Lifestyle - Psalm Story NOV

Psalm Story 36

De Psalmen hebben mensen altijd getroost, bemoedigd, gesterkt en hoop gegeven in de meest moeilijke situaties. Ook kunnen wij nog steeds veel leren van de Psalmen. Wat betekent Psalm 36 voor ons vandaag?

Psalm 36

Het is niet precies te achterhalen waar David zich bevond bij het schrijven van deze psalm. Maar het moet wel op een punt zijn geweest waar hij net was aangevallen door een van zijn vijanden (dat zou Saul of Absalom geweest kunnen zijn). Deze psalm laat duidelijk het verschil zien tussen de mens zonder God en de mens met God.

De psalm is in vieren te delen. Vers 2 tot en met 5 beschrijft de rebellerende mensen tegen God. In vers 6 tot 10 spreekt David vol bewondering over de geweldige eigenschappen van de Here. Vers 11 en 12 zijn een gebed tot de Heer. En in het laatste vers ziet hij door het oog van geloof dat elke vijand verslagen is.

De psalm begint met hoe zondig en slecht de goddelozen zijn. Ze hebben geen vrees voor God en spreken alleen maar leugens en dwaasheid. Zelfs in de rust (vers 5) zijn ze nog bezig met foute dingen bedenken. Hun agenda is gevuld met slechtheid en zij doen er alles aan om meer kwaad te doen. Het is duidelijk dat zij denken dat zij God niet nodig hebben en dat ze gevuld zijn met hoogmoed.

Wat betekent deze psalm voor ons vandaag?

We weten dat wij ook zondig en verloren zijn zonder Jezus, zonder God. Wij zijn niet goed van onszelf en er komt ook niets goeds uit ons voort. Maar laten wij ons niet opstellen als zij die rebelleren tegen God. God is liefde en Hij heeft Zijn liefde in ons gelegd (1 Johannes 4:7-8). En God heeft die grote liefde laten zien door Zijn Zoon, Jezus Christus, te geven (1 Johannes 4:9). Wij zijn nu kinderen van Hem, volgelingen van Hem en alles waar David vanaf vers 6 over schrijft, geldt voor ons vandaag.

‘GOD IS LIEFDE EN HIJ HEEFT ZIJN LIEFDE IN ONS GELEGD.’

God is de bron van al het leven. Wij mogen genieten van al het goede dat Hij ons geeft. Zijn goedheid en liefde zijn groot en mogen wij elk moment van de dag ervaren. Hij geeft hoop aan ieder mens die bij Hem schuilt. En Hij bevrijdt ons en overspoelt ons met zegeningen. Hij zal ons beschermen tegen het kwade en helpt ons dat wij niet zullen terugvallen in ons oude leven of ons oude patroon.

Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren en daarna mag ik voor eeuwig wonen in Uw huis.’ – Psalm 23:6

Laten wij ook, net als David in het laatste vers van Psalm 36, in geloof leven dat al Gods vijanden en onze vijanden verslagen zijn in Jezus’ naam.

Psalm 36

2 De zonde beïnvloedt de goddelozen, ze hebben geen enkel ontzag voor God. 3 De goddeloze denkt heel wat van zichzelf, totdat het zover is dat zijn zonden aan het licht komen. Dan wordt hij een gehaat man. 4 Alles wat hij zegt, is slecht en bedrieglijk. Verstandig en goed handelen is er niet bij. 5 Zelfs in bed bedenkt hij nog allerlei kwaad, hij bevindt zich op de verkeerde weg en stelt zich open voor alles wat slecht is. 6 Here, Uw goedheid en liefde zijn zo groot, Uw trouw is oneindig, niet te meten. 7 Uw rechtsgevoel is als de bergen die U Zelf hebt gemaakt. Uw oordeel is als een grote overstroming. U bevrijdt mensen zowel als dieren, Here. 8 Wat is het geweldig om Uw goedheid en liefde te mogen ervaren, Here! Daarom komen talloze mensen bij U schuilen. 9 Zij genieten van al het goede dat U hun biedt en U overspoelt hen met Uw zegeningen. 10 Want U bent de bron van al het leven: als wij in Uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk. 11 Laten Uw volgelingen voortdurend Uw goedheid en liefde mogen ervaren en laten de eerlijke mensen mogen delen in Uw rechtsgevoel. 12 Zorg toch dat de hoogmoedige geen vat op mij krijgt en de goddeloze mij niet opjaagt. 13 De mensen die slechte dingen doen, zijn gevallen, zij zijn neergeslagen en kunnen nooit meer opstaan!

Dit artikel is geschreven door Godelief Maasbach.

Tags:
Next Post

De onmisbare Hoeksteen