Studie - De kracht van voorbede

De kracht van voorbede

Voorbede is een van de belangrijkste onderdelen in het leven van een christen. Het betekent dat je voor een ander bidt. Je gaat op de plaats van een ander staan en pleit voor zijn/haar zaak. Het gebed verandert dingen Een voorbeeld van voorbede vinden we in de geschiedenis van Abraham, die bidt voor de zondige […]