Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

De vreugde van de Here is mijn kracht

In de Bijbel lezen we vaak dat de Israëlieten ongehoorzaam waren aan Gods wil en Zijn wet. Dit bracht hen vaak in de problemen. Maar daarna komen zij steeds tot inkeer en bekeren zich. Keer op keer zien we Gods genade. Op een gegeven moment lezen we dat de Israëlieten het zo bont hebben gemaakt dat ze zo’n 70 jaar gevangen waren in Babylon. Maar gelukkig is God genadig en eindigt het verhaal van Israël niet hier.

In Nehemia 8 lezen we dat de Israëlieten bij elkaar komen om samen te luisteren naar het Woord van God. Terwijl Ezra de boekrol van de wetten van Mozes voorlas, huilden de Israëlieten, omdat zij zagen dat zij ongehoorzaam geweest waren. Maar de priesters en de leiders van het volk bemoedigden hen om niet te huilen, maar juist blij te zijn en kracht te putten uit de vreugde van de Heer.

Lieve lezer, misschien is jouw verleden ook gevuld met mislukkingen en foute keuzes. Misschien ben je ook ongehoorzaam geweest en ben je je eigen weg gegaan. Maar God is bereid om alles van ons verleden te vergeven en ons bij Hem terug te brengen.

God geeft ons vreugde in Hem. Dat is een andere vreugde dan die je krijgt door dingen van deze wereld. Het is de vreugde van de Heilige Geest. Die vreugde moet onze hulp zijn. Deze vreugde begint op het moment dat we naar God toe gaan en wordt steeds sterker als we in Hem blijven.

De Bijbel zegt:

‘Na verloop van tijd kwamen de zeventig leerlingen weer bij Hem terug. ‘Here,’ zeiden zij opgetogen, ‘als wij uw naam gebruiken, doen zelfs de boze geesten wat wij zeggen!’ Hij antwoordde: ‘Ik zag Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen. Maar jullie moeten niet zozeer blij zijn dat de boze geesten doen wat jullie zeggen. Waar jullie vooral blij om moeten zijn, is dat jullie namen in de hemel geregistreerd staan.’’ – Lucas 10:17-20

De belangstelling van mensen wordt altijd gewekt door wonderen. Zou je niet graag een wonder willen zien met je eigen ogen, of zelf een wonder verrichten? Voor ons zijn wonderen buitengewoon. Ze gebeuren niet elke dag en wij kunnen geen wonderen doen door onze eigen kracht.

Als er een wonder gebeurt, dan zijn we blij en ervaren we vreugde. Toch zegt Jezus in Lucas 10:17-19 dat we de hemelse vreugde niet ervaren door wonderen. Maar juist door het feit dat wij gered zijn voor eeuwig. Echte hemelse vreugde kan niemand van je afnemen en blijft voor altijd.

Wanneer we in de tegenwoordigheid van God leven, wordt die vreugde steeds sterker. Want alleen daar kunnen wij die volle vreugde vinden. De psalmist zegt:

‘U leert mij hoe ik leven moet, mijn grootste vreugde is dicht bij U te zijn. Uw liefde is er tot in eeuwigheid.’ – Psalm 16:11

In Mattheüs 17 zag Johannes de verheerlijking van de Here Jezus op de berg. Dat was een wonderlijke ervaring. Maar in Openbaring 1 ziet dezelfde Johannes op hoge leeftijd, dezelfde Heer in Zijn opstandingsheerlijkheid. En door deze openbaring wordt Jezus nog geweldiger en heerlijker.

Johannes zag Jezus hoe Hij echt is. Dat zou ook ons verlangen moeten zijn. Het gaat dan niet om wat Hij ons geeft, maar om wie Hij is. Wij aanbidden Hem niet alleen omdat Hij ons lichaam geneest, of onze gebeden verhoort, maar omdat we iets hebben gezien van de heerlijkheid van Zijn lieflijk aangezicht. Jezus zien voor wie Hij echt is, is van eeuwigheidswaarde!

Dit is het wat ons blij maakt, wat ons Hem doet aanbidden met hart en ziel en alles wat in ons is. Laten onze gebeden niet alleen woorden zijn. Want, als dat wel zo is en de moeilijkheden komen, verbergen we ons. Onze kracht ligt niet in onze woorden, maar in de kracht van Jezus’ naam.

Lieve lezer, heb jij al de kracht ervaren die er is door het uitspreken van Jezus’ naam? Misschien bidden we wel op zo’n manier, dat we er nog geen spreeuw mee kunnen verjagen. En wat verwachten we dan, wanneer we tegenover een leeuw komen te staan? Als we in de naam van Jezus bidden, zal volgens Gods Woord de duivel voor onze gebeden beven. O, dat we toch leren om de kracht, die ons is gegeven in de naam van Jezus, te gebruiken!

Dat gezag ligt in de naam van Jezus, die gezegd heeft: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’ Als we dat beseffen en in die macht gaan staan en bidden, zal ons leven vol zijn van Gods kracht, vreugde en overwinning.

Bid met mij mee

‘Lieve Vader in de hemel, ik heb net gelezen dat er overvloed van vreugde is bij U. Ik wil zo graag die vreugde ervaren. Ik heb zo veel mislukkingen meegemaakt in mijn leven, vaak door mijn eigen schuld. In Jezus’ naam vraag ik vergeving voor al mijn zonden en fouten. Ik leg nu mijn leven in Uw hand, Here. Bekleed mij met Uw kleding van redding en laat Uw vreugde mijn toevlucht zijn. Dat mijn leven vol zal zijn van Uw kracht, vreugde en overwinning. Dank U, Heer, voor Uw genade, liefde en kracht in Jezus’ naam. Amen!’

Tags:
Next Post

Het huwelijk: Bidden voor je partner