HOOP – De diepste verlangens van het hart

Hoop kan zo echt lijken dat je deze bijna kunt voelen. En soms lijkt alle hoop vervlogen. Deze studie onderzoekt beide kanten van hoop. De twijfel en angst, maar ook de geweldige vreugde die we vinden in Jezus, de levende Hoop.

Wachten op God
De Bijbel geeft hoop aan degenen die bang en moe zijn. Wanneer we ons overweldigd voelen en op het punt staan om op te geven, bemoedigt Psalm 27 ons om te wachten op God. Als we geen uitweg of lichtpuntje meer zien, geeft David ons de zekerheid:

‘Gelukkig wist ik zeker dat de goedheid van de HERE mij zou redden. Hij spaarde mijn leven!’ – Psalm 27:13

Nieuwe kracht om door te gaan
In ieders leven zijn er momenten dat we struikelen en vallen. We voelen ons zo moe en ontmoedigd, dat we niet door kunnen gaan. Waar kunnen we tijdens zulke momenten de kracht vinden om weer op te staan en door te gaan? De profeet Jesaja vertelt ons om niet op te geven, maar onze hoop op God te bouwen.

‘Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de HERE hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden, zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden, zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken.’ – Jesaja 40:29-31

Investeren in de toekomst
We leven vandaag in een maatschappij die steeds verandert. Denk bijvoorbeeld aan de grote wereldwijde financiële crisis. De apostel Paulus waarschuwt ons dat we niet moeten vertrouwen op ‘twijfelachtige rijkdom’. In plaats daarvan moedigt hij ons aan om onze tijd, middelen en energie te investeren in de enige toekomst die eeuwig veilig is.

‘Zeg tegen de rijken dat zij niet trots mogen zijn en niet moeten vertrouwen op hun rijkdom, die slechts een twijfelachtige zekerheid geeft, maar dat zij moeten vertrouwen op de levende God, die ons van alles geeft om ervan te genieten. Zeg hun dat zij hun rijkdom moeten gebruiken om er goed mee te doen. Zij moeten rijk zijn in goede werken en met een blij hart geven aan mensen die gebrek lijden, zij moeten altijd klaarstaan om alles wat God hun heeft gegeven met anderen te delen. Door dat te doen, zullen zij voor zichzelf een echte schat voor de toekomst verzekeren, om daarmee het ware leven te verwerven!’ – 1 Timotheüs 6:17-19

Leven in de hoop
De apostel Petrus omschrijft een persoon en een plaats die we nog nooit hebben gezien. Deze zijn zo mooi en geweldig, dat we gevuld worden met een kinderlijke blijdschap en verwachting.

‘Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God al lang voor u heeft klaarliggen in de hemel, een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en zijn waarde nooit verliest. Omdat u op God vertrouwt, zal Hij u beschermen. Hij zal u in zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen. Ook al hebt u Hem nog nooit gezien, toch houdt u van Hem. U vertrouwt op Hem, hoewel u zich geen voorstelling van Hem kunt maken. En u hebt een bijna hemelse blijdschap, omdat u erop vertrouwt gered te zullen worden.’ – 1 Petrus 1:3-5,8-9

Hemelse glorie
De Bijbel zegt dat het ontvangen van glorie een van onze grootste verwachtingen is. Maar voor velen van ons is deze hoop maar vaag. We hebben namelijk geen idee wat hemelse glorie inhoudt. Paulus helpt ons uit te vinden wat hemelse glorie is, zodat we er met meer verlangen naar uitkijken. Hij bemoedigt ons ook om voorbij ‘het lijden van hier en nu’ te kijken en met verwachting uit te zien naar de glorieuze hoop die wij hebben in Jezus.

‘Ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. De schepping ziet verlangend uit naar het moment waarop zal blijken wie de kinderen van God zijn. De hele schepping is namelijk onderworpen aan dood en verval, hoewel niet uit eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde. Maar er is hoop! Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. Wij weten dat de hele schepping in afwachting van dat grote moment nog altijd zucht en kreunt als een vrouw die moet baren. Dat geldt ook voor ons. Wij hebben als een voorproef van het nieuwe leven de Heilige Geest ontvangen, maar toch zuchten en verlangen ook wij naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. Deze verwachting is onze redding. Maar het is nog niet zover, anders zou het geen verwachting meer zijn. Iets dat er al is, hoef je immers niet meer te verwachten. Maar zolang het er nog niet is, blijven wij het geduldig verwachten.’ – Romeinen 8:18-25

De ultieme overwinning
Het is goed en normaal om te rouwen wanneer we een geliefde verliezen. Zelfs Jezus huilde bij het graf van Lazarus. Maar Paulus zegt ons dat we niet moeten rouwen als anderen die geen hoop hebben. In Jezus Christus hebben we namelijk de geweldige en bemoedigende hoop van de opstanding. 1 Korinthiërs 15 gaat uitgebreid in op deze hoop.

‘Wat ik je nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden: wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste bazuin klinkt. Ja, er zal het machtige geluid van een bazuin te horen zijn. Dan zullen de doden levend worden gemaakt met een onvergankelijk lichaam en ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat in de Boeken staat: ‘De dood is opgeslokt in Gods grote overwinning,’ en: ‘Dood, je kunt de overwinning wel vergeten. Dood, wat voor kwaad zul je nu nog doen?’ De dood kan ons nu nog kwaad doen door de zonde. En de zonde is zo sterk omdat de wet bestaat. Maar God zij dank! Hij geeft ons, door onze Here Jezus Christus, de overwinning over de zonde en de dood.’ – 1 Korinthiërs 15:51-57

Een levende hoop
Hoe komt het dat we alleen geïnteresseerd lijken te zijn in de terugkomst van Jezus als iemand een datum vaststelt? Of als iemand beweert dat de wereldwijde gebeurtenissen van vandaag laten zien dat het einde van de wereld dichtbij is? Maar als de dingen weer normaal worden, dan leggen we onze hoop in de tweede komst van Jezus weer terug op de plank en vergeten we het! Jezus heeft dit nooit zo bedoeld. God wil dat de tweede komst een levende hoop voor ons zal zijn die ons denken vernieuwt en ons leven opnieuw inricht.

‘Want zoals wij geloven dat Jezus na Zijn dood weer levend is geworden, geloven wij ook dat God de gestorven christenen met Christus zal laten terugkomen … Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here Zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij Hem te zijn.’ – 1 Thessalonicenzen 4:14, 16-17

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
In zijn boek ‘Inside Out’ beschrijft dr. Larry Crabb een van onze diepste innerlijke verlangens:

‘Onder het oppervlak van ieders leven, zeker van de meer volwassenen, is een pijn die niet weg wil gaan. Deze pijn kan genegeerd, vermomd, verkeerd benoemd en ondergedompeld worden door een stroom van bedrijvigheid, maar zal niet verdwijnen. En met een goede reden. We zijn ontworpen om van een betere wereld dan de onze te genieten. En totdat die betere wereld langszij komt, zullen we kermen om wat we niet hebben.’

Waarom is de hemel zo’n geweldige hoop voor degenen die geloven in Jezus Christus? Openbaring 21 geeft ons het antwoord:

‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer, en ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen: ‘Gods woonplaats is nu bij de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is.’ Hij die op de troon zat, zei: ‘Ik maak alles nieuw.’ En Hij zei tegen mij: ‘Schrijf het allemaal op, want wat Ik zeg, is waar en betrouwbaar. Het heeft zich allemaal voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal Ik water geven uit de bron die leven geeft, voor niets.’ – Openbaring 21:1-6

Tags:
Next Post

NEWGEN MESSAGE: Alissa Hathie