Inspiratie - Psalm Story 57

Psalm Story: Psalm 57

De Bijbel telt wel 150 psalmen, waarvan de meeste zijn geschreven door David. Naast koning was hij ook herder, musicus, dichter, legeraanvoerder en profeet. In de psalmen zien we dat David naar God toe ging met zijn blijdschap, dankbaarheid en lofprijzing, maar ook met zijn boosheid, verdriet, angst en vragen.

Het achtergrondverhaal van Psalm 57 vinden we in 1 Samuël 19-24. David was al door de profeet Samuël tot koning gezalfd. Maar Saul was op dat moment nog koning over Israël. David was een geweldige krijgsheld en werd steeds populairder in Israël. Uit jaloezie had Saul een speer naar David gegooid, met de bedoeling hem te doden. Die had David twee keer nog net kunnen ontwijken. Maar Saul zou niet rusten voordat David dood was.

Jonathan, de zoon van koning Saul, was de beste vriend van David. Hij waarschuwde David en zei dat hij moest vluchten voor zijn vader. Met tranen in hun ogen namen ze afscheid van elkaar. David schrijft deze psalm terwijl hij zich in een grot in het bergland van Engedi verstopt voor koning Saul.

Hij vindt bescherming en rust bij God en verwacht zijn bevrijding alleen van Hem. Hij spreekt zijn vertrouwen uit in God en zingt liederen en psalmen tot Zijn eer. Zijn vertrouwen wordt niet teleurgesteld, want God zorgt ervoor dat koning Saul hem niet te pakken krijgt. Later valt Saul, in de strijd tegen de Filistijnen, letterlijk in zijn eigen zwaard.

Psalm 57

2 Wees mij nabij, o God, en geef mij uw genade, mijn ziel vindt alleen maar bescherming bij U. Ik schuil in de schaduw van uw vleugels, tot het gevaar is geweken. 3 Ik roep tot God, de Allerhoogste, die mij bevrijden zal. 4 Hij zal mij hulp sturen vanuit de hemel en mij verlossen. Hij zal de man die mij naar het leven staat, tot een mikpunt van spot maken. God zal de waarheid aan het licht brengen en zijn goedheid en liefde tonen. 5 Ik voel mij als voor de leeuwen gegooid, ik ben omringd door mensen die mijn bloed willen zien. Hun tanden zien eruit als speren en scherpe pijlen. Hun tong is een scherp zwaard. 6 Laat uw grootheid zien tot boven de hemelen, o God, toon de hele aarde uw geweldige majesteit. 7 Zij hebben een val voor mij gezet om mij levend te vangen. Zij hebben een kuil voor mij gegraven, maar zijn er zelf in gevallen. 8 O mijn God, U stelt mij gerust, mijn hart is weer tot rust gekomen. Ik zal liederen en psalmen voor U zingen. 9 Word wakker, mijn ziel! Word wakker, harp en citer! Samen zullen wij de nieuwe dag tegemoet treden. 10 Here, ik zal U de lof en eer brengen onder alle volken. De hele wereld zal mijn lofpsalmen horen tot uw eer. 11 Uw goedheid en liefde zijn onmetelijk, verder dan de hemel reiken zij. Uw trouw is niet te vatten, die reikt verder dan de wolken. 12 Laat uw grootheid zien tot boven de hemelen, o God, toon de hele aarde uw geweldige majesteit.
– PSALM 57

Lees ook: ‘Psalm Story: Psalm 23’

Tags:
Next Post

12 radicale leerstellingen van Jezus DEEL 1