God voelt met ons mee

Gods plan voor ons leven zal altijd in verband staan met mensen. Want Zijn hart gaat uit naar mensen. Als wij verlangen om te zijn als Hij, dan kan het niet anders dan dat wij datzelfde verlangen voelen en er alles aan doen om hen te leiden naar die Bron die de ziel verfrist. Onze […]

Vul je met Gods waarheid!

‘Bewapen je dus met al Gods wapens om je te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zul je, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Maak je klaar! Doe de gordel van de waarheid om en gesp het borstpantser van de rechtvaardigheid aan.’ – Efeziërs 6:13-14 Ons leven hebben […]

Gods beloften voor mama’s

‘De Here geeft mij Zijn kracht, Hij is het schild waarachter ik schuil. Mijn hart heeft op Hem vertrouwd en Hij heeft mij geholpen. Mijn hart juicht en ik prijs Hem met mijn lied.’ – Psalm 28:7 Het leven vliegt voorbij en wat mis ik soms de tijd dat de jongens klein waren. Ik heb […]

Hoe praat jij?

‘Ik bid U, Here, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. Here, U bent mijn rots en mijn bevrijder.’ – Psalm 19:15 Stel je voor: je wordt bijna jarig en het is een speciale leeftijd! Er wordt een geweldig feest voor je georganiseerd en […]

Kerstgroet John & Godelief Maasbach

In deze tijd waarvan we niet weten hoe de wereld er morgen uit zal zien, hebben wij een onbeschrijfbare rust en vrede dat God met ons is en voor ons zorgt. Misschien denk je: maar je weet niet waar ik op dit moment doorheen ga. En dat is waar. Wij zijn gewone mensen, maar wij […]

Devotionals door en voor vrouwen: Dankbaarheid bij verlies!

‘Maar God zij dank! Hij geeft ons, door onze Here Jezus Christus, de overwinning over de zonde en de dood.’ – 1 Korinthiërs 15:57 De meeste mensen zijn er niet dol op om over de dood te praten. Natuurlijk begrijp ik dat wel, want de dood is menselijk gezien toch het einde van het leven. […]

Devotionals door en voor vrouwen: Juichen van blijdschap!

Blijdschap is een eigenschap die elke christen zou moeten kenmerken. Toch is het niet altijd even makkelijk om blij te zijn. Ook als vrouw zijn er veel dingen waarmee je te maken hebt. Lees hier hoe Godelief Maasbach haar blijdschap heeft kunnen behouden in een moeilijke tijd in haar leven. Ik heb zelf niet het […]

Devotionals door en voor vrouwen: Met blijdschap uitzien naar de toekomst

‘Zo zullen al de vrijgekochten van de Here naar Sion huiswaarts kunnen gaan, liederen van eeuwige vreugde zingend. In de stad zullen zorgen en verdriet tot het verleden behoren, alleen vreugde en blijdschap zullen daar heersen.’ – Jesaja 35:10 Bij het kijken van het nieuws (wat ik eerlijk gezegd niet elke dag doe) moet ik […]

Devotionals voor en door vrouwen: Een dag vol blijdschap!

In deze tijd kan het nieuws als grote grijze stormwolken op je af komen. Het is dan moeilijk om de dag goed te beginnen. Daarom is het belangrijk om je focus te verleggen naar iets wat je energie en blijdschap geeft. Deze tip van Godelief Maasbach is goud waard en geeft je een boost van […]