Wijnstok

De Landman

Dit is deel 2 van de studie: ‘De ware Wijnstok’. De les die de Here Jezus aan Zijn discipelen geeft in de gelijkenis van de Wijnstok en de ranken, houdt een diepe geestelijke waarheid in. Duik dieper in de betekenis van de ware Wijnstok. ‘En Mijn Vader is de landman’ – Johannes 15:1 Een wijnstok…