Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Ken de waarheid!

Het Woord van God is ons wapen om ons te beschermen tegen de aanvallen van de duivel en om hem te verslaan. Maar veel christenen hebben het Woord van God verwaarloosd en worden door de boze in zijn greep gehouden.  ‘Mijn volk komt om van ellende, omdat het Mij niet meer kent.’ – Hosea 4:6 […]

Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Bovennatuurlijke kracht

In Handelingen lezen we hoe de eerste gemeente leefde en geloofde. De eerste kerk maakte veel tegenslagen mee, maar had een onwankelbaar geloof. Omdat zij hun kracht kenden, stonden ze standvastig. Het was de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest die ze door Jezus hadden gekregen. In Handelingen baden de discipelen: ‘‘Kijk, Here, hoe zij […]

Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Willy Maasbach – Geloofslessen van de Oude Leermeesters

Willy Maasbach Willy Maasbach is de medeoprichter van het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Als echtgenote van de bekende evangelist, wijlen Johan Maasbach, heeft God haar machtig gebruikt. Na meer dan 60 jaar in de bediening, is ze nog steeds een vrouw van geloof en gebed. Een geweldig getuigenis is dat haar […]

Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Een nieuwe schepping

Pinksteren was een nieuw begin voor de leerlingen en volgelingen van Jezus. Toen zij bij elkaar waren in de bovenkamer, ontvingen zij de Heilige Geest. Ze werden gevuld met het vuur van de Heilige Geest. Daarna konden zij niets anders dan getuigen van Jezus Christus. Op dat moment waren er veel Joden uit verschillende landen […]

Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Bid in de Geest

De Heilige Geest is onmisbaar in het leven van elke christen. Het is belangrijk dat we ons uitstrekken naar de vervulling met Gods Geest, zodat we in de Geest kunnen bidden. Dan zullen onze gebeden namelijk zo veel meer kracht hebben. In Efeziërs 6:10 zegt de apostel Paulus dat we krachtig in de Heer moeten […]

Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

De vreugde van de Here is mijn kracht

In de Bijbel lezen we vaak dat de Israëlieten ongehoorzaam waren aan Gods wil en Zijn wet. Dit bracht hen vaak in de problemen. Maar daarna komen zij steeds tot inkeer en bekeren zich. Keer op keer zien we Gods genade. Op een gegeven moment lezen we dat de Israëlieten het zo bont hebben gemaakt […]

Vreugdeolie

Vreugdeolie

Het is een feit dat het leven niet altijd gaat zoals wij willen. Er gebeuren veel verschrikkelijke dingen waarop we als mens geen antwoord hebben. Maar dat betekent niet dat we daaronder gebukt moeten gaan. Jezus heeft ons namelijk de overwinning gegeven. In Jesaja 61:1-3 lezen we: ‘De Geest van God de Here rust op […]

NL0220---Ben-jij-ontmoedigd

Ben je ontmoedigd?

In de Bijbel lezen we dat de meeste geloofsmannen en -vrouwen een periode van ontmoediging hebben meegemaakt. Maar gelukkig betekende dit niet het einde van hun bediening. Integendeel! Johannes de Doper, de wegbereider van Jezus, kwam in de gevangenis terecht. Johannes zat daar eenzaam en verlaten, terwijl Jezus grote samenkomsten hield en veel wonderen deed. […]

Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Het zachtmoedige hart

Al als jonge schaapsherder in het veld van Bethlehem werd David door God en door de profeet Samuël tot koning gezalfd (1 Samuël 16:11-13). Hij was de man naar Gods hart. Daar, in de eenzaamheid, leerde hij God kennen en werd hij geïnspireerd om lofliederen voor God te zingen, waaronder Psalm 23. David moest door […]

Kom-laten-wij.-aanbidden

Kom, laten wij aanbidden!

Wist je dat kerstfeest een feest van aanbidding is? Aanbidding heeft alles te maken met een nederig hart dat aan God is overgegeven. Het is Gods verlangen dat wij Hem aanbidden met ons hele hart. Aanbidding is er al geweest vanaf het begin van de wereld. In het eerste Bijbelboek, Genesis, lezen we al over […]