Gods beloften | Beloften box

Beloften Box

Gods beloften zijn ook voor vandaag. Gods Woord houdt voor eeuwig stand en verandert niet. Het geldt voor jou en voor mij. Wat bijzonder dat we Gods Woord zo makkelijk kunnen lezen en horen. Wanneer wij ons verdiepen in het Woord van God, brengt de Heilige Geest het tot leven in ons. Op momenten dat […]

Ziek | God wil je genezen

God wil je genezen! DEEL 2

Veel mensen zijn ziek. Ze kunnen niet van het leven genieten. Ze zijn ongelukkig. De hoop om beter te worden hebben ze opgegeven. Toch hebben ze ergens een verlangen om genezen te worden. Maar de vraag is: hoe? Wat moeten wij doen om genezing te ontvangen? Word opnieuw geboren Als we genezing van God willen […]

Handboek voor gebed

Verlang je naar een leven van overwinning? In plaats van te bidden voor de problemen in je leven, moet je leren de beloften van God te bidden. Dan beginnen de omstandigheden te veranderen en zul je de vreugde ervaren van een overwinnend gebedsleven. Hier vind je enkele gebeden en Bijbelteksten over zaken die belangrijk zijn […]

NEWGEN MESSAGE: Emmy van der Heijden

Iedereen heeft wel onzekerheden. In de Bijbel lezen we dat God gewone mensen op een bijzondere manier kon gebruiken. Mozes vond zichzelf niet geschikt, maar God geloofde in hem en gebruikte hem om Zijn volk uit Egypte te bevrijden. God roept niet de mensen die geschikt zijn, maar Hij maakt de mensen geschikt die Hij […]

Gods beloften over de Heilige Geest

‘En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal jullie een andere Trooster geven, opdat Hij bij jullie blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en zal in […]

Gods beloften over de Heilige Geest

‘De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn. En God, die weet wat er in ons hart leeft, begrijpt wat de Geest bedoelt. Wat Hij voor de gelovigen vraagt, is in overeenstemming met Gods wil.’ – […]

Het onlogische van geloof

Vaak horen wij preken over het geloof en geloven. Maar op het moment dat God de mens vraagt om te geloven, dan vraagt Hij eigenlijk iets wat boven het vermogen van de mens uitgaat. Geloof is feitelijk iets onlogisch. ‘Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd […]

NEWGEN MESSAGE: Jeconia Maasbach

‘5 BELOFTES VAN GOD WAAROP WE KUNNEN REKENEN IN TIJDEN VAN CRISIS’ 1. God is continu bezig voor ons bestwil ‘Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen.’ – Romeinen 8:28 2. God zal Zijn werk volbrengen ‘Ik ben er zeker […]

Gods beloften voor papa’s

Als vaders hebben wij een geweldig voorbeeld in God de Vader. Laten wij dan ook kinderlijk geloof hebben in hem, zoals onze kinderen in ons. Ontdek welke belofte de Here voor jou heeft. ‘Wees niet bang, want Ik ben met je. Kijk niet angstig om je heen, want Ik ben jouw God. Ik zal je […]

Gods beloften voor papa’s

Gods beloften zijn van eeuwigheidswaarde, daarom hebben we speciaal voor Vaderdag een aantal devotionals over Gods beloften. Vaderschap vraagt veel van je en daarom willen we jou bemoedigen. ‘Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus je alles geven wat je nodig hebt.’ – Filippenzen 4:19 Wat is dit toch een geweldige tekst! Uit […]