De opstanding

Waarom stond Jezus op uit de dood? En waarom is de opstanding zo belangrijk voor ons vandaag? Het zondeprobleem De opstanding van Jezus Christus is zonder twijfel de grootste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. Jezus’ opstanding biedt een oplossing voor het grootste probleem van de mens: het zondeprobleem. De universele mens is zich […]

Pasen: Leven na de dood

‘Er is geen leven na de dood. Er is namelijk nog nooit iemand uit de dood teruggekomen.’ Dit is een veel voorkomende mening. Maar is dat zo? Wat betekent Pasen? Is het het doorbreken van de lentezon? Nee, veel meer: Pasen zegt ons dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. De opstanding van Jezus […]

Boodschap - De opstanding

De opstanding

Pasen: wat een geweldige tijd om weer stil te staan bij wat Jezus voor ons heeft gedaan. Tijdens dit feest gedenken we dat Jezus Christus, de Zoon van God, uit de dood is opgestaan. Wij dienen geen God die dood is, maar die voor eeuwig leeft! ‘Op de dag na de sabbat gingen Maria van […]

Lifestyle - Wat vieren we met Pasen

Wat vieren wij met Pasen?

Op Witte Donderdag is Jezus op de Olijfberg en wordt Hij verraden door Judas Iskariot. Daarna wordt Hij gearresteerd door soldaten die in dienst zijn van de hogepriester. De Joodse leiders willen Hem ter dood veroordelen, maar dat mag alleen de Romeinse gouverneur, Pontius Pilatus, doen. Pilatus zegt echter in het openbaar dat hij geen […]