NL-online-kruispunt

De zegen van goede keuzes

Of we nu jong of oud zijn, we zullen in het leven heel wat beslissingen moeten nemen. Natuurlijk zijn er de kleine, dagelijkse beslissingen. Maar er zijn ook keuzes die te maken hebben met ons geestelijk leven. Deze keuzes zijn erg belangrijk en hebben meestal effect op de eeuwigheid.

Zijn we beschikbaar?
De belangrijkste keuze is natuurlijk het aannemen van Jezus Christus in je hart. Daarna is het plan dat God voor ons leven heeft, heel belangrijk. Daarvoor moet je de Heer zoeken met heel je hart. Wat je kan helpen om Gods plan voor je leven te vinden, is simpelweg te helpen in de gemeente. Je begint met eenvoudige taken, en als je trouw bent, zul je verder groeien. Dan wordt ook meestal duidelijk waar je roeping ligt. Iedereen staat voor de keuze: ben ik
beschikbaar voor God?

Toen ik zeventien jaar was, riep God mij om naar de Bijbelschool te gaan en daarna fulltime in het evangelie te werken. Ik besloot God te gehoorzamen, ondanks tegenstand en afkeuring van mensen. Keuzes vragen soms ‘een offer’ van ons. Mijn man en ik zijn ook door hele grote beproevingen in ons leven gegaan. Door gebed en vasten hebben we de leiding van Gods Geest en Zijn Woord ervaren. Ik kan zeggen dat God altijd voor uitkomst heeft gezorgd!

De keuze van een rijke jongeman
In Mattheüs 19:16-26 lezen we het verhaal van de rijke jongeling. Deze jongeman kwam bij Jezus met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?’ Jezus antwoordde: ‘Als u het eeuwige leven wilt binnengaan, moet u zich houden aan Gods geboden.’ De jongeman zei dat hij dat gedaan had. Toen zei Jezus: ‘Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis en verkoop alles wat u hebt. Geef uw geld aan de armen en u zult rijk zijn in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’ Toen de jongeman dit hoorde, ging hij teleurgesteld weg, want hij had veel bezit. De jongen stond voor de beslissing: óf Jezus volgen, óf zijn eigen leven leiden. Hij koos voor een vertrouwd, veilig, zeker levensbestaan. Jezus wilde hem een zegen geven die van eeuwige waarde was. Hij wilde hem gebruiken in Zijn dienst, zodat hij mensen kon zegenen met zijn bezit. Maar hij miste het.

Kiezen in gehoorzaamheid
Vandaag zijn er veel mensen die tegengehouden worden om Jezus met heel hun hart en leven te volgen. Ze hangen nog te veel aan hun veilige, vertrouwde leven. Misschien moet ook jij de keuze maken om alles – bezittingen, vrienden, geld en ambities – los te laten om Jezus te volgen. Zoals ook mijn man en ik al onze zekerheden moesten opgeven om Hem te volgen. De Bijbel zegt dat de zegen van de Here echt rijk maakt. En zo is het maar net! Als je in gehoorzaamheid doet wat de Here zegt, ontvang je honderd keer terug van wat je gegeven hebt. In dit leven en straks in het eeuwige leven!

Wat vaak een issue is in het maken van keuzes, is dat wij als mens graag precies willen weten wat Gods plan is. Toch is het in de praktijk vaak zo dat God ons Zijn plan niet bekendmaakt.

Hij vraagt van ons geloofsvertrouwen en gehoorzaamheid, zonder dat we precies weten wat er gaat gebeuren. Veel mensen haken op dit punt af. Ze kiezen voor hun gevoel en hun eigen wil, in plaats van Zijn wil.

Maar Abraham ging op weg, zonder dat hij wist waarnaartoe. Esther ging naar de koning, zonder dat zij wist of zij zou blijven leven. Maria gehoorzaamde, zonder dat zij wist wat er allemaal zou gebeuren. Mijn man en ik zijn vaak gehoorzaam geweest, terwijl wij totaal niet wisten wat ons te wachten stond. Dan moet je alle controle van je leven overgeven in Gods handen. Als je dit doet, zal Hij je zonder twijfel rijk zegenen. Al kost het je een hoge prijs om Gods wil te doen, kies voor Hem! Hij helpt je en uiteindelijk geeft het de grootste vrede, voldoening en zegen om Zijn wil in je leven te volbrengen.

Dit artikel is geschreven door Willy Maasbach, vrouw van wijlen evangelist Johan Maasbach, is de medeoprichter van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Ze is al voor vele jaren een voorbidder. Haar geloofservaringen zijn een inspiratie en bemoediging voor velen.

Tags: