Hoe-je-vervuld-kunt-worden-met-de-Heilige-Geest

Hoe je vervuld kunt worden met de Heilige Geest

Wil jij vervuld worden met Gods kracht? Deze simpele stappen helpen jou om deze gave van God te kunnen ontvangen.

De Bijbel is duidelijk: mensen ontvangen de doop met de Heilige Geest op verschillende manieren. Sommigen ontvangen de Heilige Geest wanneer zij in een krachtige dienst zijn en er handen op hen worden gelegd. Anderen ontvangen Hem stilletjes wanneer zij alleen thuis zijn. Toch zijn er een paar richtlijnen die je kan volgen om ook anderen te helpen om de doop met de Heilige Geest te ontvangen.

1. Heb de zekerheid van redding
Sommige mensen ontvangen redding én de doop met de Heilige Geest op hetzelfde moment (zie Handelingen 10:44-48). Maar meestal word je eerst wederom geboren. Of jij nu zelf zoekt naar de doop met de Heilige Geest of dat je iemand anders helpt in het ontvangen, begin met de zekerheid dat je gered bent.

Om deze zekerheid te krijgen, moet je je zonden erkennen, spijten hebben van al je fouten, Gods vergeving accepteren en Jezus aannemen als Redder en Heer.

2. Begrijp wie de Heilige Geest is
De Heilige Geest is het derde lid van de Drie-eenheid (zie 1 Johannes 5:7; Johannes 10:30), gestuurd door Jezus, nadat Hij teruggegaan was naar de hemel. Hij werd aan ons gegeven als onze Helper, Onderwijzer en Geest van waarheid (zie Johannes 14:16-17,26). De Heilige Geest bezegelt ons in onze redding (zie 2 Korinthiërs 1:22; Efeziërs 1:13-14) en doopt ons met ‘kracht van boven’ (Handelingen 1:8).

3. Vraag je hemelse Vader om de doop met de Heilige Geest
Jezus zegt het het beste:

‘Velen van jullie hebben kinderen. Als je zoon je om een vis vraagt, geef je hem dan een slang? Dus, al ben je slecht, je geeft je kinderen toch wat zij nodig hebben. Hoeveel te meer zal je hemelse Vader de Heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen?’
– Lucas 11:11, 13

4. Ontspan, verwacht en sta de Heilige Geest toe om door je heen te spreken
De Heilige Geest is krachtig. Toch werkt Hij meestal door onze keuzes en beslissingen. Hij zal niemand dwingen om gedoopt te worden en om in tongen te spreken. Maar Hij zal de gave van de gebedstaal vrijwillig geven aan degenen die het Hem daarom vragen (zie Handelingen 2:1-4; 10:44-48; 19:1-7; 1 Korinthiërs 14:18-19). Als je het niet ontvangt bij de eerste keer dat je erom vraagt, houd dan vast totdat je het wél ontvangt.

Lees ook: ‘Ontmoet de Heilige Geest’

Tags: