Studie - Wereldschokkende gebeurtenissen

Waarom het Midden-Oostenconflict zo gecompliceerd is

Al meer dan 50 jaar staat het conflict in het Midden-Oosten centraal in het wereldnieuws. We horen voortdurend over bombardementen, raket- en luchtaanvallen tussen de Joden en de Palestijnen. Wereldleiders zijn bezig met onderhandelingen om beide volken in vrede op datzelfde stukje land te laten wonen.

Als wij iets willen begrijpen van de problematiek in het Midden-Oosten, zullen wij moeten teruggaan naar de Bijbel. De Bijbel is duizenden jaren oud, maar is vandaag nog steeds relevant en actueel. De Bijbel spreekt namelijk over de oorsprong van dit conflict.

Gods belofte aan Abraham en zijn nageslacht
Het begon allemaal duizenden jaren geleden, toen God een stukje land uitkoos en het onvoorwaardelijk gaf aan Zijn vriend Abraham. Dit stuk land werd ook wel Kanaän genoemd. Wij kennen het vandaag als Israël of Palestina. Duizenden jaren geleden zei God tegen Abraham:

‘Dit verbond zal overgaan op elke nieuwe generatie, voor altijd. Ook voor uw kinderen en hun kinderen zal Ik een God zijn. Het land Kanaän zal voor altijd van u en uw nakomelingen zijn. En Ik zal uw God zijn. Dit verbond zal overgaan op elke nieuwe generatie, voor altijd. Ook voor uw kinderen en hun kinderen zal Ik een God zijn. Het land Kanaän zal voor altijd van u en uw nakomelingen zijn. En Ik zal uw God zijn.’ – Genesis 17:7-8

Deze belofte geldt dus ook vandaag. Maar wat is nu het probleem? Het probleem is dat er meer volken zijn die zeggen dat Abraham hun vader is. Ze liegen niet, want dit is waar. Abraham had meerdere zonen. En die zonen beroepen zich op de erfenis van hun vader, zeker als het gaat om het land dat hij bezat: het land Kanaän.

Op zich is het begrijpelijk dat ze dit doen. Maar waar wringt dan de schoen? Om dit te begrijpen moeten we weten wat zich in die tijd afspeelde tussen God en Abraham.

Ismaël en Isaak
Sara, de vrouw van Abraham, kon geen kinderen krijgen. Abraham en Sara waren kinderloos. Maar God had tegen Abraham gezegd: ‘Abraham, Ik ga jou een zoon geven. Deze zoon die Ik jou beloof, zal jouw erfgenaam worden’ (zie Genesis 15:1-6). Jaren gingen voorbij, en nog altijd waren Abraham en Sara kinderloos.

Sara bedacht een plan en zei tegen Abraham: ‘Abraham, we hebben geen kinderen en ik kan geen kinderen meer krijgen. Maar ik heb een idee. Neem mijn slavin Hagar en krijg met haar een kind. Dan hebben we in ieder geval een erfgenaam.’ Abraham vond dit een goed idee.

Hagar werd zwanger en gaf Abraham zijn eerste zoon. Ze noemden hem Ismaël. Maar hij was niet de zoon die God aan Abraham en Sara beloofd had, want die zoon zou geboren worden uit Sara en niet uit Hagar. Ismaël was het gevolg van een idee van Abraham en Sara, maar dit was zeker niet hoe God het had gepland.

Door een groot wonder werd Sara zwanger en baarde op 90-jarige leeftijd een zoon. Ze noemden hem Isaak. Ismaël was de eerstgeborene die volgens traditie alles, inclusief het land Kanaän, zou erven. Maar Isaak was de zoon van de belofte. God had namelijk gezegd:

‘Wat uw vrouw Sarai betreft, zij zal niet langer Sarai heten, maar Sara (Prinses). Ik zal haar zegenen en u een zoon bij haar geven! Ja, Ik zal haar zegenen en haar moeder maken van grote volken! Zij zal koningen voortbrengen.’ – Genesis 17:15-16

Ismaël en Isaak waren beiden zonen van Abraham en groeiden samen op.

Isaak is de zoon van de belofte
Op een dag ging Sara naar Abraham en zei: ‘Abraham, ik wil niet dat Ismaël, de zoon van mijn slavin, zal erven met mijn zoon Isaak. Ik wil dat je Hagar en haar zoon Ismaël wegstuurt’ (zie Genesis 21:9-10). Abraham zag dit niet zitten, want hij hield ook van Ismaël, zijn oudste zoon. Maar toen zei God tegen Abraham:

‘U hoeft u geen zorgen te maken over die twee. Doe wat Sara heeft gezegd, want alleen Isaaks kinderen zullen uw nakomelingen genoemd worden. Maar ook Hagars zoon zal Ik stamvader van een volk maken, omdat hij ook een zoon van u is.’ – Genesis 21:12-13

Hoewel God Ismaël erkent als het nageslacht van Abraham, behoort de erfenis van het land Kanaän toe aan Isaak en zijn nageslacht. Dit is wat de Bijbel zegt.

Zo heeft God dit met Abraham afgesproken, duizenden jaren geleden. De belofte van dat stuk land rustte op de zoon die God aan Abraham en Sara beloofd had. Het was Gods plan om door Abraham, Isaak, Jakob en koning David, Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, de Redder van de wereld, geboren te laten worden.

Conflict tussen de twee broers
70 jaar na Christus werd Jeruzalem totaal verwoest, waarbij er ongeveer één miljoen Joden werden gedood. Daarna werden de Joden voor 2.000 jaar over de hele wereld verspreid. Toch heeft dit volk al die tijd zijn identiteit behouden. Rond 1900 keerden de eerste Joden terug naar het beloofde land en kochten grote stukken woestijnland op van de Turken. Zo kwam dat land langzaam en legaal weer in de handen van de Joden, het nageslacht aan wie God dat land beloofd had.

In 1948 riep David Ben-Gurion de staat Israël uit en God begon dat land te zegenen. Het woestijnland werd vruchtbaar en kwam tot volle bloei. Steeds meer Joden keerden terug naar het land dat God hun gegeven had. Maar de twee broers vechten vandaag nog altijd om de erfenis van hun vader Abraham.

De wereldleiders zoeken naar een compromis om die twee broers op datzelfde stukje land te laten wonen. Hun onderhandelingen zijn ver gekomen, maar ze komen er niet uit. Want de Joden én de Palestijnen willen Jeruzalem allebei als hun hoofdstad, met voor de één een moskee en voor de ander een tempel.

Waarom is Jeruzalem zo belangrijk?
Waarom is Jeruzalem in dat Midden-Oostenconflict zo belangrijk? Jeruzalem is geen havenstad of metropool. Het is niet eens een grote stad. En toch is Jeruzalem dé stad die de wereldgeschiedenis bepaalt. Voor de Joden is Jeruzalem het hart van het land Israël dat God aan hun vader Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd en gegeven.

Uit alle delen van de wereld komen de Joden naar Jeruzalem om daar te bidden bij de heilige klaagmuur, die hen helemaal terugbrengt naar de grote tempel die daar eens stond. Voor de moslims is Jeruzalem de heilige stad waar hun profeet Mohammed, zoals zij zeggen, naar de hemel is gegaan. Dus Jeruzalem is voor de moslims een van de heiligste plaatsen ter wereld.

Voor de christenen is Jeruzalem de stad waar Jezus Christus als 12-jarige jongen de kerkleiders onderwees in de tempel. Het is de stad waar Jezus, net buiten de muren van Jeruzalem, gekruisigd werd op Golgotha. Het is de stad waar Hij werd begraven, waar Hij is opgestaan, waar Hij terug naar de hemel is gegaan, en waar Hij, zoals Hij beloofd heeft, zal terugkomen.

Jeruzalem is dus voor de Joden, de moslims en de christenen een ongelooflijk belangrijke stad. Maar er is nog meer. De Bijbel zegt:

‘De Here heeft Jeruzalem uitgekozen. Daar wilde Hij graag wonen. Hij zei: ‘Dit is de plaats waar Ik altijd rust zal vinden. Hier wil Ik graag wonen.” – Psalm 132:13-14

Jeruzalem is dus de stad die God heeft uitgekozen om in te wonen.

Jeruzalem is de ondeelbare stad van de levende God
Jeruzalem heeft vele hoogte- en dieptepunten in zijn bestaan gekend. Jeruzalem is vaak verwoest, maar is altijd weer herbouwd. God heeft over Jeruzalem gezegd:

‘Ik zal Jeruzalem en Juda als een beker wijn laten zijn waarvan de volken rondom beneveld zullen raken. Zij zullen Jeruzalem belegeren en ook de overige steden van Juda. Jeruzalem zal een zware steen zijn die als een last op de wereld ligt. Al zullen alle volken ter wereld zich verenigen in een poging haar te verwijderen, toch zullen zij allemaal door haar worden verpletterd.’ – Zacharia 12:2-3

Alle landen krijgen met Jeruzalem te maken. Men denkt: dat conflict in Jeruzalem is op te lossen, en iedereen begint zich ermee te bemoeien. Maar zodra ze de steen, Jeruzalem, optillen, vertillen ze zich met alle gevolgen van dien.

Al de wereldleiders maken een fout als ze denken dat ze het conflict in Israël zomaar kunnen oplossen met diplomatieke besprekingen. Jeruzalem is namelijk niet een stad van een mens. Het is de stad van de levende God. Hij heeft Jeruzalem uitgekozen als Zijn stad, Zijn woning.

Laten we nog even kijken naar het gesprek tussen God en Abraham:

‘En hij zei tegen de Here: ‘Och Here, het zou al mooi zijn als Uw belofte voor Ismaël zou gelden.’ Maar God zei: ‘Nee, uw vrouw Sara zal een zoon krijgen die Isaak (Gelach) zal heten en Ik zal Mijn verbond ook met hem en zijn nakomelingen sluiten, voor altijd. U hebt Mij gevraagd of Ik Ismaël ook wil zegenen, dat zal Ik zeker doen. Zijn nageslacht zal groot zijn en onder zijn nakomelingen zullen twaalf vorsten zijn. Maar Mijn verbond sluit Ik met Isaak, die Sara volgend jaar om deze tijd ter wereld zal brengen.’’ – Genesis 17:18-21

God Zelf heeft gesproken. Als God eenmaal gesproken heeft, kun je dat als mens niet zomaar veranderen, hoe graag je dat ook wilt. Jeruzalem kun je dus niet zomaar opdelen tussen deze twee broers, wat men vandaag uit alle macht probeert te doen.

Jeruzalem is de ondeelbare stad van de levende God Zelf. Deze stad heeft God gegeven aan Abraham, Isaak en Jakob en zijn nageslacht. God heeft het hun als een eeuwigdurend bezit gegeven, ook vandaag. Er is vandaag niets veranderd aan wat God gesproken heeft.

Een onoplosbaar conflict
De Bijbel leert ons dat dit conflict onoplosbaar is. Het zal nooit lukken om deze twee broers op datzelfde stukje land in vrede te laten leven, en al helemaal niet om Jeruzalem op te delen tussen hen. En toch, zegt de Bijbel, dat er op een bepaald moment een soort compromis wordt gesloten, waardoor het eindelijk vrede lijkt.

‘Terwijl de mensen zeggen: ‘Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar,’ zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten.’ – 1 Thessalonicenzen 5:3

Het is slechts een stilte voor de gigantische storm die zal komen. In groten getale zal men vanuit de hele wereld optrekken naar Jeruzalem om een einde aan dat eeuwenoude conflict te maken. En dan, als iedereen op het punt staat aan te vallen, komt God.

Lees meer over dit onderwerp in het boek ‘Wereldschokkende gebeurtenissen – Jezus komt terug’ door David Maasbach. Dit boek geeft meer informatie over de eindtijd en gaat in op verschillende aspecten, zoals de antichrist, de rol van Europa enz. Het boek is hier verkrijgbaar.

Tags: