10 sleutels voor geestelijke groei

Als christen willen we allemaal geestelijk groeien. In de Bijbel vinden we veel principes over geestelijke groei. ‘Wat je zaait, zul je oogsten’ is een bekend Bijbels principe. Eén ding is zeker: groei kost werk, tijd en energie. In deze studie ontdek je 10 sleutels om geestelijk te groeien.

1. Focus op je relatie met God

Lees: Johannes 15:15; Efeziërs 2:1-10; Efeziërs 3:14-19

Geestelijk groeien betekent dat je je relatie met God ontwikkelt. Je leert God steeds beter kennen, zoals je een vriend leert kennen. Jezus noemde Zijn discipelen Zijn vrienden (Johannes 15:15).

God heeft ons gemaakt om goede werken te doen, die Hij al van tevoren voor ons bereid heeft (Efeziërs 2:10). Hoewel we niet gered zijn door onze goede werken, zijn we wel gemaakt om goede werken te doen.

In Efeziërs 3 bidt Paulus dat gelovigen in Jezus gesterkt worden door het werk van de Heilige Geest. Het gevolg van deze kracht is dat we Jezus’ tegenwoordigheid en Gods grote liefde voor ons meer en meer ervaren.

2. Bid voor groei

Lees: Mattheüs 7:7-11; Efeziërs 1:15-23; Colossenzen 1:9-13

Vraag God om geestelijke groei. Bedenk hoe vaak kinderen vragen om dingen die ze graag willen. Wij moeten op dezelfde manier onze hemelse Vader vragen om geestelijke groei. God belooft degenen die vragen, te antwoorden. Zoals een ouder zijn kind graag het perfecte verjaardagscadeau wil geven, verlangt God ernaar om jou geestelijke groei te geven en jou te zien bloeien in Zijn liefde en blijdschap.

3. Bestudeer en onthoud Gods Woord

Lees: Jozua 1:8; Psalm 119:9-16; 1 Petrus 2:1-3

Gods Woord bestuderen betekent dat je steeds opnieuw nadenkt over een Bijbelgedeelte en weer nieuwe dingen ontdekt. Als we op deze manier tijd doorbrengen in de Bijbel, groeien we in onze relatie met God. Dit zorgt er weer voor dat we het verlangen krijgen om God nog beter te leren kennen en meer op Hem te lijken.

Het uit je hoofd leren van bepaalde Bijbelteksten maakt het makkelijker om Gods Woord te overdenken, ook als er geen Bijbel in je buurt is. Ook zal er sneller een Bijbelvers in je gedachten opkomen wanneer je wijsheid of bemoediging nodig hebt.

4. Spreek wijsheid

Lees: Spreuken 1; Spreuken 24; Jakobus 1:5-8

Wijsheid is weten wat je het beste kunt doen in een bepaalde situatie. Vraag God om je wijsheid te geven in je dagelijkse bezigheden. Schenk aandacht aan wat Hij aan het doen is in jouw leven en hoe Hij jou leidt.

Je ontvangt wijsheid door:

  • De Bijbel – Gods Woord kennen en leren toepassen in je leven.
  • De Heilige Geest – Ontvankelijk zijn voor gevoelens of ideeën die de Heilige Geest geeft, die overeenkomen met de Bijbel.
  • Wijze mensen – Het voorbeeld volgen van mensen die de Bijbelse principes al toepassen in hun leven.

Wijsheid is een combinatie van deze 3 bronnen. Een voorbeeld: als je wijs wilt zijn in je werk, lees je passages uit Spreuken die gaan over werk. Je vraagt de Heilige Geest om je te laten zien hoe deze van toepassing zijn op je werk. Je kijkt naar mensen om je heen die God liefhebben en deze principes al toepassen in hun werk.

5. Gehoorzaam Gods Woord

Lees: 1 Samuël 15:22; Johannes 14:23; Romeinen 12:1-2

Gehoorzaamheid komt voort uit liefde voor God. Wanneer we beseffen hoeveel God van ons houdt, is het veel makkelijker om Hem te vertrouwen en te doen wat Hij vraagt.

De Bijbel is onze belangrijkste bron om te ontdekken wat Gods wil voor ons leven is. Door de Bijbel te lezen en te doen wat het zegt, groeien we dichter naar God toe. Door gehoorzaam te zijn, gaan we meer op Jezus lijken en worden we minder beïnvloed door de wereld. Gehoorzaamheid kan soms heel moeilijk zijn, maar het maakt ons sterker. Alleen met Gods hulp zijn we in staat om Hem te gehoorzamen.

