Verlossing komt van de Here alleen

In de Bijbel lezen we de geschiedenis van Jona. God gaf hem de opdracht om naar de grote stad Ninevé te gaan. Maar Jona wilde niet en vluchtte. Hij wilde Gods stem niet horen en ging slapen. Ben jij vandaag misschien ook als Jona? ‘Verlossing komt van de HERE alleen.’ – Jona 2:9 Jona vlucht […]