Gods antwoord: Jij bent de sleutel om de wereld te veranderen

Jij bent de sleutel om de wereld te veranderen

Iedereen ziet het: het gaat niet goed met de wereld. Van alle kanten proberen de mensen een antwoord te vinden op de problemen van vandaag. Maar weet jij dat jij de sleutel bent om de wereld te veranderen? Jij bent Gods antwoord op de problemen van vandaag!

‘God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid.’ – 2 Timotheüs 1:7

Een donkere macht

De problemen van vandaag zijn zo groot, dat alleen een ‘hogere macht’ een oplossing kan brengen. Mensen doen van alles om maar te ontsnappen aan de werkelijkheid. Veel mensen duiken in de wereld van het paranormale of het occulte. Anderen vluchten in allerlei vermaak en plezier. Er is een donkere macht van de boze aan het werk in Europa en de wereld. Deze macht is vastbesloten om de mens te verblinden, gevangen te houden en te vernietigen.

Jij bent Gods antwoord!

Maar is er een antwoord voor de mens in nood. De mens en ook de donkere machten kunnen Gods plannen niet stoppen. God laat vandaag een nieuwe generatie opstaan, die Zijn woord brengt aan een wereld in nood. Wist je dat gebed van jou een held of heldin kan maken?

God ziet in jou iemand die grote overwinningen zal behalen.

Misschien zie jij jezelf niet als held en heb je daar ook geen ambities voor. Maar hoe ziet God jou? God ziet in jou iemand die grote overwinningen zal behalen. Deze overwinningen zullen God de eer geven en mensen vrijmaken. Jij bent Gods antwoord op de problemen van deze tijd! God zoekt jou.

Het begint met gebed

Gebed is de grote kracht die God aan de mens heeft gegeven. Gebed dat in geloof wordt gebeden. Als kind van God mag je door Jezus bij Hem komen om met Hem te praten. Je mag alle problemen bij God neerleggen. Sommigen denken bij gebed alleen aan lange, saaie en stille momenten. Maar echt praten met God is anders! Hij wil dat jij een echte bidder zal worden, zodat Hij wonderen kan doen in de wereld vandaag.

De Bijbel leert dat voordat God een wonder doet, er meestal iemand is die Hem zoekt in het gebed. Voordat Hij een land van totale vernieling redt, moeten zij zich bekeren en Hem zoeken. Denk aan de Israëlieten, die slaven waren in Egypte. Toen God Mozes als verlosser stuurde, zei Hij: ‘Ik heb hun jammerklachten gehoord.’

God wil dat jij een echte bidder zal wordenDoor het gebed van Abraham werd Lot gered uit Sodom. Nadat Jona had gebeden, werd hij uit de vis op het droge gespuugd. Na het gebed van Elia kwam er vuur uit de hemel. Na het gebed van Jezus stond Lazarus op uit de dood. En zo lezen we nog veel meer voorbeelden in de Bijbel van de kracht van het gebed. De Bijbel zegt over het gebed:

‘Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt.’ – Marcus 11:24

‘Als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking.’ – Jakobus 5:16

Hoe jij een wereldveranderaar kunt zijn

Naast het bidden in de binnenkamer, moeten we ook Gods Woord naar buiten brengen. Jezus overwon de boze door Zijn Woord uit te spreken. Daarom moeten we bidden én het goede nieuws vertellen.

We zijn wereldveranderaars door het voorbeeld van Jezus in ons eigen leven. Ons leven heeft een verandering meegemaakt doordat we veel tijd met God hebben doorgebracht. We zijn doorzetters en vechters in het gebed en in de evangelisatie. We gaan door totdat er een oplossing is gekomen in de nood. Totdat wij de doorbraak ontvangen hebben waarvoor wij bidden, geloven en strijden.

We zijn Gods ambassadeurs. Iedereen moet de boodschap van het evangelie horen. Koningen en bedelaars, wijzen en minder ontwikkelden, rijken en armen, alle nationaliteiten en talen. God zoekt vandaag mensen die Gods kracht vrijmaken door het gebed. Mensen die niet bang zijn om overal het goede nieuws van Jezus te vertellen. God zoekt jou. Jij bent de sleutel om de wereld te veranderen!

Lees ook: ‘Jij kunt een verschil maken in deze wereld’

Tags:
Next Post

Een feest van hoop!