Boodschap - De verloren zoon

De verloren zoon

In Lucas 15 lezen we de gelijkenis van de verloren zoon, een van de bekendste gelijkenissen die Jezus vertelde. Het verhaal gaat over een man met twee zonen.    ‘Mijn jongste zoon was dood en is weer levend geworden. Ik was hem kwijt en heb hem weer terug.’ – Lucas 15:24 Naar een ver land […]

Boodschap - De oude versleten opgelapte jas

De oude, versleten, opgelapte jas

De vele gelijkenissen die Jezus Zijn discipelen in de Bijbel vertelde, geven ons inzicht in de betekenis van Gods Koninkrijk en Zijn principes. De gelijkenis van de oude, versleten, opgelapte jas spreekt over het christendom en andere religieuze systemen. ‘Om duidelijk te maken wat Hij precies bedoelde, gaf Hij hun dit voorbeeld: ‘Men knipt toch […]

Boodschap - De barmhartige Samaritaan

De Barmhartige Samaritaan

De barmhartige Samaritaan is een bekende gelijkenis van Jezus. Dit verhaal maakt ons duidelijk wie Jezus is en wat Hij voor ons kan betekenen. Misschien voel jij je net als de hoofdpersoon in dit verhaal: verslagen of ellendig. Je voelt je door niemand begrepen en eenzaam. Maar er is een Barmhartige Samaritaan die naar jou […]

Boodschap - De intelligente dwaas

De intelligente dwaas

Jezus vertelt ons een gelijkenis over een rijke man die zo’n grote oogst had dat zijn schuren te klein waren. Terwijl deze intelligente man zijn toekomst aan het plannen is, noemt God hem een ‘dwaas’. ‘Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar […]