Inspiratie - Opwekking in Azusa Street

Opwekking in de Azusa Street

Azusa Street is de plaats waar in 1906 de Heilige Geest Zich manifesteerde op wonderlijke manier in een oud gebouw dat op instorten stond. Dit is het ooggetuigenverslag van Frank Bartleman. Hij was niet alleen getuige van de grootste geestelijke opwekking van de vorige eeuw, maar hij had er ook deel aan door gebed en […]