Wat maakt jou een goede vader?

Een groeiend probleem in de wereld vandaag is de afwezigheid van vaders. Steeds meer vaders, ook binnen de kerk, verlaten om de een of andere reden hun gezin. Ook zijn er vaders die thuis wel aanwezig zijn, maar niet beschikbaar zijn. In de maand van Vaderdag stel ik de belangrijke vraag: wat maakt jou en goede vader?

‘Mijn vader hield veel van mij en ik was mijn moeders lieveling. Mijn vader onderwees mij en zei: ‘Sluit mijn woorden in je hart, want als je je aan mijn geboden vasthoudt, zul je leven.’’ – Spreuken 4:3-4

3 kernwoorden: liefde, tijd en aandacht

In veel gezinnen is de vader afwezig. Natuurlijk zijn er veel vaders die goed voor hun gezin zorgen als het gaat om de financiën. Het probleem is dat veel vaders zich alleen zien als voorziener, in plaats van opvoeder. En dat zijn twee verschillende dingen. Elk kind heeft opvoeding nodig. In veel gezinnen is de vader wel fysiek aanwezig, maar totaal niet betrokken in de opvoeding van de kinderen.

Terwijl de vader wel lichamelijk aanwezig is, is hij mentaal en emotioneel afwezig. Een van de redenen is dat zo’n vader niet begrijpt wat voor een belangrijke rol hij speelt in de familiestructuur. Veel vaders denken namelijk dat ze een goede vader zijn omdat ze een goed salaris thuisbrengen en op die manier hun gezin kunnen onderhouden. Maar dat is slechts een van de vele verantwoordelijkheden die je hebt als vader. Wat écht belangrijk is voor je kinderen, is jouw liefde, tijd en aandacht. Dat zijn de drie kernwoorden die jou tot een goede vader maken.

Veel vaders zouden vandaag hun levensstijl onder de loep moeten nemen. Kinderen voelen heel goed aan of je meer tijd en aandacht hebt voor je werk, sport of hobby, dan voor hen. Het raakt kinderen diep in hun hart als er een gebrek aan liefde, tijd en aandacht van papa is. Door dit gebrek komen jij en je kinderen in twee verschillende werelden te leven. Je begrijpt je kinderen niet meer en jouw kinderen begrijpen jou niet meer.

Veel vaders hopen dat hun kinderen begrijpen waarom ze het zo druk hebben met hun baan of met wat dan ook. Maar kinderen kunnen dat niet begrijpen en ook niet verwerken. Tegen deze vaders wil ik zeggen: het lost de problemen van jouw kinderen niet op als je tekort blijft schieten en afwezig bent.

Je zult offers moeten brengen

Het is belangrijk dat je als ouder van tevoren beseft dat je offers moet brengen voor je kinderen. Kinderen grootbrengen kost offers van zowel vader als moeder. Als je dat niet wilt, dan moet je ook geen kinderen ter wereld brengen. Daarom de vraag: ben jij als vader bereid om jouw kostbare tijd op te offeren en te investeren in je kinderen? Ben je er voor jouw kinderen als zij jou nodig hebben?

Als vader ben je onvervangbaar

Vaders, luister goed: je plaats op je werk of in je sport kan altijd worden ingenomen door een ander. Ook al denk je misschien dat je onmisbaar bent. Maar als vader van jouw kinderen ben je onvervangbaar. Jij bent namelijk de enige vader die zij hebben.

De eerste stap om een goede vader te zijn, is te begrijpen wat jouw kinderen nodig hebben. Kinderen hebben een vader nodig die er voor hen is. Niet alleen lichamelijk, maar vooral met zijn liefde, tijd en aandacht. Je moet tijd nemen om met je kinderen te praten. Er zijn momenten dat jouw kinderen op de eerste plaats moeten komen. Boven je carrière, sport, spel, hobby enz.

Er zijn momenten dat je jouw tijd moet geven aan je kinderen, om hen te helpen groeien in de verantwoordelijkheden van het leven. Moeders brengen de kinderen ter wereld, maar vaders spelen in het leven van kinderen een net zo belangrijke rol. Het ontbreken van een vader geeft in veel kinderlevens vroeg of laat gedragsproblemen. Want een kind heeft een moeder én een vader nodig.

God is de beste Vader

Tegen alle vaderloze kinderen en alleenstaande moeders wil ik zeggen:

‘God is een Vader voor ouderloze kinderen en komt op voor de rechten van de weduwen.’ – Psalm 68:6

Er is geen betere Vader dan God in de hemel. God is liefde. Als je dus geen vader hebt, of je hebt nooit geweten wie je vader is, laat het los. Zoek en vind de Vader in de hemel. Hij is de beste Vader die je ooit kunt bedenken: Hij verlaat je nooit en Hij heeft altijd tijd en aandacht voor je. En Hij houdt zó veel van jou dat Hij Zijn enige Zoon voor jou gaf.

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Kinderen kopiëren

Kinderen volgen na. Dit geldt zowel positief als negatief. Als kinderen thuis constant gevloek horen, denken ze dat het normaal is en nemen ze het over. Maar kinderen volgen ook na in het bidden, vergeven, liefhebben, het bezoeken van de samenkomsten, offeren en Bijbellezen. Als je jouw kinderen dus goede normen en waarden wilt bijbrengen, zul je eerst zelf het goede voorbeeld moeten geven.

‘Leer een kind al vroeg wat hij moet weten, dan zal hij later daarnaar leven.’ – Spreuken 22:6

Juist in de kinderjaren is het zo belangrijk dat je kinderen liefde, tijd en aandacht krijgen. Als je in hun jonge leven investeert, zul je later daarvan de vruchten plukken.

Vraag God om hulp

We kunnen het niet alleen. Om een goede vader te zijn, heb je Gods hulp nodig. In de Bijbel lezen we over de geboorte van Simson. Nog voor zijn geboorte werd Simsons moeder bezocht door een Engel, die haar vertelde hoe speciaal dit kind zou zijn. Toen haar man Manoach dit hoorde, bad hij:

‘Och Here, laat alstublieft die Man van God nog eens terugkomen om ons te vertellen wat we moeten doen met het kind dat zal worden geboren.’ – Richteren 13:8

Het is belangrijk dat je de Bijbel leest, zodat je gaat begrijpen hoe je met jouw kinderen moet omgaan en hoe je hen moet opvoeden. God wil jou als vader helpen om je kinderen op te voeden zoals God het wil, zodat ze op Zijn weg zullen wandelen. Dan zal Hij jou, je kinderen en je hele nageslacht zegenen.

Misschien ben je een vader die zijn levensstijl moet aanpassen. Ben je dan bereid dat te doen voor jouw kinderen? Het is het allemaal waard! Je gaat zeker de vruchten ervan plukken!

Gebed
Bid met mij mee

‘Here God, dank U dat U mijn hemelse Vader bent. U bent de beste Vader die ik mij kan wensen. Ik wil een goede en liefhebbende vader zijn voor mijn kinderen, en mezelf trainen in deze disciplines. Maar ik kan dit niet uit mijn eigen kracht. Help mij door de kracht van Uw Heilige Geest. Geef mij wijsheid en leiding om de juiste keuzes te maken. Ik wil in alles een voorbeeld zijn voor mijn kinderen. Laat Uw karakter steeds meer in mij te zien zijn. In Jezus’ naam. Amen!’

Lees ook: ‘Gods beloften voor papa’s’

Tags:
Next Post

Bemoedigende Woorden: Vaders zijn belangrijk!