Lifestyle - Wat vieren we met Pasen

Wat vieren wij met Pasen?

Op Witte Donderdag is Jezus op de Olijfberg en wordt Hij verraden door Judas Iskariot. Daarna wordt Hij gearresteerd door soldaten die in dienst zijn van de hogepriester. De Joodse leiders willen Hem ter dood veroordelen, maar dat mag alleen de Romeinse gouverneur, Pontius Pilatus, doen. Pilatus zegt echter in het openbaar dat hij geen reden ziet om Jezus ter dood te veroordelen. Maar de aanklagers blijven aandringen. Ook zeggen ze dat Jezus Zichzelf ‘koning van de Joden’ noemt en dat dit al genoeg reden is om Hem te veroordelen.

Pilatus kan hier moeilijk onderuit komen als hij geen problemen wil krijgen met de Romeinse keizer. Hij ziet nog maar één oplossing voor dit dilemma: het is traditie dat bij het Joodse paasfeest, Pesach, een veroordeelde misdadiger gratie krijgt. Het volk mag kiezen wie dat zal zijn. Pilatus geeft nu de keuze tussen Jezus en een moordenaar. Hij dacht dat het volk niet een moordenaar zou vrijlaten.

Maar, opgehitst door de leiders, kiest het volk voor vrijlating van de moordenaar Barabbas in plaats van Jezus. Jezus wordt door Pilatus veroordeeld tot de dood aan het kruis. Hij wast daarbij zijn handen ‘in onschuld’. Jezus wordt op vrijdag aan het kruis geslagen. En kort voor de Joodse sabbat, op de avond voor Pesach, sterft Hij. Door Jozef van Arimathea wordt Jezus begraven in een graf dicht bij Golgotha.

Heel vroeg op de zondagmorgen gaan er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Maar ze vinden Hem daar niet; engelen vertellen hun dat Jezus is opgestaan. ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden?’ Dan verschijnt Jezus aan onder anderen Maria Magdalena. Daarna gaan de vrouwen naar de discipelen, die hen niet geloven. Toch gaan Johannes en Petrus bij het graf kijken.

Diezelfde dag verschijnt Jezus aan twee volgelingen die onderweg zijn naar Emmaüs. Nadat ze Jezus herkenden (bij het breken van het brood), haasten ze zich terug naar Jeruzalem om het de discipelen te vertellen. Terwijl ze hun verhaal vertellen, verschijnt Jezus in hun midden. Hij belooft de Heilige Geest te sturen en geeft hun de opdracht: ‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’

Lees deze geschiedenis in de Bijbel: Mattheüs 28:1-10, Marcus 16:1-13, Lucas 24:1-53 en Johannes 20:1-23.

Tags: