Inspiratie - Rakesh en Febe's Kerst

Rakesh & Febe’s Kerst

Rakesh (37) & Febe (38) zijn voorgangers in The Blessing Dordrecht en werken allebei bij de Johan Maasbach Wereldzending. Rakesh op de afdeling Bouw en Febe op de afdeling Secretariaat. We vroegen hun wat voor impact Jezus heeft gehad op hun leven en waar ze bij kerst aan moeten denken.

Rakesh: Ik ben in de kerk opgegroeid, waardoor ik altijd al wist dat er een grote en machtige God is, die de mensen wil redden, helpen en verlossen. Ik had op 5-jarige leeftijd Jezus al geaccepteerd als mijn persoonlijke Redder en Verlosser en Hij woonde in mijn hart. Hij is de Schepper van hemel en aarde, die een persoonlijke relatie met ieder mens wil hebben.

Ondanks dat ik ben opgegroeid als christen, is mijn jeugd erg moeilijk geweest. Op heel jonge leeftijd heb ik te maken gehad met huiselijk geweld, gezinsproblemen en ruzies, de scheiding van mijn ouders, armoede, een nieuwe (stief-)vader, enz. Ondanks al deze dingen, geloofde ik altijd dat God met mij was en met mij meevoelde.

Hij was mijn beste Vriend. Hoewel mijn tienerjaren erg moeilijk waren en ik onder andere last had van boosheid en een minderwaardigheidscomplex, zie ik achteraf heel duidelijk dat God toch alles in Zijn hand had en een doel en plan had voor mij.

Ik zat met veel dingen en moest nog een hoop dingen verwerken van vroeger. God is dé Persoon geweest die mij heeft geholpen en mijn hart heeft genezen. Alle wonden uit het verleden heeft Hij weggenomen. Ik heb een hele periode van strijd en worstelen met mijzelf gehad. God heeft mij geholpen en alle pijn weggenomen.

Mijn gebroken hart en alle dingen eromheen heb ik in gebed aan Hem gegeven. Hierdoor heb ik mogen ervaren dat mijn God leeft en dat geen probleem te moeilijk is voor Hem. Hij kan je diep vanbinnen genezen en weer herstellen wat kapot is gegaan. Op die plek waar geen dokter of psychiater kan komen, kan mijn God komen met Zijn genezende hand! Hierdoor heb ik ook mensen kunnen vergeven en ben ik een gelukkig mens zonder haat, bitterheid of wroeging in mijn hart.


Misschien heb je helemaal geen problemen en maak je het juist goed. Toch wil God Zichzelf aan jou laten zien. Je mag Hem hierom vragen en Hij zal het doen. Zo is God en daarom dien ik Hem en leef ik voor Hem. Hij geeft je een nieuw leven!’


Febe:
‘Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Elke week ging ik samen met mijn ouders en zusje trouw naar de samenkomsten in The Blessing Den Haag. Op de zondagsschool heb ik Jezus aangenomen in mijn hart. Daar heb ik vroeg mogen leren over de Bijbelse principes. Ik had het altijd naar mijn zin en de kerk was echt mijn tweede thuis.

Vanaf mijn tienerjaren leerde ik steeds meer van de Bijbel en werd mijn relatie met Jezus dieper. Ik heb toen ook echt zelf de keuze gemaakt om, los van mijn ouders, God te dienen en heb mij op 14-jarige leeftijd laten dopen. Doordat ik steeds meer Zijn onvoorwaardelijke liefde mocht ervaren, kreeg ik meer vertrouwen om mijn leven aan Hem te geven en het verlangen om Hem te volgen. Ik wist nog niet precies wat en hoe, maar ik voelde wel een roeping op mijn leven.

Wat ik wel wist, is dat ik, net als onze voorgangers en de familie Maasbach – later samen met mijn toekomstige partner – de Heer wilde dienen. Het maakte niet uit wat ik moest doen. Er zijn altijd omstandigheden die je van de weg van de Heer willen afhouden. Maar wanneer je dicht bij God blijft en leeft volgens Zijn geboden, dan zal Hij je leiden in Zijn plan voor je leven en Zijn zegen zal met je zijn.

Ik heb mogen ervaren dat God mijn oprechte verlangen heeft gezien en betrokken wil zijn bij alle gebieden van mijn leven. Wanneer hetgeen je verlangt naar Zijn wil is, zal Hij dit bevestigen. Dat vind ik elke keer weer bijzonder. Hij vergeet je nooit en houdt Zijn beloften!

Voor 14 jaar mag ik nu – 11 jaar samen met mijn man Rakesh – op het hoofdkantoor van de Johan Maasbach Wereldzending  werken. Ik ben dankbaar dat we dit mogen doen en heb geen spijt van mijn keuze. Het is niet altijd makkelijk, want problemen en moeilijkheden zijn er ook op onze weg. Maar God is onze toevlucht (Psalm 46), met Hem Zijn we meer dan overwinnaars (Romeinen 8), en Hij heeft en zal ons nooit verlaten! (Hebreeën 13).

Een kerst waar ik graag aan terugdenk, is de kerst van 2015. Toen heeft God namelijk ons gebed verhoord. Tijdens het feest van Leven, groeide er leven in mij. Het was geweldig dat ik een paar weken daarvoor (tijdens mijn verjaardag) in Gods Woord de volgende mooie teksten mocht lezen:

‘De wegen van God, die alles maakt, zijn net zo ondoorgrondelijk als die van de wind en als de manier waarop het leven groeit in de buik van een vrouw.’ – Prediker 11:5

‘Verheug u in de HERE, dan zal Hij u geven wat u nodig hebt en waar u naar verlangt.’ – Psalm 37:4


Op dat moment was het alsof God Zelf persoonlijk tot mij sprak. Nu ik daar weer aan terugdenk, voel ik precies wat ik toen voelde: dankbaarheid en een volheid van Gods goedheid. Tranen van blijdschap stromen nu weer over mijn wangen als ik dit vertel. Deze Bijbelteksten hebben dan ook een hele speciale betekenis voor mij. Elke dag, wanneer ik mijn dochtertje Serahja zie, word ik eraan herinnerd dat God een God van wonderen is!

Tags:
Vorig artikel

Cheeseburger sliders

Volgend artikel

Wallpaper: Merry Christmas