Onze belangrijkste opdracht

Onze belangrijkste opdracht

Jongeren willen vandaag een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Ze willen geen religie. Want door religie komen ze niet van hun pijn en frustratie af. Zij willen echte wonderen meemaken. Zij hebben geen psycholoog nodig om hen in hun denken naar een hoger niveau te brengen. Ze hebben bevrijding en verlossing nodig door de kracht van de levende Jezus. Dat is onze belangrijkste opdracht.

Jongeren zitten in de donkere schaduw van de crisis. Ze zijn niet blij, ze zijn gefrustreerd, onverzadigd, losbandig, hopeloos, zonder rust en vrede en zonder vooruitzichten. En ze zijn overal om jou heen, binnen jouw bereik.

Wat ga jij eraan doen?

1. Lees de verhalen over Jezus

Je kan ze lezen in Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Lees ze totdat je het kruis helemaal vers in je gedachten hebt.

2. Denk aan het wonder van het lege graf

Denk eraan totdat je helemaal overtuigd bent van het feit dat de opgestane en levende Jezus naast jou staat, klaar om wonderen te doen.

3. Lees en herhaal de geschiedenis

Lees en herhaal de verhalen van de mannen en vrouwen die geloofden in Jezus en vol van de Heilige Geest waren. Hoe God allerlei bovennatuurlijke wonderen door hen heen deed. Zij gaven het bewijs dat Jezus leeft.

4. Wees niet tevreden totdat ook jij de kracht van de Heilige Geest ontvangen hebt

Verlang ernaar dat je vol bent van de Heilige Geest, zodat jij ook het bewijs kunt geven dat Jezus leeft.

5. Word een krachtig getuige van Jezus

Bid en geloof dat God, iedere keer als jij iemand vertelt over Jezus, zal bevestigen dat Hij leeft. Dit doet Hij door de wonderen die gebeuren in de naam van Jezus.

‘ALLES WAT JEZUS HEEFT GEDAAN, HEEFT OP ZICHZELF GEEN NUT ALS DE MENSEN HET NIET HOREN.’

6. Bid en vast

Bid en vast net als de eerste kerk in het Bijbelboek Handelingen. Zij baden voor tekenen en wonderen in de naam van Jezus als bewijs dat Jezus leeft.

Alles wat Jezus voor de mensen heeft gedaan, heeft op zichzelf geen nut als de mensen het niet horen en gaan inzien dat Jezus het vandaag ook voor hen wil doen. Jij moet iets gaan doen! Jij moet anderen vertellen over Jezus. Er zijn veel dingen die christenen (de Kerk) doen. Goede dingen die erbij horen. Maar al deze ‘andere’ dingen nemen wel 90 procent van onze tijd en ons geld in beslag. De meesten zijn maximaal 10 procent bezig met evangelisatie. Maar Jezus gaf ons één opdracht: ‘Vertel de hele wereld over Mij en maak hen tot Mijn leerlingen.’

Onze belangrijkste opdracht

Breng jongeren om jou heen bij Jezus en breng Jezus naar hen toe. Heb geloof met actie! Levend geloof; geen dood geloof. Begin anderen te vertellen over Jezus. Geef hun flyers van de kerk, deel bladen NIEUW LEVEN uit, of deel de link van de livestream met hen.

Bezoek mensen thuis, in het ziekenhuis, enzovoort en vertel hun dat Jezus leeft. Vertel hun wat Hij in hun leven wil doen. Bid voor hen, neem hen mee naar de kerk en geloof voor een wonder in hun leven.

De belangrijkste opdracht die Jezus ons gaf: ‘Wees Mijn getuige!’

Tags:
Next Post

Het eenvoudige evangelie