn enige Zoon, Jezus Christus, om voor jouw zonden aan het kruis te sterven. Door Zijn offer mogen wij eeuwig leven ontvangen en een leven van overwinning en overvloed hebben. Jezus zegt:

‘Ik ben gekomen om Mijn schapen leven in overvloed te geven.’ – Johannes 10:10

God wil jou dat overvloedige leven geven. Wees daarom vrijmoedig in je vragen aan God. Leg je niet neer bij minder dan het beste van het beste. Want we dienen een grote God! De Bijbel zegt:

Al het zilver en goud is van Mij,’ zegt de Here van de hemelse legers.’ – Haggai 2:9

Misschien heb jij er geen geloof meer voor dat jouw dromen ooit nog in vervulling gaan. Je wacht al zo lang en bent teleurgesteld. Misschien ga je daardoor ook niet meer naar de kerk. Tegen jou wil ik zeggen: raap al je moed bij elkaar en haal je dromen uit de ijskast tevoorschijn!

God is bij machte om jouw dromen en wensen alsnog in vervulling te laten gaan.

‘God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen (wensen of dromen).’ – Efeziërs 3:20

De vraag is alleen: vraag je? En zo ja: vraag je genoeg?

Een groot hemels warenhuis
Stel jezelf eens een groot hemels warenhuis voor. Een enorme hal in de hemel, met duizenden kamers en deuren. Je wandelt daar met Petrus, die de sleutel van alle deuren heeft. En terwijl je aan het wandelen bent, zie je plotseling aan het einde van de gang je naam op de deur staan. Natuurlijk wil je weten wat er achter die deur zit. Je vraagt aan Petrus: ‘Wil je alstublieft de deur voor mij openen?’ Waarna hij antwoordt: ‘Dat kun je maar beter niet doen.’ Maar omdat je blijft aandringen, doet hij uiteindelijk toch de deur open. Je wandelt naar binnen en ziet honderden dozen op rijen planken staan.

Je vraagt je af wat er in die dozen zit. Je pakt de eerste doos. En wat zie je? De promotie die God je vorige week wilde geven. Daarna maak je de tweede doos open. En wat blijkt? Het is de wereldreis die God je vorige maand wilde geven. Je opent de derde doos. Het is je eigen zaak, waar je al zo lang van gedroomd hebt, die God je vorig jaar al wilde geven. En elke keer kom je tot de ontdekking dat het allemaal zegeningen zijn die God je had willen geven. Maar Hij kon ze je niet geven, omdat je er niet om vroeg.

God heeft heel veel rijke zegeningen voor ons klaarliggen (lees Deuteronomium 28 maar). Al deze zegeningen liggen opgeslagen in de hemelse warenhuizen. Laat ze daar niet liggen! Maar vraag Hem, en Hij zal de einden van de aarde aan jou geven als bezit!

Gebed
Bid met mij mee

Gebed om vergeving
‘O machtige God, wees mij, zondaar, genadig en help mij. Vergeef al mijn zonden en wis al mijn fouten uit. Ik heb spijt van mijn zonden en open mijn hart voor U. Was mijn geweten schoon door het bloed van Uw Zoon, Jezus Christus. Ik neem U aan als mijn Redder en Verlosser. Dank U dat ik nu Uw kind mag zijn en dat ik een nieuw leven mag beginnen met U. Ik vraag het U uit genade, in Jezus’ naam. Amen!’

Gebed voor al je noden
‘Vader in de hemel, ik kom tot U met al mijn noden, met al mijn moeilijkheden, met al mijn ellende. Vader, U kent mijn nood (stort je hart maar voor Hem uit; vertel het Hem als je ziek bent.) Grote en genadige God en Vader, vol van goedheid en kracht, ik wil niets voor U verborgen houden. Ik kom tot U zoals ik ben en vertel U al mijn noden. Wie kan mijn helpen dan alleen U? Mijn verwachting is van U, o God. Help mij! Verlos mij! Genees mij! Bevrijd mij! Zegen mij, in Jezus’ naam. Amen!’

Tags:
Next Post

De geschiedenis van Israël