Studie - Een leven zonder beperking

Een leven zonder beperkingen

Het is Gods wil dat jij een leven leidt zonder beperkingen. Hij wil jou een leven van overvloed en zegeningen geven. Verander vandaag jouw manier van denken en spreken. En zie jezelf zoals God jou ziet! 

God is oneindig. Hij is oneindig in Zijn Woord en in Zijn schoonheid. Hij heeft Zijn eigen natuur en Zijn eigen persoon in ons gelegd. De Bijbel zegt:

Hij zal zelfs Zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen! Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan: Hij redt ons van de begeerten en het verderf om ons heen en geeft ons deel aan Zijn eigen wezen. – 2 Petrus 1:4

Wij hebben deel aan Gods goddelijke natuur. Op de dag dat God de mens schiep, zei Hij als het ware: ‘Ik ga Mijn schoonheid, Mijn waarde, Mijn persoon delen met de schepping.’ God nodigt ons uit om te delen in Zijn natuur, zodat wij een leven zouden leiden vol van bestemming en met een doel. Hij wil dat wij een leven leiden dat vol is van Zijn schoonheid en van alles wat Hij is.

Wil jij in de volheid van Gods doel en bestemming leven? Hier zijn drie dingen die jij moet aanpassen in jouw leven.

1) Verander de manier waarop je ziet
Elke keer dat God mensen in de Bijbel riep en tot hen sprak, moest Hij de manier waarop ze zagen, aanpassen.

Toen God sprak tot Abraham en zei dat zijn vrouw Sara hem een zoon zou baren, dacht Abraham bij zichzelf:

‘Hoe kan een man van honderd jaar vader worden en een vrouw van negentig jaar nog een kind krijgen?’ – Genesis 17:17

Maar bij God zijn alle dingen mogelijk!

God nam Abram mee naar buiten en wees naar de nachtelijke hemel: ‘Kijk naar boven en tel al die sterren eens als u kunt! Zo zal uw nageslacht zijn: ontelbaar!’’ – Genesis 15:5

God moest Abrahams denken veranderen door te zien.

Toen God Jeremia riep tot een profeet voor de volken, dacht Jeremia dat hij het niet kon, omdat hij jong was. Maar de Here zei tegen hem:

‘Zeg dat niet, want je zult gaan waarheen Ik je stuur en zeggen wat Ik je opdraag.’ – Jeremia 1:7

En later vroeg God aan Jeremia: ‘Jeremia, wat zie je daar?’ (vers 11). Waarna Jeremia zei wat hij zag. Daarna stelde God hem opnieuw de vraag: ‘Wat zie je nu?’ (vers 13). God moet soms de manier waarop we dingen zien, veranderen.

Toen de twaalf verspieders naar Kanaän gingen om het land te verkennen, zagen ze alle twaalf exact hetzelfde: een land dat overvloeit van melk en honing, met grote druiventrossen. Het was een prachtig land. Maar tien van deze verspieders kwamen terug en zeiden dat het onmogelijk was om het land in bezit te nemen.


Twee van hen, Jozua en Kaleb, dachten daar anders over. Zij wisten dat ze het land in bezit konden nemen, omdat God met hen was. Ze hadden gezien wat de Heer in het verleden gedaan had. Tien van de twaalf verspieders kwamen om in de woestijn. Slechts twee zagen door ogen van geloof, en zij kwamen op hun plaats van bestemming.

Wil jij jouw doel bereiken en op jouw bestemming komen? Dan moet je voorbij de natuurlijke mogelijkheden zien. Wanneer je door ogen van geloof kijkt, begin je de grenzeloze kracht van God te zien.

