Lifestyle - Het Goede Leven

Het Goede Leven

Er gaat geen dag voorbij dat ik God niet meerdere keren dank voor het geweldige leven dat Hij mij heeft gegeven en geeft. Ik voel mij als de meest gezegende man op deze aarde en heb het gevoel dat Hij mij behandelt als een van Zijn ‘geliefde’.

Niet dat ik beter ben of boven een ander sta, maar Hij is altijd met mij en heeft altijd een geopend oor naar mij. Zijn oog is altijd op mij. Zijn liefdevolle armen zijn altijd om mij heen. En Zijn rust, vrede en blijdschap heeft Hij in mijn hart uitgestort.

Hij heeft mij een goede en lieve vrouw gegeven en drie zonen en een schoondochter die Hem liefhebben. Zij hebben allemaal een echte wedergeboorte meegemaakt en zijn vervuld met de Heilige Geest. Daarnaast zijn zij ook allemaal uitgekozen en geroepen om fulltime in Zijn dienst te staan.

Bijna 35 jaar mag ik de hele wereld rondreizen om overal het goede nieuws te vertellen dat Jezus leeft en dat iedereen het door Hem in orde kan maken met God de Vader. Hij heeft altijd Zijn woord bevestigd met wonderen en tekenen en mij altijd weer veilig thuisgebracht.

Principes van het Goede Leven
Toen ik jong was, gaf God mij een paar principes uit Zijn Woord waarnaar Hij wilde dat ik zou leven. Daarbij gaf Hij de belofte dat Hij mij zou helpen en zegenen. Hier volgen er een paar. Ik weet zeker dat zij ook voor jou zullen werken.

1) Nader tot Mij en Ik zal tot jou naderen

Er staat in Jakobus 4:8: ‘Ga dichter naar God toe, dan komt God dichter bij u.’

Wat er ook gaande is in mijn leven – of ik teleurgesteld, verdrietig, boos, in zonde, bang ben, of noem het maar op – het moment dat ik dichter naar God toe ga, zal Hij dichter bij mij komen!

Dit is de belofte die Hij mij gaf. En dan zal Hij komen en alles wonderbaar wel maken. Dan zal Hij mij uit mijn situatie leiden, mij vertroosten, terechtwijzen, bemoedigen, vergeven, genezen enz.

2) Wees heilig, want Ik ben heilig

In 1 Petrus 1:16 staat:  ‘Hij heeft dat Zelf gezegd: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’.’

God wil dat ik (en jij en iedereen) heilig zal leven. Hoe de rest van je familie ook mag leven, je buren, collega’s en de rest van de wereld. Wat de wet van het land ook goedkeurt of afkeurt. Wat de tijdsgeest ook voor normaal aanneemt.

God wil dat ik leef naar Zijn Woord, wil en weg. Dan zal Zijn zegen altijd op mij rusten. En als ik faal, moet ik het zo gauw mogelijk weer in orde met Hem maken. Dit leven kan ik niet uit eigen kracht leven, maar Hij geeft mij de kracht ervoor.

3) Vraag Mij wat je wilt hebben

God zei tegen koning David in 2 Samuël 12:8: ‘Ik gaf u zijn paleis en zijn vrouwen en de koninkrijken Juda en Israël. En als dat nog niet genoeg was geweest, had Ik u wel nog veel meer gegeven.’

Via deze tekst sprak de Heer tegen mij: ‘Wat je ook nodig hebt of denkt nodig te hebben, vraag het Mij en zoek het bij Mij. De wereld kan jou niets meer geven dan dat Ik jou zal geven. En als je naar meer verlangt, kom dan bij Mij!

Er is geen enkele reden waarom jij de wereld in zou moeten gaan; Ik zorg voor jou.’ En God heeft dit waargemaakt. Niets in de wereld kan de vrede, blijdschap en vervulling geven die God mij heeft gegeven. Hij heeft mij gevuld en gegeven wat ik nodig heb gehad.‬‬

4) Zonder Mij kun jij niets doen

Johannes 15:5 zegt: ‘Ik ben de Wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.’

John, je kunt hard werken, slim zijn en gestudeerd hebben. Je kunt een sterke wil hebben, jezelf disciplineren en trainen, en alle moderne en oude trucs uit de doos halen. Maar zonder Mij kun je niets doen!

Je kunt op eigen kracht een grote kerk bouwen, een grote menigte om je heen verzamelen, een mooi gebouw aan de mensen laten zien… Maar in Mijn ogen, in de Geest en op het lange termijn betekent het helemaal NIETS! Wat je in Mijn kracht doet, kan veracht worden door mensen, maar het brengt eeuwige vruchten voort. ‬

5) Alles is mogelijk voor wie gelooft

Jezus zegt in Marcus 9:23: ‘Voor wie gelooft, is alles mogelijk.’

Als Gods kind en natuurlijk helemaal als prediker van Zijn Woord, moet je leven vanuit het geloof in God en Zijn Woord, en niet naar wat je ziet, voelt en vreest. Steeds wordt dat geloof aangevallen door alles en iedereen om je heen.

Zeker ook door de duivel en zijn boze geesten. En de ergste aanvallen komen niet eens vanbuiten, maar komt van die stem van ongeloof in je eigen gedachtewereld. Wij moeten door Gods Woord en door de hulp van de Heilige Geest daar bovenuit stijgen!

‘Ik kijk omhoog naar de bergen. Waarvandaan kan ik hulp verwachten? De HERE helpt mij’ (Psalm 121). Hou je ogen altijd en steeds op Jezus gericht. Dat is het geheim van een goed leven.

Deze leefregels werken en hebben mij een heel goed en gezegend leven gegeven. Er zijn er nog een paar, maar die vertel ik graag een andere keer.

Lees ook: ‘Leef het goede leven en spreek de goede taal’

Tags: