Song Story: Vuur en vlam

Micha Maasbach, schrijver van het lied Vuur en vlam van Maasbach Worship, vertelt ons het verhaal achter dit lied. ‘Vuur en vlam is een thema waar we de afgelopen tijd veel mee bezig zijn. In vuur en vlam staan voor Jezus betekent dat wij zo vol zijn van Gods liefde, dat wij alles met Hem […]

Lifestyle - Opwekking in the blessing kerk

OPWEKKING in The Blessing kerk

The Blessing kerk staat in vuur en vlam voor Jezus. De eerste uitstorting van de Heilige Geest op de dag van Pinksteren was een ware revolutie in de geschiedenis van de mens. Het veranderde de koers van deze wereld!  ‘Toen de kracht Gods op mij viel, kwam er blijdschap in mijn ziel. Iedere schaduw week […]

De mensen die God gebruikt! DEEL 3

Veel christenen staan in vuur en vlam voor Jezus en hebben het verlangen om door God gebruikt te worden in Zijn Koninkrijk. Maar ben jij bereid om aan Gods voorwaarden te voldoen en de prijs daarvoor te betalen? Wat zal er in je leven gebeuren als je deze keuze maakt? Het geheim van een afgescheiden […]

De mensen die God gebruikt! DEEL 2

Veel christenen staan in vuur en vlam voor Jezus en hebben het verlangen om door God gebruikt te worden. Maar ben jij bereid om aan Gods voorwaarden te voldoen en een scheidslijn te trekken? De wereld is vandaag zo religieus geworden en de kerk zo werelds, dat de scheidslijn helemaal is vervaagd. De kerk die […]

De mensen die God gebruikt! DEEL 1

Veel christenen staan in vuur en vlam voor Jezus en hebben het verlangen om door God gebruikt te worden. De vraag is: wie gebruikt God? En hoe kan God jou gebruiken? Ben jij bereid om aan Gods voorwaarden te voldoen en de prijs voor het evangelie te betalen? Er is een aantal voorwaarden waaraan je […]

Lifestyle - The unstoppable fire of the Holy Spirit

In vuur en vlam voor Jezus

Er is vandaag een beweging van de Heilige Geest in de Kerk van Jezus Christus. De bron is opgesprongen en overal ervaren we een opwekking. De Johan Maasbach Wereldzending en The Blessing Churches staan in vuur en vlam voor Jezus! Stap vandaag in deze stroom van de Heilige Geest en wees ook deel van de […]

Zend het vuur!

Het vuur van de Heilige Geest is nodig als wij een opwekking in ons land verwachten. Maar voordat er een opwekking kan komen, moet eerst de Kerk worden opgewekt door de Heilige Geest. Veel kerken vandaag zijn koud en lauw, waardoor de Heilige Geest niet kan werken. De Kerk heeft een grote nood. Zij mist […]

Inspiratie - Opwekking in Azusa Street

Opwekking in de Azusa Street

Azusa Street is de plaats waar in 1906 de Heilige Geest Zich manifesteerde op wonderlijke manier in een oud gebouw dat op instorten stond. Dit is het ooggetuigenverslag van Frank Bartleman. Hij was niet alleen getuige van de grootste geestelijke opwekking van de vorige eeuw, maar hij had er ook deel aan door gebed en […]

Lifestyle - Ben je een thermometer of een thermostaat

POINT: Ben jij een thermometer of een thermostaat?

Wij kunnen klagen dat de wereld koud is of dat de kerk lauw is, maar wat doen wij er zelf aan? Zijn wij net zo koud of lauw als anderen? Ben jij een thermometer of een thermostaat? Beide instrumenten hebben met temperatuur te maken. Toch is er een belangrijk verschil. De thermometer meet de temperatuur, […]