2) Verander de manier waarop je denkt
Wij moeten ook onze manier van denken aanpassen. Zoals iemand denkt in zijn hart, zo is hij (zie Spreuken 23:7). De gedachten van een mens kunnen vergeleken worden met een tuin. Het maakt niet uit of het bebouwd of verwaarloosd is; het zal iets voortbrengen. Als er geen bruikbare zaden in worden gestopt, dan zal het onbruikbare onkruid in alle vrijheid zijn weg vinden en vrucht voortbrengen. Maar als jij in die tuin het Woord en de waarheid zaait, dan zal je de vruchten daarvan plukken. Onze gedachten kunnen ook vergeleken worden met een computer. Wat we erin stoppen, zal er ook uit komen.

Mozes zei tegen Jozua:

Houd het volk deze wetten steeds voor en denk er zelf dag en nacht over na, zodat u zeker weet dat u ze volledig naleeft. Want alleen dan zult u slagen. – Jozua 1:8

Gods Woord aan ons is altijd vandaag, niet gisteren of morgen. De duivel wil dat wij leven in de fouten van ons verleden, of dat wij bang zijn voor de toekomst. Maar vandaag is de dag van redding. Het maakt niet uit waar jij je vandaag bevindt, jij kan vandaag beginnen het Woord van God in jouw hart te leggen. En ik kan jou beloven: als jij het Woord van God in jouw hart en gedachten legt, dan gaat jouw denken veranderen.

3) Verander de manier waarop jij spreekt

Op de tong liggen zowel dood als leven: wie aan een van beide de voorkeur geeft, zal de vruchten daarvan plukken.’ – Spreuken 18:21

Geloof jij dat je zelfs met de woorden in jouw mond dood en leven kunt voortbrengen? Volgens Jakobus komen zegen en vloek soms uit dezelfde mond (zie Jakobus 3:10). Dat zou niet zo moeten zijn. Wij moeten de manier waarop wij spreken, veranderen. Begin zegen uit te spreken. Ik geloof dat jouw woorden zegen zullen voortbrengen in jouw familie en in de wereld, wanneer jij het Woord van God over hen uitspreekt.

Ik zal je een verhaal vertellen over een jongeman uit Florida. Deze jongeman ging altijd naar de kerk, maar was terneergeslagen. Na een serie Bijbelstudies over het belang van het uitspreken van de zegen van ouders over hun kinderen, besloot hij naar zijn vader in Ohio te gaan.

Zijn vader had de jongeman zijn hele leven vervloekt. Hij zei: ‘Je bent niets, je bent nergens goed voor.’ Bij zijn vader aangekomen, zei de jongeman tegen hem: ‘Wilt u mij zegenen? Ik ben geworden wat u zei dat ik zou worden: ik ben nergens goed voor. Ik heb geen relaties en, behalve het bezorgen van kranten, kan ik geen baan vasthouden. Ik vraag me af, pap, of u misschien iets van een zegen over mij kunt uitspreken.’ Zijn vader was een man van weinig woorden en hij wilde dit eigenlijk niet doen. Maar na een lange tijd liep zijn vader naar hem toe en zegende hem zo goed als hij kon. En zo vertrok de jongeman met de zegen van zijn vader.

En weet je, een tijdje later was deze jongeman verloofd en had hij een geweldige baan. Zijn leven was volledig omgedraaid! Het gesproken woord, zelfs de zegen van de vader, begon zijn bestemming te veranderen. Het veranderde wie hij was. Gebruik daarom elke gelegenheid om zegen uit te spreken.

Conclusie
Verander de manier waarop je ziet. Je moet jezelf gaan zien zoals God jou ziet. God ziet jou niet in de fouten van jouw verleden, maar Hij ziet in jou Zijn eigen natuur. Hij ziet je komen op jouw bestemming. Begin omhoog te kijken en zie wat God voor jou heeft.


Verander ook de manier waarop je denkt. Zaai Gods Woord in jouw hart en in jouw gedachten en denk er elke dag over na. Laat het jouw denken veranderen. En als laatste, verander de manier waarop je spreekt. Laat woorden van zegen uit jouw mond komen. Zo zal jij een leven leiden zonder beperkingen.

Tags:
Next Post

Blessing Pact: Emmy van der Heijden