Boodschap - Veilig in de storm

Veilig in de storm

We staan vandaag op de drempel van grote veranderingen. Het is een heel andere wereld geworden en er waait een andere wind in Nederland en de wereld. Er is veel angst en onzekerheid over wat komen gaat. En dan is de vraag of er nog hoop is voor de toekomst en hoe wij veilig blijven in de storm? Het antwoord hierop vinden wij in de Bijbel.

‘Wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, zal gered worden.’ – Mattheüs 24:13

Een heel andere wereld

De Bijbel is voor vandaag een heel belangrijk Boek. Hoe complexer en hoe onzekerder het in de wereld wordt, hoe belangrijker de Bijbel voor ons wordt. En hoe meer wij de waarheid van Gods Woord nodig hebben als een leidraad in ons leven, in ons huwelijk, in ons gezin, in de gemeente. Het trieste is vandaag dat de Bijbel in Nederland niet meer de plaats heeft die het zou moeten innemen, waardoor Gods principes niet meer de leidraad zijn in ons land.

Wij leven vandaag in de meest gecompliceerde, maar ook de meest ontwikkelde tijden in de geschiedenis van de mens. De wetenschap, de technologie, de ideeën, de uitvindingen van vandaag hebben onze wereld, en ook Nederland, in een nieuwe dimensie geplaatst. We leven vandaag in een heel andere wereld.

Donkere wolken aan de horizon

Ik vraag mij af of wij vandaag – zonder dat wij het misschien zelf doorhebben – een orkaanstorm tegemoet gaan, in Nederland, Europa en de wereld. Jezus zei:

‘Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar strijden. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende.’ – Mattheüs 24:7-8

We worden aan alle kanten en op alle fronten gewaarschuwd dat er donkere wolken oprijzen aan de horizon. Veel Nederlanders worden geplaagd door een tot nog toe onbekende onzekerheid. Er is vandaag – ondanks alle mooie beloften van onze politieke leiders – iets ongewoons gaande. Terwijl we nog bezig zijn om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden, stapelen de uitdagingen van morgen zich alweer hoog op.

Is er nog hoop in de huidige situatie waarin wij ons in Nederland, Europa en de wereld bevinden? Kan het ook anders? En hoe moeten wij staan tegenover de grote uitdagingen waar Nederland vandaag voor staat? Eén ding is zeker: we voelen allemaal de spanningen om ons heen. Er heerst een niet te missen onrust. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Het is een niet te omschrijven, onduidelijke angst. De sneltreinvaart van alle veranderingen van de afgelopen jaren heeft veel Nederlanders beroofd van hun blijdschap en positiviteit. Verloren banen. Gebroken levens. Verwoeste carrières. Faillissementen. Ontwrichte gezinnen. Kapotte huwelijken.

De sombere realiteit

Nederland en Europa zitten tot over de oren in de problemen. Wat men ons ook in de politiek probeert wijs te maken. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? De oorzaak is geestelijke leegheid. Wat heeft die geestelijke leegheid ons gebracht? Ongebreidelde hebzucht, corruptie, manipulatie, een financieel wanbeleid van regeringen. Perversiteit in de hoogste kringen van de kerk. Oproerkraaiers, plunderaars en relschoppers. De toestand van deze wereld is niet veel beter. Denk aan de oorlogen; de vele natuurrampen; de hongersnoden; de vluchtelingencrisis; de gewapende conflicten; de voortdurende onrust in het Midden-Oosten, enzovoort. Dit is de sombere realiteit van Nederland en een wereld in nood.

‘WE WORDEN VANDAAG GECONFRONTEERD MET GEVAARLIJKE SOCIALE EN POLITIEKE IDEEËN, DIE GEBRACHT WORDEN ALS DE WAARHEID.’

Wat Nederland nodig heeft

Kan de mensheid op een andere manier, zonder de tussenkomst van God, nog goed worden? Wat wij vandaag in Nederland nodig hebben, is een sterke, vaderlijke, ervaren stuurman mét moreel gezag. En dan niet een nieuw moreel gezag, met nieuwe normen, nieuwe waarden, nieuwe principes. Nee, gewoon de aloude Bijbelse normen, waarden en principes die bewezen hebben goed te zijn voor alle mensen in onze maatschappij, van hoog tot laag. Zelfdiscipline, eerlijkheid, eigen verantwoordelijkheid, respect voor anderen, doorzettingsvermogen, bescheidenheid, toewijding om anderen te dienen in de samenleving. Dit zijn de fundamentele normen, waarden en principes waarop Nederland gebouwd is.

Waarom deze boodschap? Omdat wij vandaag geconfronteerd worden met gevaarlijke sociale en politieke ideeën, die gebracht worden als de waarheid. Terwijl die leegheid van die ideeën Nederland elke keer weer naar de afgrond brengt. Het is vandaag een heel andere wereld. Maar God en Zijn Woord zijn voor eeuwig dezelfde. En ook Zijn normen, Zijn waarden en Zijn principes zijn nog altijd hetzelfde. Waar kun je ze vinden? In de Bijbel. Daarom is de Bijbel zo’n belangrijk Boek voor vandaag.

‘WAT NEDERLAND VANDAAG NODIG HEEFT, ZIJN DE ALOUDE BIJBELSE NORMEN, WAARDEN EN PRINCIPES.’

Rust en vrede in de storm

Wanneer de storm om ons heen tekeer gaat, hoeven wij als Gods kinderen niet bang te zijn. Want wat er ook gebeurt; God is met ons. Midden in de storm geeft Jezus je rust en vrede in je hart. Dit is vandaag, ook voor ons Nederland, onze enige hoop.

Toen de apostel Paulus in zijn leven een strijd meemaakte van stress en onzekerheid, zei hij het volgende:

‘Ik heb geleerd onder alle omstandigheden tevreden te zijn met wat ik heb, of het nu veel of weinig is. Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek en in overvloed. Ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd, zowel met genoeg te eten te hebben als met honger lijden en zowel met meer dan voldoende te hebben als gebrek te lijden. Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft.’ – Filippenzen 4:11-13

Wat een prachtige woorden. Zolang wij de zekerheid hebben dat Jezus alles in handen heeft, is er geen beproeving te zwaar, geen storm te groot, geen crisis te veel. Want ik kan alles doen door Jezus, die mij daarvoor de kracht geeft!

Gebed
Bid met mij mee

‘Lieve God, dank U dat U hebt beloofd heel dicht bij mij te zijn, juist ook in de stormen van het leven. Wanneer de wind en de golven om mij heen tekeergaan, mag ik Uw rust en vrede in mijn hart ervaren. U heeft de situatie in de wereld in Uw handen. En dat niet alleen; U heeft ook mijn leven en mijn toekomst in Uw handen. Dank U dat ik op U mag vertrouwen en dat ik de zekerheid mag hebben: met U kom ik door deze storm heen. Ik bid dit in de naam van Jezus. Amen.’

Dit artikel is geschreven door David Maasbach.

Tags:
Previous Post

God denkt aan jou

Next Post

Doorlopen of stoppen?

Next Post

Doorlopen of stoppen?