Het-is-nooit-te-laat-voor-jouw-wonder

Het is nooit te laat voor jouw wonder!

God is nog steeds een God van wonderen vandaag. Jezus is de grote Wonderwerker, bij wie alle dingen mogelijk zijn. Laat het geloof in je hart aangewakkerd worden en onthoud: het is nooit te laat voor jouw wonder!

De verlamde man bij de vijver Betzata
‘Jezus ging enige tijd later terug naar Jeruzalem om een van de Joodse feesten bij te wonen. Bij de Schaapspoort in Jeruzalem was de vijver Betzata met vijf zuilengalerijen. In die zuilengalerijen lagen talloze zieke mensen, zoals blinden, lammen en kreupelen, te wachten tot het water in beweging zou komen. Want van tijd tot tijd raakte een engel uit de hemel het water aan. Wie dan het eerst in het water stapte werd genezen, wat voor ziekte hij ook had. Er lag ook een man die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem daar liggen en wist dat hij al heel lang ziek was. Hij vroeg: ‘Wilt u gezond worden?’ De zieke man antwoordde Hem: ‘Ja, Here, maar ik heb niemand die mij het bad inhelpt als het water in beweging komt. En als ik het alleen probeer, ben ik altijd te laat.’ Jezus zei tegen hem: ‘Sta op! Pak uw matras en loop!’ De man werd direct gezond. Hij pakte zijn matras op en liep!’ – Johannes 5:1-9

In de zuilengalerijen van de vijver Betzata lagen vele zieken: blinden, lammen en kreupelen. Ze kwamen, omdat ze wisten dat van tijd tot tijd een engel uit de hemel het water aanraakte. En wie het eerst in het water stapte, werd genezen van elke ziekte. Het is een feit dat het bovennatuurlijke mensen met een nood aantrekt. Wanneer mensen horen dat er ergens wonderen gebeuren, dan komen ze naar die plaats.

Zonder twijfel hadden vele zieken deze zuilengalerijen tot hun woonplaats gemaakt. In deze menigte zieken bevond zich een man die al achtendertig jaar ziek was. Steeds werd hij tot deze vijver aangetrokken, in de hoop dat hij op een dag degene zou zijn die genezen zou worden. Maar tevergeefs, want het lukte hem niet om als eerste in het water te stappen.

Het is nooit te laat voor jouw wonder!
Totdat Jezus op het toneel verscheen. Altijd als Jezus ergens kwam, bracht Hij een verandering teweeg. Iets maakte dat Jezus deze man in het midden van de menigte opmerkte. Jezus liep naar hem toe en vroeg: ‘Wil je gezond worden?’ Dat lijkt misschien een vreemde vraag. Waarom zou deze man daar zijn als hij niet gezond wilde worden?

Het is voor ons belangrijk om enkele feiten te beseffen:

  • Voor lange tijd raakte een engel het water aan.
  • Voor lange tijd werden er mensen genezen.
  • Voor lange tijd was deze man ziek.
  • Voor lange tijd kwam deze man naar deze vijver.

Aan de ene kant kunnen deze feiten ontmoedigend zijn. Maar aan de andere kant laten deze zelfde feiten zien dat het nooit te laat is voor jouw wonder. Laat je niet ontmoedigen door onverhoorde gebeden uit het verleden. Weet dat wanneer je jouw noden in het geloof bij God brengt, het nooit te laat is voor jouw wonder!

Dat is de reden dat Jezus deze man vroeg: ‘Wil je gezond worden?’ Jezus wilde geloof en hoop bij hem opwekken. Deze vraag maakte dat de man, in plaats van te blijven liggen in zijn hopeloosheid, nieuwe hoop in zijn hart ontving. Hij antwoordde: ‘Ja, Here, maar ik heb niemand die mij het bad inhelpt als het water in beweging komt. En als ik het alleen probeer, ben ik altijd te laat.’

Er klonk hopeloosheid en ontmoediging in de woorden van deze man. Dit vers leert ons een belangrijke les: menselijke inspanning is nooit toereikend. Wanneer je een wonder van God nodig hebt, een bovennatuurlijke ontmoeting of interventie, dan is er altijd een beperking in wat mensen kunnen doen. Dit geldt voor alle gebieden van het leven: de medische wereld, de economische wereld, de politieke wereld, op het gebied van (familie)relaties, en ook in kerken en bedieningen.

