De-zegen-van-goede-keuzes-2021

De zegen van goede keuzes

Of we nu jong of oud zijn, we zullen in het leven heel wat beslissingen moeten nemen. Natuurlijk zijn er de kleine, dagelijkse beslissingen. Maar er zijn ook keuzes die te maken hebben met ons geestelijk leven. Deze keuzes zijn erg belangrijk en hebben meestal effect op de eeuwigheid. Zijn we beschikbaar? De belangrijkste keuze […]

Hoe-word-ik-een-geloofsheld

Hoe word ik een geloofsheld?

We hebben geloof nodig om van God te kunnen ontvangen. Wat is geloof precies? En hoe worden we een man of vrouw van geloof? In de Bijbel lezen we duidelijk wat ‘geloof’ is. Geloof is het aannemen van Gods Woord, zonder daarbij met je verstand te redeneren. De Bijbel zegt: ‘Geloof is de zekerheid dat […]

Bid-en-ontvang

Bid en ontvang

God vraagt van ons dat we naar Jezus blijven kijken, terwijl we geloven en volharden in het bidden. Hij zegt dat we AL onze zorgen aan Hem mogen geven. En Hij zoekt mensen die vrijmoedig willen bidden en pleiten voor de wereld vandaag. De sleutel tot Gods zegen ‘Luister, Ik sta voor de deur en […]

Boodschap - De kracht van positief gebed

De kracht van positief bidden

Wat is bidden eigenlijk? Bidden is niet alleen maar vragen. Het brengt ons in gemeenschap met God. Verschillende soorten gebed Er zijn verschillende soorten van gebed. Zo is er het zondaarsgebed. Wanneer iemand dit bidt met een oprecht hart, wordt het zondaarsgebed altijd verhoord door God. Belangrijk is ook het positieve gebed van hen die […]

Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Willy Maasbach – Geloofslessen van de Oude Leermeesters

Willy Maasbach Willy Maasbach is de medeoprichter van het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Als echtgenote van de bekende evangelist, wijlen Johan Maasbach, heeft God haar machtig gebruikt. Na meer dan 60 jaar in de bediening, is ze nog steeds een vrouw van geloof en gebed. Een geweldig getuigenis is dat haar […]

Jozef-gehoorzaamde

Jozef gehoorzaamde

Wanneer wij stilstaan bij de geboorte van Jezus, horen we vaak veel over het leven van Maria, de moeder van Jezus. Maar ook Jozef  had een bijzonder verhaal en speciaal leven. Bekijk met mij het leven van Jozef, de man van Maria en de aardse vader van Jezus.  1) Jozef was gewillig om te lijden […]

Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Ken de waarheid!

Het Woord van God is ons wapen om ons te beschermen tegen de aanvallen van de duivel en om hem te verslaan. Maar veel christenen hebben het Woord van God verwaarloosd en worden door de boze in zijn greep gehouden.  ‘Mijn volk komt om van ellende, omdat het Mij niet meer kent.’ – Hosea 4:6 […]

Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Bovennatuurlijke kracht

In Handelingen lezen we hoe de eerste gemeente leefde en geloofde. De eerste kerk maakte veel tegenslagen mee, maar had een onwankelbaar geloof. Omdat zij hun kracht kenden, stonden ze standvastig. Het was de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest die ze door Jezus hadden gekregen. In Handelingen baden de discipelen: ‘‘Kijk, Here, hoe zij […]

Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Een nieuwe schepping

Pinksteren was een nieuw begin voor de leerlingen en volgelingen van Jezus. Toen zij bij elkaar waren in de bovenkamer, ontvingen zij de Heilige Geest. Ze werden gevuld met het vuur van de Heilige Geest. Daarna konden zij niets anders dan getuigen van Jezus Christus. Op dat moment waren er veel Joden uit verschillende landen […]

Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Bid in de Geest

De Heilige Geest is onmisbaar in het leven van elke christen. Het is belangrijk dat we ons uitstrekken naar de vervulling met Gods Geest, zodat we in de Geest kunnen bidden. Dan zullen onze gebeden namelijk zo veel meer kracht hebben. In Efeziërs 6:10 zegt de apostel Paulus dat we krachtig in de Heer moeten […]