Wijnstok

De Landman

Dit is deel 2 van de studie: ‘De ware Wijnstok’. De les die de Here Jezus aan Zijn discipelen geeft in de gelijkenis van de Wijnstok en de ranken, houdt een diepe geestelijke waarheid in. Duik dieper in de betekenis van de ware Wijnstok.

‘En Mijn Vader is de landman’ – Johannes 15:1

Een wijnstok moet een landman hebben om hem te planten en voor hem zorg te dragen, om zijn vrucht te plukken en zich erin te verblijden. Jezus zegt: ‘Mijn Vader is de landman’. Hij was de Wijnstok door God geplant. Alles wat Hij was en deed, had Hij aan de Vader te danken. In alles zocht Hij alleen de wil en de heerlijkheid van de Vader. Hij was mens geworden om ons te tonen wat een schepsel voor zijn Schepper behoort te zijn. Jezus nam onze plaats in, en de geest waarin Hij voor de Vader leefde, en die Hij ook tot de onze wil maken, was altijd: ‘Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen’.

Jezus Christus werd de ware Wijnstok, zodat wij ware ranken mochten zijn. Zowel ten opzichte van Christus als onszelf leren deze woorden ons twee lessen van volkomen afhankelijkheid en volmaakt vertrouwen.

Volledige afhankelijkheid

Mijn Vader is de landman – Christus leefde altijd in de geest waarvan Hij eens had gezegd: ‘De Zoon kan uit Zichzelf niets doen’. Zo afhankelijk als een wijnstok is van zijn landman voor een plaats om te groeien, voor zijn afrastering (bescherming), watervoorziening en snoeiing, zo volkomen afhankelijk voelde Christus Zich elke dag van de Vader voor de wijsheid en de kracht om de wil van de Vader te doen. Zoals Hij in het vorige hoofdstuk (14) zei:

Wat Ik tegen jullie zeg, zijn niet Mijn eigen woorden. De Vader, die één met Mij is, doet Zijn werk door Mij heen’. – Johannes 14:10

Deze volledige afhankelijkheid had als gezegend tegenbeeld het zeer zegenrijke vertrouwen dat Hij niets te vrezen had: de Vader kon Hem niet teleurstellen. Met een landman als Zijn Vader, kon Hij de dood en het graf ingaan. Hij kon vertrouwen dat God Hem zou opwekken. Alles wat Christus is en heeft, heeft Hij niet van Zichzelf, maar van de Vader.

Net als Christus vertrouwen

Mijn Vader is de landman – Dat is even waar voor ons als voor Christus. Christus staat op het punt Zijn discipelen te onderwijzen over het rank-zijn. Voor Hij het woord ook maar eens gebruikt, of rept over het blijven in Hem of het vrucht dragen, laat Hij hen hun ogen hemelwaarts richten naar de Vader, die over hen waakt en alles in hen werkt. Aan de wortel van alle christelijk leven ligt de gedachte dat God alles zal doen. We hoeven ons alleen maar aan Zijn handen toe te vertrouwen, onze hulpeloosheid en afhankelijkheid erkennen, en vast erop te vertrouwen dat Hij alles geeft wat wij nodig hebben.

Het grote gebrek in het christelijk leven is dat wij geen rekening houden met God, zelfs waar we Christus vertrouwen. Christus kwam om ons tot God te brengen, Hij leefde het leven van een mens precies zoals wij het moeten doen. Christus, de Wijnstok, wijst op God, de Landman. Laten wij dan net als Christus op God vertrouwen, dat alles wat we behoren te zijn en te hebben, als diegenen die de Wijnstok toebehoren, ons van boven gegeven zal worden.

Jesaja zei (27:3):

De Heer zegt: “Ik, de Heer, zal voor mijn wijngaard zorgen. Ik zal hem elke dag water geven. Ik zal hem dag en nacht bewaken, zodat niemand hem kwaad kan doen’.

Hij zál het doen

Voordat we gaan denken aan vruchten of ranken, moeten we ons hart laten vullen met het geloof: zo wondervol als de Wijnstok is, is de Landman. Zo hoog en heilig als onze roeping is, zo machtig en liefdevol is de God die dit alles zal bewerken. Zo zeker als de Landman de Wijnstok maakte tot wat Hij zijn moest, zal Hij elke rank maken tot wat zij worden moet. Onze Vader is onze Landman, de garantie voor onze groei en vrucht.

Gebed

Vader in de hemel, wij zijn Uw wijngaard. O, dat Hij eer van het werk van Uw handen zal hebben! O Vader, ik verlang mijn hart te openen voor de vreugde van deze wondervolle waarheid: mijn Vader is de Landman. Leer mij U te kennen en te vertrouwen, en in te zien dat dezelfde diepe belangstelling waarmee U zorgt voor de Wijnstok en U in Hem verblijdt, zich uitstrekt tot elke rank, ook tot mij.

Tags:
Next Post

Samgar