Bid-en-ontvang

Bid en ontvang

God vraagt van ons dat we naar Jezus blijven kijken, terwijl we geloven en volharden in het bidden. Hij zegt dat we AL onze zorgen aan Hem mogen geven. En Hij zoekt mensen die vrijmoedig willen bidden en pleiten voor de wereld vandaag. De sleutel tot Gods zegen ‘Luister, Ik sta voor de deur en […]

Gebed-het-ontbijt-van-een-christen

Gebed: het ontbijt van een christen

Een consequent gebedsleven is de basis voor een leven van overwinning. Waarom het gebed in de vroege morgen? Hier volgen negen redenen waarom het goed is om te bidden bij de start van je dag. 1. Jezus deed hetJezus is ons voorbeeld in het gebed. Hij stond vroeg in de morgen op en vond een […]

Boodschap - De kracht van positief gebed

De kracht van positief bidden

Wat is bidden eigenlijk? Bidden is niet alleen maar vragen. Het brengt ons in gemeenschap met God. Verschillende soorten gebed Er zijn verschillende soorten van gebed. Zo is er het zondaarsgebed. Wanneer iemand dit bidt met een oprecht hart, wordt het zondaarsgebed altijd verhoord door God. Belangrijk is ook het positieve gebed van hen die […]

Jij-&-Bidden1

Jij & Bidden DEEL 3

In deel 1 en deel 2 hebben we het gehad over gebed. Wat is bidden en wat zijn de basiselementen van een gebed? In dit laatste deel gaan we het hebben over hoe belangrijk jouw gebed is! 1. Omdat jij God kan overhalen Ik vind het geweldig wanneer er in de Bijbel staat: ‘En God […]

Jij-&-Bidden1

Jij & Bidden DEEL 2

In deel 1 hebben we het gehad over wat bidden is en tot wie je bidt. Bidden is praten met God. Deze maand zullen we het hebben over de basiselementen van een gebed. Vind je het vaak moeilijk om te bidden? Weet je niet hoe je moet beginnen of wat je moet zeggen? Geen nood; […]

WALLPAPER-FEB

Wallpaper: The Blessing Month of Prayer

‘The Blessing Month of Prayer’ is deze maand begonnen. Gebed is een geweldig middel waardoor wij tot God mogen komen en met Hem kunnen praten. Gebed is niet eenzijdig; het is een wisselwerking tussen jou en God. God verlangt ernaar om jouw gebeden te beantwoorden, wanneer jij tot Hem komt! Wil jij meer weten over […]

Jij-&-Bidden1

Jij & Bidden DEEL 1

Gebed is een belangrijk onderdeel van het leven van een christen. Maar wanneer we aan een ander uitleggen wat bidden echt is, kan dat best moeilijk zijn om goed uit te leggen. Deze serie zal jou verder helpen om het onderwerp gebed beter te begrijpen. Ook krijg je tools om gebed een onderdeel te maken […]

Inspiratie - Er is hoop

Er is hoop!

Eenvoudig en kinderlijk geloof in Jezus is de sleutel om genezing en bevrijding te ontvangen. Vanuit zijn medische achtergrond schrijft huisarts Peter Reis dat er hoop is in elke situatie. Geloof en ongeloof Hoeveel geloof heb je nodig om genezing te ontvangen? Ik denk niet dat het om de hoeveelheid geloof gaat, maar eerder om […]

Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Bid in de Geest

De Heilige Geest is onmisbaar in het leven van elke christen. Het is belangrijk dat we ons uitstrekken naar de vervulling met Gods Geest, zodat we in de Geest kunnen bidden. Dan zullen onze gebeden namelijk zo veel meer kracht hebben. In Efeziërs 6:10 zegt de apostel Paulus dat we krachtig in de Heer moeten […]

Vasten-&-Bidden-1

Vasten & Bidden

Vasten is een van de krachtigste wapens die God ons heeft gegeven voor het dagelijks leven. Door te vasten kun je bevrijding ontvangen van zonden, herstel in relaties, financiële zegeningen, geestelijke vernieuwing, bovennatuurlijke genezing en zo veel meer! Vasten voor: 1. Je familie Vasten geeft je de mogelijkheid om specifiek voorbede te doen voor je […]