Alle mensen hebben het recht om Jezus Christus te leren kennen

‘Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van Zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.’ – 2 Petrus 3:9

Enkele feiten
Even enkele feiten op een rijtje over de wereldbevolking, ofwel het totaal aantal mensen op aarde. In 1804 telde de wereldbevolking 1 miljard mensen, in 1987 5 miljard, en op 31 oktober 2011 schatte de Verenigde Naties de wereldbevolking op 7 miljard mensen. Elke dag komen er zo’n 210.000 mensen bij. Maar… heb je er wel eens bij stilgestaan dat er elke 24 uur honderdduizenden mensen de eeuwigheid ingaan? Waar brengen zij de eeuwigheid door?

Toen Jezus Christus de grote mensenmassa zag, lezen we:

‘Hij was diep geroerd toen Hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Zij leken op een kudde schapen zonder herder. ‘Wat moet er toch veel geoogst worden!’ zei Hij tegen Zijn leerlingen. ‘En wat zijn er weinig arbeiders!’’ – Mattheüs 9:36-37

De vraag is: wie zal deze oogst binnenhalen? Heb jij je wel eens afgevraagd: wat doe ík om dit doel te bereiken? Kan Jezus het volgende tegen jou zeggen:

‘‘Want Ik had honger en jij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en jij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en jij hebt Mij in jouw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en jij hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en jij hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en jij bent bij Mij geweest.’ Deze goede mensen zullen vragen: ‘Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?’ Ik zal tegen hen zeggen: ‘Toen jij dit voor één van Mijn minste broeders hebt gedaan, deed je het voor Mij.’’ – Mattheüs 25:35-40

Ongetelde miljoenen
Wat moet er gebeuren om al die ongetelde miljoenen mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus van Nazareth? Waarom staan wij daar zo weinig bij stil? En waarom willen we de feiten niet onder ogen zien? De feiten wijzen op een donkere toekomst. Een toekomst met een hele hoop goddeloze idealen. Een toekomst die niet ver van ons verwijderd is, tenzij wij het prediken van het evangelie prioriteit geven. Jezus heeft ons als Zijn kinderen allemaal, niemand uitgezonderd, de opdracht gegeven om alle mensen op aarde over Hem te vertellen. Jezus zei:

‘Ga er daarom op uit om alle volken tot Mijn leerlingen te maken.’ – Mattheüs 28:19

Honderden miljoenen mensen in deze wereld hebben nog nooit gehoord dat er een beter leven is. Ze zijn er, overal! Miljoenen, en nog eens ongetelde miljoenen. Zullen ze naar jou luisteren en hun leven veranderen als jij tot hen spreekt? JA! Zij zullen huilen en springen van blijdschap als jij hun een betere weg laat zien. Alles in mijn leven, in mijn gezin, in mijn familie en op het kantoor van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending is in beweging om het evangelie van Jezus Christus te brengen in Nederland, Europa en de hele wereld. Maar lieve mensen, het is allemaal nog niet genoeg. We doen te weinig en we moeten méér doen!

De mens zonder Jezus Christus
Ik ben in India, Afrika, Suriname, Indonesië enzovoort op het zendingsveld geweest. Mijn broer, John T.L. Maasbach, is in vele tientallen landen geweest om het evangelie te prediken. Mijn vader, wijlen Evangelist Johan Maasbach, ook. Wij hebben hun polsslag gevoeld. Wij hebben met hen gegeten. We hebben gezien hoe hongerig en dorstig ze zijn naar het evangelie van Jezus Christus. We hebben hun liefde en warmte gevoeld. We hebben hun godsdiensten en rituelen meegemaakt. Ja, we hebben onder hen gewoond, geleefd en gewandeld.

De mens zonder Jezus Christus is niet gelukkig. Voortdurend lijdt de mens onder de macht van boze geesten van zonde, ziekte, demonen en angst en vrees. Zij doen de gekste dingen om die boze geesten gunstig te stemmen. De mens zonder God heeft geen rust, blijdschap en vrede. Alle mensen in de wereld hebben het recht om Jezus Christus, Gods Zoon, te leren kennen, net als jij en ik eens het evangelie hebben gehoord. Daarom zegt Jezus:

‘Trek de wereld in en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij.’ – Marcus 16:15

Onze krachten bundelen
God roept jou door middel van deze boodschap en zegt: ‘Kijk eens rond; overal zijn de velden rijp voor de oogst.’ Laten we in dit nieuwe jaar 2021 onze krachten bundelen. Als jij ons zendingswerk een warm hart toedraagt, ga dan naar: www.maasbach.nl/doneren. En help mee met het brengen van het evangelie. Want alle mensen hebben het recht om Jezus Christus te leren kennen!

Lees ook: ‘De ongetelde miljoenen’

Tags:
Next Post

2021, lentejaar!