Hoe goed we ook ons best doen om problemen het hoofd te bieden; menselijke inspanning schiet altijd tekort. Daarom moeten we ermee stoppen om het in eigen kracht te doen, en in plaats daarvan vertrouwen op Gods bovennatuurlijke kracht. Wij hoeven slechts ons deel te doen – namelijk geloven – en God doet de rest.

God geeft je de kracht om het onmogelijke te doen
Jezus bad niet voor hem, of legde hem de handen op. Hij zei simpelweg: ‘Sta op! Pak je matras en loop!’ Deze man was verlamd en kon zichzelf helemaal niet opheffen. Hij kon zich laten leiden door zijn gedachten en zeggen: ‘Ik kan niet zomaar opstaan! Ik ben verlamd. Daarom lig ik hier.’

Maar hij maakte geen excuses. Er staat: ‘De man werd direct gezond. Hij pakte zijn matras op en liep!’ Wat een ingrijpende verandering vond er plaats in de hopeloze situatie van deze man toen hij Jezus ontmoette. Onthoud: wat de omstandigheden ook zijn, wanneer je een ontmoeting hebt met Jezus, dan ontvang je Zijn kracht om het onmogelijke te doen.

De verlamde man handelde op het woord van Jezus. Zijn kracht maakte dat hij kon doen wat hij daarvoor niet kon doen. Leer te handelen op het Woord van God met een spontaan geloof. Stel je vertrouwen op Zijn kracht, en niet op je eigen kracht.

Laat God doen wat jij niet kunt doen
God is niet veranderd. Hij is nog steeds Degene die voorziet in wat wij nodig hebben. Hij is Degene die het onmogelijke doet. Wat wij zelf niet konden doen, heeft God voor ons gedaan. Toen wij geen oplossing hadden voor het zondeprobleem, voorzag God in een oplossing. Toen er geen volmaakt offer was om onze zonden weg te nemen, voorzag God Zelf.

Dit principe geldt niet alleen voor onze redding, maar ook voor al het andere in ons leven. Wat zijn de dingen in jouw leven die jij zelf niet kunt? Je hebt niet het vermogen, de kracht, de kennis, de connecties. Onthoud: als je op de Heer vertrouwt, zal Hij Zelf voorzien. Wat jij ook nodig hebt, Hij is de grote Voorziener. Hij heeft dit keer op keer bewezen, met als het ultieme bewijs dat Hij Zelf voorzag in het Lam, Jezus Christus.

Een winnaarsmentaliteit
Hoe stap je in het overwinnende leven dat God ook voor jou bedoeld heeft? De apostel Paulus geeft ons belangrijk advies:

‘Ik denk niet dat ik daarin al geslaagd ben, broeders en zusters, maar één ding weet ik zeker – en daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt – ik snel recht op mijn doel af, ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaarligt, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft.’ – Filippenzen 3:13-14

Hoewel de apostel Paulus bepaald geen gemakkelijk leven had, had hij een winnaarsmentaliteit. Door zijn geloof kon hij de omstandigheden in zijn leven op een andere manier benaderen. Laten wij deze mentaliteit van Paulus ook toepassen in ons leven vandaag. Winnen heeft namelijk meer te maken met onze houding dan met onze uitvoering. We kunnen elke dag als een winnaar tegemoet gaan, omdat we al weten hoe het verhaal afloopt.

We weten dat Jezus de grote Overwinnaar is, en met Hem zijn wij meer dan overwinnaars! Elke dag is een mooie dag, maar we moeten ons niet laten beïnvloeden door de omstandigheden van het leven, de nieuwsberichten om ons heen, of de uitdagingen die voor ons liggen.

Jij kunt boven die beperkende omstandigheden uitstijgen. Door het geloof kun jij een houding hebben die zegt: ‘Met Christus win ik. Ik kan alles doen, want Hij is met mij. Hij heeft mij nooit verlaten. Zijn kracht is in mij aan het werk. Vandaag laat ik Hem Zijn winnende werk in mij doen.’

Dat is de manier om elke dag tegemoet te gaan. Dit zal niet alleen voor jou een verschil maken, maar ook voor de mensen om je heen. Een overwinnend leven leiden in Christus is niet voor slechts enkelen weggelegd. Het is ook voor jou! Laten we ons, zoals de apostel Paulus, uitstrekken naar wat voor ons ligt, recht op ons doel afsnellen en alles verkrijgen wat we bezitten in Christus, zodat we uiteindelijk de prijs in de hemel behalen. •

Tags:
Vorig artikel

Dit is mijn wonder: Johan

Volgend artikel

Recept: Pizza twist