Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Andrew Murray – Geloofslessen van de Oude Leermeesters

Andrew Murray Andrew Murray (1828-1917) werd in Zuid-Afrika geboren in een gezin van een Schotse zendeling. Zijn theologische opleiding kreeg hij in Schotland en Nederland. Op twintigjarige leeftijd keerde hij terug naar Zuid-Afrika, waar hij werd aangesteld als predikant in de gereformeerde kerk. Nadat hij vervuld werd met de Heilige Geest, ervoer hij de pinksterkracht. […]

Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Andrew Murray – Geloofslessen van de Oude Leermeesters

Andrew Murray Andrew Murray (1828-1917) werd in Zuid-Afrika geboren in een gezin van een Schotse zendeling. Zijn theologische opleiding kreeg hij in Schotland en Nederland. Op twintigjarige leeftijd keerde hij terug naar Zuid-Afrika, waar hij werd aangesteld als predikant in de gereformeerde kerk. Nadat hij vervuld werd met de Heilige Geest, begonnen er tal van […]

Getuigen-van-Jezus

Getuigen van Jezus: Andrew Murray DEEL 2

Veel mannen en vrouwen werden op een buitengewone manier door God gebruikt. Niet al deze mannen en vrouwen zijn heel bekend. Maar ook door hen heeft God een groot werk gedaan. In deze serie gaan we dieper in op hun leven en bediening. Deze keer bekijken we het leven van Andrew Murray. In Zuid-Afrika waren […]

Getuigen-van-Jezus

Getuigen van Jezus: Andrew Murray DEEL 1

Veel mannen en vrouwen werden op een buitengewone manier door God gebruikt. Niet al deze mannen en vrouwen zijn heel bekend. Maar ook door hen heeft God een groot werk gedaan. In deze serie gaan we dieper in op hun leven en bediening. Deze keer bekijken we het leven van Andrew Murray. Andrew Murray werd […]

Goddelijke genezing

Door Jezus’ redding zijn wij nieuw gemaakt en gelden de beloftes van de Bijbel ook voor ons. Zo ook de belofte van genezing. Ontdek wat God in Zijn Woord zegt en ga staan in het geloof. Want goddelijke genezing is ook voor vandaag! ‘Toen zij daar aankwamen, zagen zij een man die al sinds zijn […]

Studie - God & Geld

God & Geld

In de Bijbel lezen wij dat geldzucht, het verlangen naar geld, de wortel is van al het kwaad. Het is duidelijk dat geld een grote rol speelt in het leven van de mens. Door middel van geld heeft de duivel het grootste deel van de mensheid in zijn macht. Maar hoe denkt God over geld? […]