NEWGEN MESSAGE: Nilesca Martis

God kent jouw naam en jij bent hier niet zomaar. In Jozua 2 lees je het verhaal van Rachab. Zij woonde in Jericho en was prostituee. Menselijk gezien was Rachab ver verwijderd van God. Maar dan hoort zij van de wonderen die God heeft gedaan. Dit bracht geloof in haar hart. Door haar geloof in […]

NEWGEN MESSAGE JTL

NEWGEN MESSAGE: John T.L. Maasbach

Het was Jezus’ verlangen om in het huis van Zijn Vader te zijn. Hij wilde niet anders dan op de plaats zijn waar God werd aanbeden. Heb jij ook dat verlangen? ‘Wisten jullie niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van Mijn Vader?’ – Lucas 2:49 Dit zijn de eerste woorden van Jezus […]

NEWGEN MESSAGE JECONIA

NEWGEN MESSAGE: Jeconia

Tijd doorbrengen met God moet een prioriteit zijn in ons leven. Wanneer God de eerste plaats in ons leven heeft, brengt dat zegen! Wat wij belangrijk vinden in het leven, vindt God niet altijd zo belangrijk. Soms zijn we zo bezig met wat wij zelf denken dat belangrijk is, dat we vergeten te vragen wat […]

NEWGEN MESSAGE: Jerusha

NEWGEN MESSAGE: Jerusha

Veel mensen gaan gebukt onder een last. Maar deze situaties hebben niet het laatste woord. God heeft ons de naam boven alle namen gegeven: JEZUS. Zijn naam betekent: God redt. ‘Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij (Jezus) is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden.’ – Handelingen 4:12 We vragen […]

Doel | NEWGEN MESSAGE Maynard

NEWGEN MESSAGE: Maynard

Het leven van elk mens heeft verschillende seizoenen. Het ene moment is er zon en warmte, het andere moment is er regen, kou en een gure wind. Elk seizoen heeft een doel, een purpose. Soms kom je in zo’n zwaar seizoen terecht, dat het voelt als een gevangenis. Deze prison of pain kan komen door […]

NEWGEN MESSAGE: John Henry

‘Juist toen liet Jezus zien hoe groot Zijn liefde was voor hen die in deze wereld bij Hem hoorden, en dat die liefde tot het uiterste zou gaan.’ – Johannes 13:1 Het woord dat Jezus het beste omschrijft, is: extravagant. Alles wat Hij doet, is over the top. Hij is extravagant in Zijn liefde voor […]

NEWGEN MESSAGE: Shamir Ceuleers

De Bijbel zegt dat wij bezig zijn met een wedstrijd die we moeten voltooien: ‘Nu zo’n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven.’ […]

NEWGEN MESSAGE: Emmy van der Heijden

Iedereen heeft wel onzekerheden. In de Bijbel lezen we dat God gewone mensen op een bijzondere manier kon gebruiken. Mozes vond zichzelf niet geschikt, maar God geloofde in hem en gebruikte hem om Zijn volk uit Egypte te bevrijden. God roept niet de mensen die geschikt zijn, maar Hij maakt de mensen geschikt die Hij […]

NEWGEN MESSAGE: Alissa Hathie

Iedereen houdt zich bezig met de toekomst. Van jongs af aan denken we al na over wat we later willen worden. Er zijn twee redenen waarom wij de toekomst zouden moeten bestuderen: 1. Omdat God zegt dat het goed is om Hem Zelf naar de toekomst te vragen. (Jesaja 45:11) 2. Omdat God zegt dat […]

NEWGEN MESSAGE: Christiaan Nelemans

‘God houdt zoveel van ons, dat Hij Zijn enige Zoon aan ons heeft gegeven. Zodat iedereen die dit gelooft, niet verloren zal gaan maar eeuwig zal leven!’ – Johannes 3:16 Deze tekst uit Johannes 3:16 kent elke christen. Maar alleen de tekst kennen is niet genoeg. Het heeft waarde wanneer je ernaar leeft en het […]