6. Wijd je toe aan de gemeente

Lees: Mattheüs 18:20; 1 Korinthiërs 12:1-27; Efeziërs 4:11-16; Hebreeën 10:24-25

Geestelijke groei gaat niet alleen over ons persoonlijk. Het gaat er juist om dat je andere gelovigen helpt om God beter te leren kennen. Ondertussen word je ook door andere gelovigen bemoedigd. We zijn gemaakt om te groeien in fellowship met andere gelovigen. De Bijbel omschrijft Gods kinderen als één lichaam; elk lid is belangrijk voor het lichaam als geheel en voor alle andere leden.

Ook als we soms denken dat we weinig gemeen hebben met de mensen in onze kerk, dan nog delen we de diepst mogelijke relatie met hen: verbonden zijn met God. We kunnen dus allemaal elkaar bemoedigen om geestelijk te groeien en God te dienen.

7. Anderen dienen

Lees: Romeinen 12:15-16; Galaten 6:2; Filippenzen 2:1-11

Wanneer we anderen dienen in liefde, worden we meer als Jezus, die Zijn leven gaf voor ons. Er zijn veel verschillende manieren om anderen te dienen: van koken tot onkruid wieden, van zingen tijdens de dienst tot het geven van een Bijbelstudie, of gewoon door een luisterend oor te bieden.

Door anderen te dienen, helpen we hen geestelijk te groeien. Zij ervaren Gods liefde door ons heen, waardoor zij God meer gaan liefhebben. Dienen helpt anderen, maar ook onszelf. We groeien in goede karaktereigenschappen zoals medeleven, vriendelijkheid en de vrucht van de Geest. Zoals een goede atleet training nodig heeft, heb je ook training nodig om een trouwe volgeling van Jezus te worden.

8. Geef royaal

Lees: Spreuken 11:25; Maleachi 3:10; Mattheüs 6:19-24

Wanneer we onze tijd en ons geld (onze ‘schatten’) in iets investeren, voelen we ons meer daarmee verbonden. Op dezelfde manier groeit je liefde voor God door aan Hem te geven.

Geven versterkt ons vertrouwen in God. Stel dat je iemand vertrouwt en die persoon komt zijn belofte na. Dan is het de volgende keer makkelijker om deze persoon weer te vertrouwen. Op dezelfde manier groeit ons vertrouwen in God door aan Hem te geven en afhankelijk van Hem te zijn.

9. Wees dankbaar

Lees: Psalm 34; Colossenzen 2:6-7; 1 Thessalonicenzen 5:18

Door God te danken leid je een leven van aanbidding. Dankbaar zijn is een manier om God te eren voor de geweldige dingen die Hij heeft gedaan. Dankbaarheid vormt ons karakter, waardoor we afhankelijk van Hem worden en Hem vertrouwen. Wanneer we God danken, herinneren we ons hoeveel Hij voor ons heeft gedaan. Dit helpt ons om Hem te vertrouwen en te geloven dat Hij ook in de toekomst voor ons zal zorgen.

Dank God ook in de moeilijke tijden. Vaak groeien we geestelijk het meest in tijden van moeilijkheden. We kunnen God danken voor het goede dat Hij zal voortbrengen uit onze moeilijke ervaringen. Door Hem te zoeken in moeilijke tijden, worden we geestelijk volwassener.

10. Vertrouw op Gods beloften

Lees: Jozua 21:45; Marcus 9:14-29; Romeinen 8:14-25

De Bijbel staat vol met Gods beloften, die Hij allemaal vervult. Door in de Bijbel de verhalen te lezen hoe God Zijn beloften in het verleden heeft vervuld, groeit ons geloof in Gods trouw vandaag. We kunnen erop vertrouwen dat God Zich aan Zijn beloften houdt.

We mogen ook onze twijfels bij God brengen, zoals de man die uitriep: ‘Ik geloof! En toch twijfel ik nog. Help mij!’ (Marcus 9:24). God wil onze gebeden beantwoorden en ons helpen om Hem steeds meer te vertrouwen.

Veel van Gods beloften gingen in vervulling door Jezus’ komst naar de aarde en Zijn sterven aan het kruis. Doordat God zelfs Zijn eigen Zoon voor ons heeft gegeven, kunnen we erop vertrouwen dat Hij ook al Zijn andere beloften zal vervullen.

Lees ook: ’12 wijsheden voor vandaag’

Tags:
Next Post

SOULID